Ochrona własności intelektualnej

Na rok 2022 planujemy udostępnienie na PUESC nowej usługi:

  • Uzyskaj ochronę celną praw własności intelektualnej

Usługa:

  • dedykowana jest właścicielom praw,

  • ułatwi egzekwowanie praw własności intelektualnej, handlowej i przemysłowej, ochronę marki i zapobieganie wprowadzaniu na obszar UE towarów podrobionych i pirackich,

  • udostępniona zostanie z wykorzystaniem funkcjonalności dedykowanego systemu informatycznego - Systemu Ochrony Praw Własnosci Intelektualnej "Leonardo da Vinci" (VINCI).

W komunikacie na PUESC poinformujemy o terminie udostępnienia nowej usługi.