Sprawdź dane firmy

Dzięki usłudze sprawdzisz, czy firma, z którą jesteś powiązany, ma zarejestrowane aktualne dane.

Z usługi możesz skorzystać, jeżeli posiadasz uprawnienie rozszerzone „Aktualizacja danych podmiotu”.

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Zmień kontekst zalogowania na kontekst właściwej firmy

KROK 2

Przejdź do zakładki Mój pulpit i właściwej sekcji

KROK WSTĘPNY

 1. Przycisk załóż konto Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.  

 1. Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą

Pamiętaj!

Aby móc sprawdzić dane firmy musisz nadać sobie Uprawnienie rozszerzone: Aktualizacja danych podmiotu.

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/ pracownik posiada uprawnienie rozszerzone "Aktualizacja danych podmiotu".

Jeżeli jesteś właścicielem firmy tj. prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś uprawniony do samodzielnej reprezentacji firmy (na podstawie zapisów w KRS lub w umowie spółki cywilnej) nie musisz przedstawiać upoważnienia, zakres reprezentacji wskazujesz we wniosku.

KROK 0

Zaloguj się Zaloguj się na PUESC

KROK 1

Zmień kontekst zalogowania na kontekst właściwej firmy

 1. Wybierz kontekst firmy, której dane chcesz sprawdzić:
 • Wybierz w pierwszym powiązaniu firmę, której dane chcesz sprawdzić.

Jeśli jesteś pracownikiem agencji celnej:

 • wybierz w pierwszym powiązaniu firmę np. agencję celną, z którą jesteś powiązany,
 • wybierz w drugim powiązaniu firmę, z którą powiązana jest twoja agencja celna.

KROK 2

Przejdź do zakładki Mój pulpit i właściwej sekcji

W zakładce

Mój pulpit | Dane podmiotu

wybierz w sekcji „Pokaż dane w SISC”: Szczegółowe dane podmiotu.

Na stronie „Szczegółowe dane podmiotu” prezentowane są dane firmy.

 

Żeby sprawdzić dane firmy, z którą jesteś powiązany, musisz przygotować:

 • login i hasło do portalu,
 • numer IDSISC lub nazwę firmy, którą chcesz sprawdzić.

Usługa skierowana jest do osób, które są powiązane z firmą i mają uprawnienie  rozszerzone do aktualizacji danych firmy.

Z usługi może skorzystać też pracownik agencji celnej lub innego podmiotu profesjonalnie reprezentującego podmiot, jeśli:

 • agencja celna/podmiot profesjonalny ma uprawnienie do aktualizacji danych podmiotu, i jednocześnie
 • pracownik ma uprawnienie do aktualizacji danych agencji celnej/podmiotu profesjonalnego.

Jeżeli dane firmy są nieaktualne możesz je zmienić– sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zmień lub usuń dane firmy.

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku niedostępności usługi poczekaj, aż portal zacznie działać.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk

Zaloguj do Help Desk SISC 

w polu temat wpisz nazwę usługi,

w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,

wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),

 • telefon – 33 483 20 55.

Oczekiwanie na rozmowę z konsultantem Help Desk SISC to maksymalnie 30 minut. Średni czas oczekiwania wynosi 5 minut.

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do  4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii - przykładowy wpis) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii - przykładowy wpis) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.

Informacje o publikacji

Pierwsza publikacja: 05 lipca 2021 15:54
Komórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF