Załóż konto lub sprawdź swoje dane

Dzięki usłudze zarejestrujesz się jako osoba fizyczna i uzyskasz unikatowy numer ID SISC, którym będziesz posługiwał się w komunikacji z organami KAS za pośrednictwem PUESC.

Jeżeli założysz na PUESC konto z podstawowym zakresem uprawnień, to oznacza, że rejestrujesz się w sposób uproszczony i będziesz miał ograniczony dostęp do usług oferowanych na portalu.

Podczas rejestracji w sposób uproszczony nie będziesz musiał podpisywać wniosku ani potwierdzić swojej tożsamości.

Jeżeli założysz na PUESC konto z rozszerzonym zakresem uprawnień, to zarejestrujesz się w sposób pełny i będziesz mógł mieć dostęp do wszystkich usług oferowanych na portalu.

Podczas rejestracji w sposób pełny musisz potwierdzić swoje dane poprzez (wybierz tylko jeden ze sposobów):

 • podpisanie wniosku podpisem kwalifikowanym, albo
 • podpisanie wniosku profilem zaufanym, albo
 • stawienie się z dowodem osobistym w najbliższej placówce organu celnego - w urzędzie celno-skarbowym, delegaturze urzędu celno-skarbowego lub w oddziale celnym.

Zarejestrowane dane możesz zmienić – sprawdź, jak to zrobić, w opisie usługi Zmień swoje dane.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą formularza, który prowadzi przez poszczególne kroki wniosku.

Przed wypełnieniem formularza przygotuj konieczne dane:

 • w przypadku osób posiadających polskie obywatelstwo:
  • numer PESEL,
  • adres e-mail,
 • w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa:
  • numer identyfikacyjny (nadany w kraju, którego jesteś obywatelem),
  • adres e-mail,
  • PESEL, jeśli go posiadasz.

Jeżeli posiadasz podpis zaufany lub certyfikat kwalifikowany, przygotuj się do jego użycia. W przypadku rozszerzonego zakresu uprawnień, jeżeli nie posiadasz podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego, będziesz musiał potwierdzić dane wprowadzone we wniosku w najbliższej placówce organu celno-skarbowego.

Przeczytaj w KROKU 6, jak sprawdzić swoje dane po zalogowaniu.

KROK 1

Przejdź do zakładania konta

 1. Załóż konto na PUESC.

 2. Wybierz zakres uprawnień właściwy dla twoich spraw:
 • wybierz podstawowy zakres uprawnień, albo
 • wybierz rozszerzony zakres uprawnień.

Wybierz przycisk Dalej.

 1. Podaj następujące dane:
 • imię,
 • nazwisko,
 • kraj obywatelstwa,
 • adres e-mail (na który otrzymasz link, którym potwierdzisz założenie konta),
 • hasło.

W przypadku osób podających inne obywatelstwo niż polskie należy podać obowiązkowo:

 • numer identyfikacyjny (nadany w kraju, którego jesteś obywatelem),
 • datę urodzenia,
 • rodzaj dokumentu tożsamości oraz jego numer i serię.

Możesz również podać numer PESEL, o ile go posiadasz.

Wybierz Dalej, aby przejść do następnej karty.

 1. Na trzeciej karcie podaj dane adresu do korespondencji oraz numer telefonu komórkowego.
  Podając adres znajdujący się w Polsce, musisz wypełnić pola w kolejności Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Kod pocztowy, Poczta (pole nieobowiązkowe), Skrytka pocztowa (Pole nieobowiązkowe), Ulica (jeśli występuje w danej miejscowości), Numer domu, Numer lokalu (jeśli występuje).
  Numer telefonu powinien być podany w formacie międzynarodowym, np.: +48 12 123 456 789. Prefiks +48 jest dodany domyślnie, możesz go zastąpić dowolnym numerem kierunkowym.
  Możesz również podać adres ePUAP – jego podanie umożliwi przesyłanie korespondencji na daną skrytkę ePUAP. Format danych to: /login/nazwaskrzynki. Po podaniu tych danych należy zaakceptować właściwą zgodę.

Wybierz Dalej, aby przejść do następnej karty.

 1. Jeśli wybrałeś rozszerzony zakres uprawnień, wskaż dokładnie zakres rejestracji.

Możesz wybrać pomiędzy jedną z trzech opcji (możesz wybrać jedną, kilka lub wszystkie):

 • Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać – opcja ta przeznaczona jest dla:
  • agentów celnych - w tym miejscu należy podać numer wpisu na listę agentów celnych,
  • osób, które chcą wysyłać zgłoszenia celne w procedurach przywozowych i wywozowych – należy zaznaczyć stosowne oświadczenie,
  • osób chcących podać dedykowany kontakt dla jednej z usług:
   • INTRASTAT,
   • EMCS PL.
 • Chcę uzyskać lub podać, jako osoba fizyczna, numer EORI, aby:
  • składać wnioski w sprawach dot. naruszenia praw własności intelektualnej,
  • występować jako przedstawiciel w zgłoszeniach celnych,
  • składać wnioski o WIT jako przedstawiciel.
 • Chcę podać miejsce zużywania wyrobów zwolnionych od akcyzy:
  • jeśli jesteś osobą fizyczną i zużywasz zwolniony od akcyzy gaz (LPG), możesz zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA);
  • jeśli jesteś rolnikiem ryczałtowym i nie posiadasz numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – zaznacz stosowne oświadczenie i zarejestruj zużywane wyroby zwolnione od akcyzy w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

Wybierając jedną z tych opcji, otrzymasz możliwość podania danych na nowych kartach. Możesz do nich przejść przy pomocy przycisku Dalej.

 1. W dalszym kroku zapoznaj się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych na PUESC.
  Zaakceptuj klauzulę RODO.
  Wybierz Dalej, aby przejść do następnej karty.
   
 2. Zaakceptuj wymagane oświadczenia, które są niezbędne do prawidłowego założenia konta.

Wybierz Dalej, aby przejść do ekranu podsumowującego podane dane.

 1. Po wyświetleniu podanych danych, masz dwie opcje:
 • Podpisz – zgodnie z KROK 2.
 • Wyślij bez podpisu – w przypadku, gdy wybrałeś podstawowy zakres uprawnień, nie musisz podpisywać wniosku.
  Uwaga! W przypadku, gdy wybrałeś rozszerzony zakres uprawnień, a wniosek wyślesz bez podpisu, będziesz musiał potwierdzić swoją tożsamość w sposób opisany w Sposoby potwierdzania tożsamości osoby.

KROK 2

Podpisz wniosek

Wniosek możesz podpisać na dwa sposoby, wykorzystując:

 1. kwalifikowany podpis elektroniczny,
 2. podpis zaufany składany za pomocą profilu zaufanego.

Potwierdź swoją tożsamość – wymagane dla rozszerzonego zakresu uprawnień

Potwierdź swoją tożsamość w prosty i wygodny sposób - podpisz wniosek podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym składanym za pomocą profilu zaufanego. Jeżeli podpiszesz wniosek o rejestrację, spowoduje to założenie na PUESC konta z rozszerzonym zakresem uprawnień.

Więcej o zakładaniu profilu zaufanego dowiesz się w serwisie GOV.PL (strona otwiera się w w nowym oknie).

W przypadku gdy nie posiadasz możliwości podpisania wniosku elektronicznie, a podczas rejestracji na PUESC:

 • złożyłeś niepodpisany wniosek o założenie konta z rozszerzonym zakresem uprawnień,
 • złożyłeś niepodpisany wniosek o założenie konta z podstawowym zakresem uprawnień, a chcesz rozszerzyć uprawnienia:
  • zostać przedstawicielem firmy,
  • uzyskać, jako osoba fizyczna, numer EORI, aby:
   • składać wnioski w sprawach dot. naruszenia praw własności intelektualnej,
   • występować jako przedstawiciel w zgłoszeniach celnych,
   • składać wnioski o WIT jako przedstawiciel.
  • zużywać gaz zwolniony z akcyzy lub olej opałowy.

Sprawdź jak osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

KROK 3

Potwierdź założenie konta

 1. Podczas zakładania konta na wskazany przez ciebie adres e-mail zostanie wysłany kod weryfikacyjny.
 2. Aby zakończyć tworzenie konta, zaloguj się na PUESC, a następnie podaj otrzymany kod weryfikacyjny.

KROK 4

Sprawdź czy otrzymałeś UPO

 1. Przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty
  i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.
   
 2. Dopóki nie obsłużymy twojego wniosku, sprawa w zakładce
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Sprawy
  będzie miała status „w toku”.

UWAGA! Wysłany przez ciebie wniosek będzie weryfikowany w systemie. Może to potrwać kilka dni.

KROK 5

Sprawdź, czy otrzymałeś ID SISC

Zaloguj się na swoje konto, przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i odszukaj dokument o nazwie: „Potwierdzenie rejestracji w SISC”.

Aby w inny sposób sprawdzić, czy numer ID SISC został nadany, zaloguj się i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje Dane

- po potwierdzeniu rejestracji obok ID SISC pojawi się nadany numer.

Jeśli numer IDSISC nie został nadany (nie otrzymałeś potwierdzenia rejestracji), sprawdź, czy otrzymałeś dokument informujący o konieczności uzupełnienia braków.

UWAGA!  Jeżeli wniosek nie może zostać obsłużony przez prowadzącego sprawę, w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty| Dokumenty pojawi się dokument „Dokument wezwania do weryfikacji tożsamości osoby fizycznej”. Zapoznaj się z nim - zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”. Dostarcz brakujące dokumenty zgodnie z treścią pisma.

KROK 6

Sprawdź swoje dane

Żeby sprawdzić swoje dane:

 • zaloguj się,

 • przejdź do Mój pulpit | Moje Dane.

Konto zakłada osoba fizyczna na swoje dane.

Jedna osoba fizyczna może posiadać tylko jedno konto. Założenie konta jest równoznaczne z rejestracją osoby fizycznej.

Jeżeli wypełniony wniosek podpiszesz podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym, będziesz zarejestrowany w sposób pełny, to jest z rozszerzonym zakresem uprawnień.

Jeżeli przy rejestracji wybierzesz podstawowy zakres uprawnień i złożysz niepodpisany wniosek, zostaniesz zarejestrowany w sposób uproszczony i otrzymasz ograniczony dostęp do usług oferowanych na portalu.

Jeżeli przy rejestracji wybierzesz rozszerzony zakres uprawnień i złożysz niepodpisany wniosek, zostaniesz poproszony o potwierdzenie swoich danych rejestracyjnych w najbliższej siedzibie organu celno-skarbowego.

Zarejestrowane dane możesz zmienić – sprawdź, jak to zrobić, w opisie usługi Zmień swoje dane.

WRR0001 Rejestracja danych osoby [SEAP]

Formularz wniosku o rejestrację danych osoby fizycznej na portalu PUESC (założenie konta)

W przypadku niedostępności usługi poczekaj, aż portal zacznie działać. Konto można założyć wyłącznie na portalu PUESC.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 17.04.2024 12:50 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 07.07.2021 12:27 Piotr Wróbel