6.26 Szczególny przypadek wypełniania niektórych pól zgłoszenia celnego do procedury specjalnej end-use towarów, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 150/2003

Przywóz towarów zgłaszanych do objęcia procedurą end-use z zastosowaniem rozporządzenia Rady (WE) nr 150/2003 z dnia 21 stycznia 2003 r. zawieszającego należności celne przywozowe na niektóre rodzaje broni i sprzętu wojskowego uprawnia do zastosowania zawieszonej stawki celnej z jednoczesnym użyciem certyfikatu C645 przypisanym do tego rozporządzenia.

W zgłoszeniu celnym należy podać:

 • w polu 36 – jeden z kodów: 100, 200, 300, 400 - kod odpowiedni dla stosowanej stawki cła
 • w polu 37 procedura wnioskowana – kod procedury 44
 • w polu 37 część druga – kod 2L2
 • w Polu 44 – kody dokumentów: N990 oraz C645
 • w Polu 47 - Opłaty:
  • kody typów opłat, które mogą wystąpić: A00, A20, A30, A35, A40, A45
  • stawka celna wynikająca z Taryfy celnej w zależności od podanego kodu preferencji,
  • metoda płatności - L (opłata nienależna, nie wchodzi do podstawy obliczania pozostałych opłat).

W związku z tym, że nie ma przedmiotowego zwolnienia z importowego podatku VAT dla tego rodzaju towarów, podatek ten co do zasady jest należny.

Brak przedmiotowego zwolnienia z podatku VAT oznacza również, że nie ma możliwości złożenia certyfikatu C645 jako zgłoszenia celnego. Certyfikat ten jest załącznikiem do zgłoszenia celnego.

< poprzednia strona | następna strona >