Złóż zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś podmiotem gospodarczym i zgłaszasz planowane nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych poza procedurą zwieszenia poboru akcyzy.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (ZPNW) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz ZPNW

KROK 2

Podpisz zgłoszenie

KROK 3

Wyślij zgłoszenie

Pamiętaj – musisz podpisać zgłoszenie w sposób określony w KROKU 2.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC

KROK 1

Wypełnij formularz ZPNW

 1. Wybierz na PUESC formularz zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy ZPNW (4) ­- Zgłoszenie ­- obowiązuje od 01.12.2018 [ZEFIR2]strona otwiera się w nowym oknie
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument i przejdź do zakładki

  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz zgłoszenie

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. kwotą przychodu (z Twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania zgłoszenia.

KROK 3

Wyślij zgłoszenie

 1. W zakładce
  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki
  zaznacz i wyślij zgłoszenie.
 2. Przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty
  i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
  UPO potwierdza, że złożyłeś zgłoszenie w formie elektronicznej. Wysłane przez ciebie zgłoszenie będzie weryfikowana w systemie.

W przypadku, gdy nabywasz wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym lub wyroby akcyzowe niewymienione w załączniku nr 2 do tej ustawy, objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej, jesteś obowiązany (przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju) dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Równocześnie obok zgłoszenia obowiązuje cię również złożenie  zabezpieczenia akcyzowego. Kwota zabezpieczenia akcyzowego obejmuje mogące powstać zobowiązanie podatkowe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe oraz opłatę paliwową, której obowiązek zapłaty może powstać. Po dokonaniu nabycia wewnątrzwspólnotowego złóż deklarację AKC-UA.

Wybierz właściwy formularz zgłoszenia – kieruj się datą złożenia:

 1. Jeśli w okresie od 1 grudnia 2018 roku planujesz nabyć wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe – wypełnij:
  ZPNW (4) ­- Zgłoszenie ­- obowiązuje od 01.12.2018 [ZEFIR2]
   
 2. Jeśli korygujesz zgłoszenie za okres od 1 marca 2020 do 30 listopada 2018– wypełnij:
  ZPNW (3) ­- Zgłoszenie ­- obowiązuje od 01.03.2017 do 30.11.2018 [ZEFIR2]
   
 3. Jeśli korygujesz zgłoszenie złozone w okresie do 28.02.2017 – wypełnij:
  ZPNW (2) -­ Zgłoszenie -­ obowiązuje od 21.02.2016 do 28.02.2017 [ZEFIR2]

Kanał webservice (usługa sieciowa)

Możesz przesłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji „System ZEFIR2”.

Nie dokonujesz wpłaty do formularza ZPNW, obok zgłoszenia obowiązuje Cię natomiast  złożenie  zabezpieczenia akcyzowego.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk

przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)

 • w polu temat wpisz nazwę usługi,
 • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
 • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),

 

 • telefon - 22 460 59 70 - wsparcie w dni robocze od godziny 08:00 do 16:00 - czas oczekiwania na połączenie oraz inne istotne informacje - kliknij w link - otworzy się nowe okno.

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do  4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.
 1. Przesłałem zgłoszenie podając błędne dane na formularzu. Co zrobić?

W przypadku pomyłki możesz złożyć korektę zgłoszenia. Korektę złóż na wersji formularza, na której złożony został dokument pierwotny. Podaj numer UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) dokumentu pierwotnego, co pozwoli poprawnie powiązać dokumenty w systemie. Korektę zgłoszenia możesz złożyć do czasu złożenia deklaracji AKC-UA dotyczącej tej samej  transakcji nabycia wewnątrzwspólnotowego. 

 1. Kto może podpisywać zgłoszenie kwotą przychodu?

Jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność, możesz podpisać zgłoszenie składane we własnym imieniu kwotą przychodu.

Strony otworzą się w nowych oknach przeglądarki:

Formularze akcyzowe – znajdziesz tu formularz dla zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych.

Formularz Pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1) – do pobrania.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 10 czerwiec 2022 14:54 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 02 czerwiec 2021 13:34 Piotr Wróbel
Komórka odpowiedzialna: Departament Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier MF