Odwołania, zażalenia, skargi, wnioski

Jeżeli chcesz złożyć elektronicznie wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki, możesz to zrobić tylko wobec tych rozstrzygnięć, które zostały wydane elektronicznie poprzez PUESC.

Skorzystaj z usługi: