Powiąż reprezentanta z firmą

Sprawdź w opisie usługi, z której będziesz korzystać, czy musisz powiązać się z firmą, aby reprezentować firmę na PUESC i działać w jej imieniu. Jeśli tak, powiąż się z firmą, wybierając w formularzu wniosku WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT] właściwe uprawnienie dla usługi, z której będziesz korzystać. Nazwę uprawnienia odnajdziesz w opisie tej usługi.

Po powiązaniu będziesz mógł w imieniu firmy:

 • dokonywać zgłoszeń celnych,
 • wysyłać zgłoszenia INTRASTAT,
 • wysyłać komunikaty potwierdzające odbiór wyrobów akcyzowych,
 • wysyłać wnioski w zakresie banderol,
 • wysyłać wnioski o wydanie zaświadczeń w zakresie podatku akcyzowego dla samochodów,
 • zapłacić należności online,
 • wysyłać, aktualizować, uzupełniać lub potwierdzać zgłoszenia w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów,
 • zarządzać sprawami i dokumentami,
 • sprawdzać powiązania z jej pracownikami/pełnomocnikami oraz innymi firmami reprezentującymi.

Sprawdź, czy do powiązania reprezentanta z firmą potrzebujesz upoważnienia i jak je dostarczyć.

Zapoznaj się z Uprawnieniami na PUESC i ich widocznością podczas powiązania reprezentanta z firmą.

Uwaga! Aby wysłać deklaracje podatkowe na PUESC w imieniu firmy:

Uwaga! Linki w sekcji Usługa krok po kroku otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

Aby powiązać siebie lub inną osobę z firmą, przygotuj:

Pamiętaj – musisz podpisać wniosek w sposób określony w KROKU 2.

Pamiętaj, że wszystkie uprawnienia rozszerzone i uprawnienia do systemów, które wybierzesz w formularzu wniosku WPE0001 na PUESC muszą być wpisane wprost do twojego upoważnienia. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co powinieneś wiedzieć.strona otwiera się w nowym oknie

KROK WSTĘPNY

 1.  Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
  Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.
  Podpisz wniosek rejestracyjny.
  Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.strona otwiera się w nowym oknie
 2. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj dane firmy na PUESC.strona otwiera się w nowym oknie
  Uwaga! Uprawnienie na formularzu wniosku WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT] będzie widoczne tylko wtedy, jeśli firma będzie zarejestrowana na PUESC w odpowiednim dla danego uprawnienia obszarze działania – patrz opis Uprawnienia na PUESC.strona otwiera się w nowym oknie
  Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana na PUESC – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.strona otwiera się w nowym oknie
  Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESCstrona otwiera się w nowym oknie

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Odszukaj uprawnienie i wypełnij formularz wniosku WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT]

 1. Odszukaj w opisie usługi,strona otwiera się w nowym oknie z której będziesz korzystać, jakie uprawnienia do reprezentacji są wymagane. Znajdziesz je najczęściej w sekcji Usługa krok po kroku w KROKU WSTĘPNYM.
 2. Wybierz na PUESC formularz wniosku WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT].strona otwiera się w nowym oknie
 3. Wypełnij pola formularza. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól – znajdziesz je, klikając w ikonę „i”.
  Pola oznaczone czerwonymi gwiazdkami są obowiązkowe.
 4. Na karcie WNIOSEK,
  na pytanie: „Czy wniosek jest korektą do istniejącej sprawy”, wybierz jedną z odpowiedzi:
 • Jeżeli składasz nowy formularz wniosku WPE0001, wybierz NIE.
 • Jeśli wcześniej wysłałeś formularz wniosku WPE0001, a sprawa jest jeszcze w toku, możesz złożyć korektę. W tym celu wybierz TAK, a następnie podaj numer sprawy w SZPROT. Znajdziesz go na swoim koncie na PUESC w zakładce „Moje sprawy i dokumenty”. Podczas wyszukiwania dokumentów zwróć uwagę na rozwijalne pole „DATA WYSYŁKI/ODBIORU”.

Wybierz przycisk Dalej.

 1. Na karcie PODMIOT REPREZENTOWANY
  wybierz jedną z trzech możliwości (ID SISC, NIP, EORI), a następnie wpisz numer identyfikacyjny firmy, którą będziesz reprezentował.
  Wybierz przycisk Zatwierdź.
  Pojawi się nazwa firmy. Zaznacz wtedy odpowiedni kwadrat, wybierając rodzaj reprezentanta (możesz wybrać obie możliwości):
 • Chcę dodać, aktualizować, usunąć reprezentantów będących osobą fizyczną,
 • Chcę dodać, aktualizować, usunąć reprezentantów będących podmiotem.

Wybierz przycisk Dalej.

 1. Na karcie REPREZENTANT (OSOBA FIZYCZNA) albo REPREZENTANT (OSOBA PRAWNA)
 • REPREZENTANT (OSOBA FIZYCZNA)
  Podaj IDSISC, imię i nazwisko osoby, która będzie reprezentantem, a następnie wybierz przycisk Zatwierdź. Na ekranie powinny pojawić się nowe pola do uzupełnienia.
 • REPREZENTANT (OSOBA PRAWNA)
  Podaj dane firmy, która będzie reprezentantem. Wybierz jedną z trzech możliwości (ID SISC, NIP, EORI) i wpisz numer identyfikacyjny firmy, a następnie wybierz przycisk Zatwierdź. Na ekranie powinny pojawić się dane firmy i nowe pola do uzupełnienia.

Wypełnij obowiązkowe pola, czyli oznaczone czerwoną gwiazdką.

 1. Czy pełnomocnictwo zostało udzielone w ramach substytucji? – wybierz:
 • TAK, jeśli Twoje pełnomocnictwo zostało udzielone przez innego pełnomocnika w ramach pełnomocnictwa dalszego.
 • NIE, jeśli pełnomocnictwo udzielone dla Ciebie podpisuje osoba (lub osoby) uprawniona ustawowo do reprezentacji firmy (np.: Właściciel).
 1. Pełnomocnictwo udzielone bezterminowo – zaznacz, jeśli:
 • Pełnomocnictwo udzielone dla Ciebie jest bezterminowe,
 • Jesteś Właścicielem lub osobą uprawnioną do samodzielnej reprezentacji firmy.
 1. Data początku obowiązywania – wybierz z kalendarza datę:
 • Udzielenie pełnomocnictwa dla Ciebie,
 • Datę wypełnienia wniosku, jeśli jesteś Właścicielem lub osobą uprawnioną do samodzielnej reprezentacji firmy.
 1. Data końca obowiązywania – uzupełnij, jeśli
 • nie zaznaczyłeś checkbox’a Pełnomocnictwo udzielone bezterminowo, czyli pełnomocnictwo udzielone dla Ciebie jest wystawione na czas określony,
 • chcesz usunąć reprezentanta – wybierz z kalendarza datę końca obowiązywania reprezentacji.
 1. UPRAWNIENIA, wybierz uprawnienia właściwe dla usług, z których będziesz korzystać – patrz opis Uprawnienia na PUESC.strona otwiera się w nowym oknie
  Pamiętaj, że wszystkie uprawnienia rozszerzone i uprawnienia do systemów, które wybierzesz w formularzu wniosku WPE0001 na PUESC, muszą być wpisane wprost do twojego upoważnienia. Szczegóły znajdziesz w zakładce Co powinieneś wiedzieć.strona otwiera się w nowym oknie

Możesz wskazać kilku reprezentantów. W tym celu wybierz przycisk Dodaj.

Po dodaniu wszystkich reprezentantów wybierz przycisk Dalej.

UWAGA!

Sprawdź dodatkowe informacje:

 1. Na karcie ZAŁĄCZNIKI możesz dodać załącznik do składanego wniosku, w tym celu wybierz przycisk Dodaj.
  1. Jeśli chcesz dodać załącznik bezpośrednio z komputera – wskaż opcję „Załącz plik z dokumentem”, a następnie „Wybierz plik” i wskaż jego zawartość z rozwijanej listy „Rodzaj załączanego dokumentu”,
  2. Jeśli chcesz dodać zarejestrowany wcześniej e-Dokument – wskaż opcję „Wybierz istniejący e-Dokument” i podaj jego numer w polu „Wybierz e-Dokumentu” –  sprawdź, co musisz wiedzieć w Zarządzaj e-Dokumentami.strona otwiera się w nowym oknie
 2. Wybierz przycisk Zakończ i utwórz dokument.
  Jeżeli na końcu wniosku w czerwonej ramce wyświetli się informacja o błędach, to popraw dane we wskazanych polach i wygeneruj dokument ponownie.

KROK 2

Podpisz wniosek

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i podpisz wniosek.

Wniosek możesz podpisać jednym z trzech sposobów:

 1. podpisem kwalifikowanym,
 2. podpisem zaufanym składanym za pomocą profilu zaufanego,
 3. zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

KROK 3

Wyślij wniosek

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wniosek.

KROK 4

Sprawdź, czy otrzymałeś Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

 1. W zakładce
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty
  sprawdź, czy otrzymałeś Urzędowe Poświadczenie Odbioru z przyjęciem do przetwarzania.
  UPO potwierdza, że złożyłeś formularz w formie elektronicznej.
 2. Dopóki nie obsłużymy twojego wniosku, sprawa w zakładce
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Sprawy
  będzie miała status „w toku”.

KROK 5

Sprawdź, czy otrzymałeś potwierdzenie rejestracji reprezentacji w SISC

W zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

odszukaj dokument „Potwierdzenie rejestracji reprezentacji w SISC” lub „Informacja o konieczności uzupełnienia braków” i przeczytaj jego treść.

W tym celu zaznacz go i wybierz opcję „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

UWAGA!

Jeżeli otrzymałeś dokument o nazwie: „Informacja o konieczności uzupełnienia braków", to zapoznaj się z jego treścią i dostarcz brakujące dokumenty.

Pamiętaj, że wszystkie uprawnienia rozszerzone i uprawnienia do systemów, które zaznaczysz/wybierzesz na formularzu wniosku WPE0001 na PUESC, muszą być wpisane wprost do twojego upoważnienia.

UWAGA!

W szczególnych przypadkach dla uprawnień:

 • Uwierzytelnianie odpisu pełnomocnictwa – firma reprezentowana musi posiadać status upoważnionego przedsiębiorcy AEO lub pozwolenie na stosowanie uproszczeń celnych, a uprawnienie musi wynikać wprost z treści pełnomocnictwa. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak uwierzytelnić odpis pełnomocnictwa.
 • Obsługa Wiążącej Informacji Taryfowej – uprawnienie jest dostępne dla reprezentanta osoby fizycznej tylko wtedy, gdy jest on:
  • właścicielem/osobą uprawnioną do samodzielnej reprezentacji firmy lub
  • pracownikiem, co wynika wprost z treści pełnomocnictwa.

W przypadku firm krajowych i unijnych uprawnienie jest dostępne dla reprezentanta podmiotu tylko wtedy, gdy zostało ono udzielone na pełnomocnictwie bezpośrednim.

Nie potrzebujesz upoważnienia, jeżeli jesteś osobą:

 1. uprawnioną do reprezentowania firmy z mocy prawa (np. właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej, prokurentem samoistnym, prezesem zarządu lub członkiem zarządu uprawnionym do samodzielnej reprezentacji w KRS),
 2. uprawnioną do samodzielnego reprezentowania firmy, lecz nie można tego potwierdzić w publicznych rejestrach, ale masz taki dokument - to załącz go na karcie ZAŁĄCZNIKI,
 3. wspólnikiem spółki cywilnej uprawnionym do samodzielnej reprezentacji i umowa spółki to potwierdza. Na karcie REPREZENTANT (OSOBA FIZYCZNA) wybierz formę reprezentacji: Właściciel/Osoba uprawniona do samodzielnej reprezentacji. A skan umowy spółki cywilnej załącz na karcie ZAŁĄCZNIKI.

W każdym innym przypadku potrzebujesz upoważnienia.

Jeśli mocodawcą jest:

 1. firma zagraniczna – załącz dokumenty rejestrowe i ich tłumaczenie robocze (na język polski) na karcie ZAŁĄCZNIKI,
 2. spółka cywilna – załącz umowę spółki cywilnej na karcie ZAŁĄCZNIKI,
 3. podmiot, którego reprezentacji nie można zweryfikować w publicznych rejestrach – załącz dokument ustanawiający sposób reprezentacji na karcie ZAŁĄCZNIKI.

Jeśli jesteś pracownikiem firmy i wybrałeś tę formę reprezentacji na formularzu wniosku, pamiętaj, żeby taką informację umieścić na upoważnieniu.

Jeśli otrzymałeś upoważnienie do reprezentowania firmy na PUESC, to dostarcz je do Wydziału Centralna Rejestracja w Izbie Administracji Skarbowej Poznaniu.

Nie zapomnij o uiszczeniu opłaty skarbowej od złożonego upoważnienia.

Jeżeli jesteś pełnomocnikiem, musisz uiścić opłatę skarbową od złożonego upoważnienia w kwocie 17 zł płatne na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
PKO BP S.A. nr 94102040270000160212620763

PAMIĘTAJ! Dostarcz upoważnienie wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej tylko jednym ze sposobów:

 • przekaż upoważnienie elektronicznie - to znaczy podpisane elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub uproszczenia celne:
  • jako załącznik (na karcie ZAŁĄCZNIKI) bezpośrednio w składanym wniosku
   albo
  • korzystając z usługi Zarządzaj e-Dokumentami,

albo

 • złóż dokumenty w oddziale celnym, urzędzie celno-skarbowym lub delegaturze urzędu celno-skarbowego,

albo

 • wyślij dokumenty pocztą tradycyjną na adres:
  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  Wydział Centralna Rejestracja
  ul. Smoluchowskiego 1
  60-179 Poznań

Zamiast składać oryginał papierowego pełnomocnictwa do organu KAS, możesz wykonać skan tego oryginału, podpisać go swoim podpisem elektronicznym, a następnie wysłać elektronicznie do organu.

Żeby skorzystać z tego ułatwienia, musisz spełnić następujące warunki:

 • musisz posiadać upoważnienie od przedsiębiorcy, który posiada pozwolenie na korzystanie ze statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) lub pozwolenie na stosowanie uproszczeń w rozumieniu przepisów celnych,
 • z treści upoważnienia musi wprost wynikać uprawnienie do uwierzytelniania odpisu pełnomocnictwa.

Uwierzytelnianie odpisu pełnomocnictwa należy do katalogu tzw. uprawnień rozszerzonych i musi zostać zarejestrowane na PUESC. Do jego zarejestrowania wykorzystaj formularz wniosku WPE0001.

Po zarejestrowaniu uprawnienia rozszerzonego możesz już uwierzytelniać odpis pełnomocnictwa. W tym celu:

 • najpierw w jednym pliku zeskanuj otrzymany oryginał pełnomocnictwa oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w formacie PDF (o ile opłata od złożonego pełnomocnictwa jest należna),
 • następnie podpisz plik podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego i załącz go do składanego wniosku na PUESC.

Jeżeli pełnomocnictwo dotyczy zarówno przedstawicielstwa pośredniego, jak i bezpośredniego wystawionego od podmiotu dla agencji celnej, przygotuj dwa komplety plików w formacie pdf (jeden komplet dot. pełnomocnictwa pośredniego, drugi komplet dot. pełnomocnictwa bezpośredniego).

W przypadku pełnomocnictwa wystawionego przez podmiot dla więcej niż jednego przedstawiciela komplet zeskanowanych dokumentów powinien zawierać pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości odpowiadającej ilości stosunków prawnych wskazanych w pełnomocnictwie.

Szczegóły znajdziesz w komunikacie pn. Uwierzytelnianie odpisu upoważnienia.

WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT]

Formularz wniosku o powiązanie nowego reprezentanta (osoby fizycznej lub podmiotu) z firmą na PUESC lub o usunięcie lub zmianę zakresu już istniejącego powiązania

Usługa jest bezpłatna.

Jeżeli jesteś pełnomocnikiem, musisz uiścić opłatę skarbową od złożonego pełnomocnictwa. Przeczytaj więcej w sekcji Jak dostarczyć upoważnienie.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku niedostępności usługi poczekaj, aż portal zacznie działać.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 25.08.2023 13:59 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 25.06.2021 15:23 Monika Damentko