Sposoby potwierdzania tożsamości osoby

Jeżeli zakładasz konto na PUESC, musisz wybrać, czy będzie to konto z podstawowym, czy z rozszerzonym zakresem uprawnień.

Przy zakładaniu konta z rozszerzonym zakresem uprawnień musisz potwierdzić swoją tożsamość. Podobnie będzie przy zmianie zakresu konta z podstawowego na rozszerzony. Tożsamość możesz potwierdzić elektronicznie lub osobiście.

Jeżeli wybierzesz PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ, to po wypełnieniu formularza rejestracyjnego możesz:

 • podpisać wniosek podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym (przycisk "Podpisz i wyślij") lub
 • wysłać wniosek niepodpisany (przycisk "Wyślij bez podpisu").

Jeżeli złożysz niepodpisany wniosek, zostaniesz zarejestrowany w sposób uproszczony, co oznacza, że:

 • nie będziesz musiał potwierdzać swojej tożsamości,
 • będziesz mógł działać w swoim imieniu,
 • skorzystasz tylko z usług dostępnych dla osoby posiadającej konto z podstawowym zakresem uprawnień, czyli będziesz mógł w szczególności:
  • wysłać deklarację akcyzową AKC-U/S od samochodu sprowadzonego z innego kraju UE,
  • wysłać inną deklarację akcyzową,
  • pobrać potwierdzenie zapłaty akcyzy za samochód osobowy,
  • zarejestrować piec dla celów potwierdzania odbioru oleju opałowego w rejestrze SENT,
  • zgłosić przewozy w SENT jako przewoźnik lub kierowca.

Podczas zakładania konta, na wskazany przez ciebie adres e-mail, zostanie wysłany kod weryfikacyjny.

Aby zakończyć tworzenie konta, zaloguj się na PUESC. Przy logowaniu użyj adresu e-mail i hasła, a następnie podaj otrzymany kod weryfikacyjny.

Jeżeli wybierzesz ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ, to po wypełnieniu formularza rejestracyjnego podpisz wniosek podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (przycisk "Podpisz"). Po otrzymaniu informacji o dokonaniu rejestracji i nadaniu numeru ID SISC będziesz miał dostęp do wszystkich usług oferowanych na PUESC oraz będziesz mógł:

 • powiązać się z firmą, aby w jej imieniu wysyłać:
  • zgłoszenia celne,
  • zgłoszenia INTRASTAT,
  • deklaracje akcyzowe,
  • zgłoszenia SENT,
  • komunikaty e-DD,
  • wnioski i inne dokumenty,
 • podać miejsce zużywania gazu zwolnionego z akcyzy,
 • otrzymać, jako osoba fizyczna, numer EORI, żeby złożyć wniosek dotyczący naruszenia praw własności intelektualnej.

Możesz wysłać wniosek bez podpisu, ale wówczas będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość w:

 • urzędzie celno-skarbowym,
 • delegaturze urzędu celno-skarbowego lub
 • oddziale celnym.

Więcej dowiesz się poniżej w sekcji „Osobiste potwierdzenie tożsamości”.

Podczas zakładania konta, na wskazany przez ciebie adres e-mail, zostanie wysłany kod weryfikacyjny.

Aby zakończyć tworzenie konta, zaloguj się na PUESC. Przy logowaniu użyj adresu e-mail i hasła, a następnie podaj otrzymany kod weryfikacyjny.

 

Elektroniczne potwierdzenie tożsamości przy zakładaniu konta na PUESC polega na tym, że podpisujesz formularz rejestracyjny podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym (tj. z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Profil zaufany umożliwia złożenie podpisu zaufanego. Więcej o zakładaniu profilu zaufanego dowiesz się w serwisie GOV.PL (strona otwiera się w nowym oknie).

Jeśli posiadasz już konto z podstawowym zakresem uprawnień, a chcesz by twoje konto zostało przekształcone w konto z rozszerzonym zakresem uprawnień, złóż wniosek WRR0002 Aktualizacja danych osoby [SZPROT] o zmianę danych. Podpisz go za pomocą:

 • podpisu kwalifikowanego lub
 • podpisu zaufanego (tj. z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Osobiste potwierdzenie tożsamości polega na tym, że musisz:

 • udać się do siedziby najbliższego urzędu celno-skarbowego, delegatury urzędu celno-skarbowego lub oddziału celnego,
 • odszukać stanowisko oznaczone (zazwyczaj) „E-KLIENT”,
 • okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający twoją tożsamość.

Informacje o jednostkach celno-skarbowych i ich dane teleadresowe znajdziesz na stronach internetowych izb administracji skarbowej w części dotyczącej urzędu celno-skarbowego (zakładka "Urząd Celno-Skarbowy" na stronie internetowej izby). Adresy stron internetowych poszczególnych izb administracji skarbowej znajdziesz w serwisie podatki.gov.pl (strona otwiera się w nowym oknie).

Organ celny poprosi o osobiste potwierdzenie twoich danych rejestracyjnych, jeśli podczas rejestracji na PUESC:

 • złożyłeś niepodpisany wniosek o założenie konta z rozszerzonym zakresem uprawnień,
 • złożyłeś niepodpisany wniosek o założenie konta z podstawowym zakresem uprawnień, a chcesz rozszerzyć uprawnienia:
  • zostać przedstawicielem firmy,
  • uzyskać, jako osoba fizyczna, numer EORI w celu złożenia wniosku dotyczącego naruszenia praw własności intelektualnej,
  • zużywać gaz zwolniony z akcyzy lub olej opałowy.

Potwierdzenie tożsamości przez obywateli z krajów UE

Jeżeli jesteś obywatelem innego kraju UE, możesz potwierdzić autentyczność danych rejestracyjnych w organach celno-podatkowych każdego kraju UE.

Skan potwierdzenia prześlij na adres:
centralna.rejestracja@mf.gov.pl

Potwierdzenie tożsamości przez obywateli z krajów trzecich

Jeżeli jesteś obywatelem kraju trzeciego (spoza UE), możesz potwierdzić autentyczność danych rejestracyjnych:

 • w konsulacie,
 • w ambasadzie,
 • u notariusza w kraju zamieszkania.

Skan potwierdzenia wraz z jego tłumaczeniem prześlij na adres: centralna.rejestracja@mf.gov.pl

Oryginał potwierdzenia wyślij na adres:

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Wydział Centralna Rejestracja
ul. Smoluchowskiego 1
60-179 Poznań

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 17.05.2023 11:46 Sylwia Mystkowska