Wyszukiwanie osób i firm, listy PPW i PPG

Jeżeli chcesz sprawdzić:

możesz to zrobić za pomocą wyszukiwarki.

Dowiedz się więcej i skorzystaj z usług:

Uwaga! Usługa sieciowa Wyszukaj wiele podmiotów akcyzowych jest przeznaczona do komunikacji pomiędzy komputerowymi systemami zewnętrznymi a PUESC. Opis usługi sieciowej jest przeznaczony dla integratorów i programistów, a nie dla użytkowników, którzy korzystają z formularzy oraz innych, wizualnych funkcjonalności na PUESC.

Dzięki usłudze sieciowej możesz sprawdzić, czy firmy:

 • są zarejestrowane jako podmiot akcyzowy w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych,
 • posiadają zezwolenia akcyzowe.

Uwaga! Pojedynczym zapytaniem możesz objąć do 99 firm.

Warunek wstępny

Musisz posiadać konto na PUESC. Załóż je, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Szczegółowy zakres usługi

Usługa zawiera dwie operacje:

 • Pobierz zezwolenia akcyzowe (GetExciseAuthorisations)
  W zapytaniu należy podać co najmniej jeden z numerów identyfikacyjnych firmy: IDSISC lub NIP lub numer akcyzowy.  
  W odpowiedzi zostaną zwrócone następujące dane:
  • Nazwa podmiotu
  • ID SISC podmiotu
  • NIP podmiotu
  • Typ zezwolenia (np. skład podatkowy)
  • Adres
  • Kody towarów (np. E500)
 • Pobierz dane podmiotu (GetExciseTraders)
  W zapytaniu należy podać jeden z numerów identyfikacyjnych firmy: IDSISC lub NIP. Opcjonalnie możesz podać w zapytaniu datę. Jeśli nie podasz daty, otrzymasz odpowiedź według stanu na dzień zapytania.
  W odpowiedzi zostaną zwrócone następujące dane:
  • ID SISC podmiotu
  • Status podmiotu (np. podmiot zużywający)
  • Rodzaj działalności akcyzowej (np. czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą)
  • Adres działalności
  • Nazwa wyrobu oraz/lub Kody CN

Specyfikacja WSDL usługi

Specyfikacja wsdl usługi do wyszukiwania podmiotów akcyzowych (strona otwiera się w nowym oknie)

Jeżeli potrzebujesz pomocy (Help Desk) z zakresu usług sieciowych