Zmiany lub usuwanie danych i powiązań

Jeżeli masz konto na PUESC, to:

  • możesz zaktualizować swoje zarejestrowane dane,
  • możesz zmienić zakres uprawnień z podstawowego na rozszerzony,
  • możesz zmienić lub usunąć dane zarejestrowanej firmy,
  • możesz zmienić lub usunąć powiązanie z firmą - swoje lub innej osoby,
  • możesz je także usunąć.

Sprawdź, jak to zrobić. Wskazówki znajdziesz w opisach usług: