Zarządzaj sprawami i dokumentami

Jeżeli chcesz obejrzeć listę:

 • wysłanych zgłoszeń lub deklaracji,
 • odebranych komunikatów,
 • spraw,
 • złożonych dokumentów,

musisz zalogować się na Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych (PUESC), wybrać Mój pulpit i zobaczysz Moje sprawy i dokumenty, wyświetlone domyślnie na zakładce Dokumenty. Po zalogowaniu przejdź na zakładkę Moje sprawy i dokumenty.

Do systemów celnych przesyłane są wyłącznie komunikaty elektroniczne zgodne ze specyfikacjami xml opisanymi przy każdego rodzaju dokumentu.

Na każdy komunikat wysłany przez PUESC wysyłany jest komunikat zwrotny (potwierdzenie przyjęcia). Komunikaty te mogą być łączone w sprawy.

Do wszystkich dokumentów będziesz miał dostęp po zalogowaniu do konta na PUESC.
Możesz też mieć dostęp do wszystkich dokumentów firmy, z którą jesteś powiązany pod warunkiem, że będziesz posiadał uprawnienie do wglądu we wszystkie dokumenty firmy na PUESC.
Aby uzyskać dostęp do tych dokumentów, musisz się zalogować do swojego konta na PUESC, następnie przejść na Mój pulpit, gdzie znajdują się zakładki:

 • Moje sprawy i dokumenty

Moje sprawy i Dokumenty są podzielone na zakładki:

 • dokumenty,
 • sprawy,
 • moje widoki.

W zakładce Dokumenty zobaczysz listę wszystkich komunikatów wysłanych i odebranych za pośrednictwem PUESC (również wysłanych kanałem e-mail lub niewizualnym). Widok dokumentów możesz ograniczać, używając filtrów.
W zakładce Sprawy możesz zobaczyć dokumenty wysłane i otrzymane oraz komunikaty zwrotne powiązane w sprawy. Widok Spraw możesz filtrować.
Widok spraw i dokumentów możesz spersonalizować w zakładce Moje widoki, gdzie możesz ustawić kolejność kolumn czy ilość przeglądanych danych. Każdy z takich widoków możesz zapisać i otwierać oddzielnie dla wszystkich zakładek Dokumentów i Spraw.

 • Do wysyłki i robocze

Do wysyłki i robocze są podzielone na zakładki:

 • formularze robocze,
 • dokumenty do wysyłki.

W trakcie wypełniania wniosku lub deklaracji możesz w każdej chwili zapisać go jako roboczy. Taki zapisany dokument będzie dostępny w zakładce Formularze robocze. Możesz go edytować, udostępnić lub przygotować do wysłania.

W zakładce Dokumenty do wysyłki możesz zobaczyć dokumenty, które przygotowałeś do wysyłki na PUESC oraz stworzone poza portalem i wczytane z pliku. Takie dokumenty po podpisaniu możesz wysłać. Po wysłaniu dokumentu otrzymasz komunikat:

-- UPP - potwierdzenie przyjęcia

lub

-- NPP - informację o odrzuceniu.

 • Moje usługi

Jeżeli często korzystasz z tych samych wniosków lub deklaracji, wypełniając je na PUESC, możesz je dodać do Moich usług, zapewniając sobie bezpośredni dostęp do wybranego formularza.

Przejdź do opisu usługi Załóż konto lub sprawdź swoje dane, aby zapoznać się z jej możliwościami.

 • e-Dokumenty

Przejdź do opisu usługi Zarządzaj e-Dokumentami, aby zapoznać się z jej możliwościami.

Usługa skierowana jest do użytkowników portalu PUESC, którzy posiadają:

 • konto z podstawowym zakresem uprawnień – aby przeglądać swoje dokumenty i sprawy
 • konto z rozszerzonym zakresem uprawnień - aby przeglądać swoje dokumenty i sprawy oraz dokumenty złożone w imieniu firmy, z którą jesteś powiązany. Jeżeli posiadasz od firmy uprawnienie do wglądu we wszystkie dokumenty firmy na PUESC będziesz mógł też przeglądać wszystkie dokumenty i sprawy złożone dla tego podmiotu, przez wszystkie osoby z nią powiązane.

Co musisz przygotować

Jeżeli chcesz przesyłać deklaracje tylko we własnym imieniu wystarczy, że się zalogujesz.
Jeżeli chcesz wysyłać wnioski, deklaracje, zgłoszenia w imieniu podmiotu, musisz być powiązany z podmiotem. Przejdź do opisu usługi Powiąż reprezentanta z firmą, aby dowiedzieć się więcej.

Co musisz zrobić

Żeby przeglądać sprawy lub dokumenty:

 • Zaloguj się
 • przejdź na zakładkę Mój pulpit > Moje sprawy i dokumenty lub Do wysyłki i robocze,
 • wybierz w pierwszym lub/i drugim powiązaniu podmiot, dla którego chcesz sprawdzić sprawy lub dokumenty.

Jeżeli chcesz przesyłać dokumenty sporządzone poza PUESC, musisz je przygotować do wczytania. Dokumenty niepodpisane będą mogły być podpisane po wczytaniu na PUESC w zakładce Do wysyłki. Przygotuj się do użycia podpisu elektronicznego, jednego z:

 • certyfikatu celnego,
 • podpisu kwalifikowanego,
 • podpisu zaufanego.

Usługa jest bezpłatna.

Po wyświetleniu listy dokumentów i spraw masz wgląd we wszystkie komunikaty, dokumenty, wnioski, zgłoszenia i deklaracje – zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 04.08.2023 13:40 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 01.08.2022 14:49 Sylwia Mystkowska