Deklaracje podatkowe

Deklaracja podatkowa to forma obowiązkowego przekazywania organom podatkowym (np. naczelnikom urzędów skarbowych i celno-skarbowych) zeznań, wykazów i innych informacji podatkowych przez podatników, płatników i inkasentów.

Informacje, jak działa system podatkowy, jakie są rodzaje podatków oraz prawa i obowiązki podatnika znajdziesz na stronie podatki.gov.pl (strona otwiera się w nowym oknie).

Na PUESC możesz skorzystać z elektronicznych usług skarbowo-celnych, które dotyczą:

  • podatku akcyzowego,
  • podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych,
  • podatku od gier,
  • podatku od wydobycia niektórych kopalin,
  • opłaty paliwowej,
  • opłaty emisyjnej,
  • dopłat w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo.

W zakresie podatku akcyzowego możesz skorzystać m.in.:

  • z usługi, dzięki której zapłacisz akcyzę od samochodu osobowego sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej,
  • z możliwości sprawdzenia w systemie KAS, czy została zapłacona akcyza od samochodu przywiezionego z innego kraju Unii Europejskiej, sprowadzonego spoza UE lub zakupionego na terytorium kraju.

Uwaga! Złożenie pisma (wniosku, deklaracji, etc.) za pośrednictwem konta na PUESC następuje z chwilą otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). UPO jest potwierdzeniem, że skutecznie złożyłeś pismo organowi KAS oraz dowodem na rozpoczęcie procedowania sprawy zainicjowanej tym pismem. UPO znajdziesz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Moje dokumenty, po zalogowaniu się na PUESC.

Dowiedz się więcej i skorzystaj z usług:

 

PODATEK AKCYZOWY OD SAMOCHODU

 

PODATEK AKCYZOWY OD WYROBÓW AKCYZOWYCH

 

PODATEK OD GIER

 

PODATEK OD WYDOBYCIA KOPALIN

 

PODATEK VAT

 

OPŁATY I DOPŁATY