Złóż deklarację o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś podatnikiem lub płatnikiem i składasz deklarację w sprawie należnych kwot podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Z usługi można skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (VAT-14) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Jesteś zobowiązany do składania deklaracji VAT-14  za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pamiętaj, aby złożyć deklarację z odpowiednim wyprzedzeniem – nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

 

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz VAT-14

KROK 2

Podpisz deklarację

KROK 3

Wyślij deklarację

KROK 4

Zapłać podatek

Pamiętaj – musisz podpisać deklarację w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

Przycisk załóż konto Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś

Uwaga! Deklarację możesz złożyć, posiadając zarówno  „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”, jak i „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”. 

KROK 0

Zaloguj się Zaloguj się na PUESC

KROK 1

Wypełnij formularz VAT-14

 1. Wybierz na PUESC formularz deklaracji VAT-14 (1) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.11.2019 [ZEFIR2]
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument (deklarację) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz deklarację

Możesz to zrobić na 2 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

KROK 3

Wyślij deklarację

 1. W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij deklarację.

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

UPO potwierdza, że złożyłeś deklarację w formie elektronicznej i możesz zapłacić zadeklarowany podatek tradycyjnym przelewem. Wysłana przez ciebie deklaracja będzie weryfikowana w systemie.

KROK 4

Zapłać podatek

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 1. za pomocą e-Płatności:
 • sprawdź, czy złożony dokument (deklaracja) w zakładce
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty
 • uzyskał „Status e-Płatności” „Do zapłaty”, 
 • wybierz przycisk [ZAPŁAĆ],
 • odśwież ekran i sprawdź, czy status dokumentu w kolumnie „Status e-Płatności”
  (Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty)
  zmienił się na „Transakcja zrealizowana”– może to potrwać około 60 sekund.
  UWAGA! Opłata online zostanie powiększona o prowizję w wysokości 59 gr.
 1. przelewem tradycyjnym (PRZELEW do US)

Więcej dowiesz się w sekcji Ile zapłacisz.

Jeżeli nabywasz wewnątrzwspólnotowo towary wymienione w art.103 ust.5aa ustawy o podatku od towarów i usług, masz obowiązek złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji o należnych kwotach podatku do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

Jeśli jesteś płatnikiem - zarejestrowanym odbiorcą lub podmiotem prowadzącym skład podatkowy, możesz dokonać czynności związanych z wewnątrzwspólnotowym nabyciem na rzecz innego podmiotu jeśli ten spełnia poniższe warunki:

 1. posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą,
 2. jest właścicielem nabywanych wyrobów akcyzowych,
 3. posiada 
 • siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju i nabywa te wyroby akcyzowe na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju albo
 • oddział z siedzibą na terytorium kraju utworzony na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców  zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nabywa te wyroby akcyzowe na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju przez ten oddział.

Deklarację złóż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ich zapłaty.

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w ust. 5aa, masz obowiązek, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania kwot podatku na rachunek urzędu skarbowego właściwego w zakresie wpłat podatku akcyzowego w terminie 5 dni od dnia, w którym towary te zostały wprowadzone do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych.

Wybierz właściwy formularz deklaracji – kieruj się okresem, którego dotyczy składana deklaracja:

 1. Jeśli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art.103 ust.5A ustawy o podatku od towarów i usług i składasz deklarację za okres od 11.2019 - wypełnij:

VAT-14 (3) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.11.2019 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art.103 ust.5A ustawy o podatku od towarów i usług

 1. Jeśli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art.103 ust.5A ustawy o podatku od towarów i usług i składasz deklarację za okres od 02.2017 do 10.2019- wypełnij:

VAT-14 (2) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.02.2017 do 31.10.2019 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

 1. Jeśli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art.103 ust.5A ustawy o podatku od towarów i usług i składasz deklarację za okres od 01.2016 do 01.2017 - wypełnij:

VAT-14 (1) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.01.2016 do 31.01.2017 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

Kanał webservice (usługa sieciowa)

Możesz przesłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji System ZEFIR2.

O wysokości podatku od towarów i usług dowiesz się z wypełnionego formularza deklaracji.

Podatek od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia możesz zapłacić przelewem tradycyjnym na konto organu podatkowego:

W bankowości internetowej wybierz „PRZELEW do US”

 • Wybierz rachunek bankowy nr:

 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

 • Wpisz nazwę i adres organu podatkowego:

 Urząd Skarbowy w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ

 • Wpisz nazwę i adres zobowiązanego
 • Wpisz identyfikator NIP (podatnik prowadzący działalność gospodarczą/płatnika)
 • Wybierz Typ okresu: „J”, tj. daty powstania obowiązku podatkowego/daty transakcji np. 1 sierpnia 2020 r., jako 20J0108,
 • Wybierz symbol formularza VAT14.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Jesteś zobowiązany do składania deklaracji VAT-14 za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pamiętaj, aby złożyć deklarację z odpowiednim wyprzedzeniem – nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk

         przejdź do portalu  CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)

w polu temat wpisz nazwę usługi,

w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,

wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),

 • telefon - 22 460 59 70 - wsparcie w dni robocze od godziny 08:00 do 16:00 - czas oczekiwania na połączenie oraz inne istotne informacje - kliknij w link - otworzy się nowe okno.

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do  4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii - przykładowy wpis) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii - przykładowy wpis) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.
 1. Przesłałem deklarację podając błędne dane na formularzu. Co zrobić?

W przypadku pomyłki możesz złożyć korektę do deklaracji. Korektę składasz na wersji formularza, na której został złożony dokument korygowany. Podczas uzupełniania formularza musisz wskazać taki sam NIP i okres jak dla dokumentu korygowanego, co pozwoli na poprawne powiązanie dokumentów w systemie.

 1. Jak mogę upoważnić kogoś do składania deklaracji elektronicznych w moim imieniu?

Musisz złożyć do właściwego urzędu skarbowego (dla PIT) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).

Strony otworzą się w nowych oknach przeglądarki: 

Formularz Pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1) – do pobrania

Serwis ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych) – znajdź interesujący cię akt prawny  

 

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 09 czerwca 2022 11:09 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 07 czerwca 2021 15:49 Monika Damentko
Komórka odpowiedzialna: Departament Podatku od Towarów i Usług MF