Uprawnienia na PUESC i ich widoczność podczas powiązania reprezentanta z firmą

Osoba, która na PUESC będzie reprezentować firmę, musi być z tą firmą elektronicznie powiązana jako jej reprezentant. Powiązanie ma formę uprawnienia na PUESC. Portal odczytuje uprawnienia i w ten sposób sprawdza, czy ma do czynienia z osobą odpowiednio umocowaną do działania w imieniu firmy.

Poniższe tabele przedstawiają uprawnienia, które są dostępne na PUESC.

W tabelach podane są warunki, aby uprawnienie było widoczne na formularzu wniosku podczas powiązania reprezentanta z firmą.

Uprawnienia podzielono na dwie grupy:

  • Uprawnienia rozszerzone
  • Uprawnienia do systemów

Uprawnienia rozszerzone

Uprawnienia rozszerzone

Uprawnienie jest widoczne, gdy firma jest zarejestrowana na PUESC w obszarze działania:

Uprawnienie jest widoczne dla REPREZENTANTA, który jest OSOBĄ FIZYCZNĄ

Uprawnienie jest widoczne dla REPREZENTANTA, który jest OSOBĄ PRAWNĄ (inną firmą)

Aktualizacja danych Podmiotu

dowolny

tak

tak

Dostęp do cieplo.gov.pl

akcyza

tak

nie

Dostęp do rozliczenia procedur specjalnych

cło

tak

nie

Dostęp do systemu INF

cło

tak

nie

Informacja o zabezpieczeniach (saldo, dokumenty/operacje obciążające, historie operacji) (OSOZ2)

cło, akcyza

tak

nie

Obsługa Wiążącej Informacji Taryfowej

Sprawdź szczegóły w opisie usługi Powiąż reprezentanta z firmą

cło

tak

tak

Obsługa wniosków REX

cło

tak

tak

Obsługa wniosków dotyczących pozwoleń objętych Systemem Decyzje Celne (CDS)

cło

tak

nie

Płatności online za cło i podatki z tytułu importu oraz należności niepodatkowe zaksięgowane w ZEFIR2

Sprawdź szczegóły w opisie usługi Zapłać należności poprzez e-Płatności

dowolny

tak

tak

Płatności online za należności podatkowe zaksięgowane w ZEFIR2

Sprawdź szczegóły w opisie usługi Zapłać należności poprzez e-Płatności

dowolny

tak

nie

Rejestracja, aktualizacja i dezaktywacja reprezentacji

dowolny

tak

nie

Saldowanie zabezpieczeń dla uprawnionych podmiotów (OSOZ2)

cło, akcyza

tak

nie

SENT – przesyłanie, uzupełnianie lub aktualizacja zgłoszeń w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

monitorowanie przewozu

tak

nie

Składanie wniosków w zakresie akcyzy

dowolny

tak

nie

Udzielanie substytucji w ramach pełnomocnictwa

dowolny

tak

tak

Uwierzytelnianie odpisu pełnomocnictwa

Sprawdź szczegóły w opisie usługi Powiąż reprezentanta z firmą

cło

tak

nie

Wgląd w listę wszystkich reprezentantów

dowolny

tak

nie

Wgląd we wszystkie komunikaty przesyłane/odbierane w imieniu i na rzecz Podmiotu przez wszystkie osoby upoważnione

dowolny

tak

nie

Zarządzanie pozwoleniem e-AEO

cło

tak

nie

Zarządzanie usługami ZSL/OBU

monitorowanie przewozu

tak

nie

Zarządzanie wnioskiem e-AEO

cło

tak

nie

Złożenie wniosku e-AEO

cło

tak

nie

Zmiana kodu dostępu dla zabezpieczenia/gwarancji (OSOZ2)

cło, akcyza

tak

nie

 

Uprawnienia do systemów

Uprawnienia do systemów

Uprawnienie jest widoczne, gdy firma jest zarejestrowana na PUESC w obszarze działania:

Uprawnienie jest widoczne dla REPREZENTANTA, który jest OSOBĄ FIZYCZNĄ

Uprawnienie jest widoczne dla REPREZENTANTA, który jest OSOBĄ PRAWNĄ (inną firmą)

AES

cło

tak

tak

AIS - IMPORT

cło

tak

tak

AIS - ICS

cło

tak

tak

NCTS2

cło

tak

tak

CYFROWA GRANICA

cło

tak

tak

EMCS PL2

akcyza

tak

nie

AIS-INTRASTAT WYWÓZ

intrastat

tak

tak

AIS-INTRASTAT PRZYWÓZ

intrastat

tak

tak

ZEFIR2

akcyza

tak

nie

TAX FREE

TaxFree

tak

nie

PKWD-SINGLE WINDOW dowolny tak tak

 

Jeżeli chcesz dodać wybrane uprawnienia rozszerzone, a nie widzisz ich we wniosku to oznacza, że firma, z którą się chcesz powiązać nie zarejestrowała się w obszarze działania, z którym związane jest to uprawnienie. W celu uzupełnienia rejestracji skorzystaj z usługi zaktualizuj dane firmy

Jeśli nie widzisz żadnych uprawnień to oznacza, że Reprezentant nie posiada rejestracji rozszerzonej. Aby ją uzyskać Reprezentant musi potwierdzić swoją tożsamość. Szczegóły znajdują się w sposobach potwierdzania tożsamości.

Jeśli nie widzisz uprawnień do systemów celnych (AES, AIS-ICS, AIS-Import), to oznacza, że Reprezentant nie zaakceptował oświadczenia: „Oświadczam, że zapoznałem się z Instrukcją obsługi i stosowania elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurach przywozowych i/lub Instrukcją dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie AES oraz że zobowiązuję się do ich stosowania w praktyce obrotu towarowego”. Reprezentant może sprawdzić swoje oświadczenie w usłudze Załóż konto lub sprawdź swoje dane. W celu zaakceptowania oświadczenia Reprezentant musi skorzystać z usługi Zmień swoje dane.

Uprawnienia a obszary działania

Uprawnienie      

Uprawnienie jest widoczne, gdy firma jest zarejestrowana na PUESC w obszarze działania:

AIS-Import, AIS-ICS, AES, NCTS2, Cyfrowa Granica, eBT, CDS, WIT, REX, INF, Dostęp do rozliczenia procedur specjalnych

cło i ma nadany numer EORI

AIS-INTRASAT

intrastat

SENT, ZSL/OBU

monitorowanie przewozu

EMCS PL2, ZEFIR

akcyza

TAX FREE

TaxFree

 

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESC

Pamiętaj, że wszystkie uprawnienia rozszerzone i uprawnienia do systemów, które wybierzesz na formularzu wniosku podczas powiązania reprezentanta z firmą, muszą być wpisane wprost do twojego upoważnienia. Sprawdź wyjątki w opisie usługi Powiąż reprezentanta z firmą.

 

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 04.08.2023 13:17 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 02.01.2023 13:10 Sylwia Mystkowska