Sprawdź dane firmy

Dzięki usłudze sprawdzisz, czy firma, z którą jesteś powiązany, ma zarejestrowane aktualne dane.

Z usługi możesz skorzystać, jeżeli posiadasz uprawnienie rozszerzone „Aktualizacja danych podmiotu”.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

 1. Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą.

Pamiętaj!

Aby móc sprawdzić dane firmy, musisz nadać sobie uprawnienie rozszerzone: Aktualizacja danych podmiotu.

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/ pracownik posiada uprawnienie rozszerzone "Aktualizacja danych podmiotu".

Jeżeli jesteś właścicielem firmy, tj. prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś uprawniony do samodzielnej reprezentacji firmy (na podstawie zapisów w KRS lub w umowie spółki cywilnej), nie musisz przedstawiać upoważnienia, zakres reprezentacji wskazujesz we wniosku.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Zmień kontekst zalogowania na kontekst właściwej firmy

Wybierz kontekst firmy, której dane chcesz sprawdzić:

 • Wybierz w pierwszym powiązaniu firmę, której dane chcesz sprawdzić.

Jeśli jesteś pracownikiem agencji celnej:

 • wybierz w pierwszym powiązaniu firmę, np. agencję celną, z którą jesteś powiązany,
 • wybierz w drugim powiązaniu firmę, z którą powiązana jest twoja agencja celna.

KROK 2

Przejdź do zakładki Mój pulpit i właściwej sekcji

W zakładce

Mój pulpit | Dane podmiotu

wybierz w sekcji „Pokaż dane w SISC”: Szczegółowe dane podmiotu.

Na stronie „Szczegółowe dane podmiotu” prezentowane są dane firmy.

Żeby sprawdzić dane firmy, z którą jesteś powiązany, musisz przygotować:

 • login i hasło do portalu,
 • numer IDSISC lub nazwę firmy, którą chcesz sprawdzić.

Usługa skierowana jest do osób, które są powiązane z firmą i mają uprawnienie rozszerzone do aktualizacji danych firmy.

Z usługi może skorzystać też pracownik agencji celnej lub innego podmiotu profesjonalnie reprezentującego podmiot, jeśli:

 • agencja celna/podmiot profesjonalny ma uprawnienie do aktualizacji danych podmiotu, i jednocześnie
 • pracownik ma uprawnienie do aktualizacji danych agencji celnej/podmiotu profesjonalnego.

Jeżeli dane firmy są nieaktualne, możesz je zmienić - sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zmień dane firmy na PUESC.

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku niedostępności usługi poczekaj, aż portal zacznie działać.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 25.08.2023 13:52 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 05.07.2021 15:54 Monika Damentko