Złóż zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś podmiotem gospodarczym i zgłaszasz planowane nabycie wewnątrzwspólnotowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej. 

Z usługi możesz skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (ZPNW) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Pamiętaj – musisz podpisać zgłoszenie w sposób określony w KROKU 2.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”. 

Deklarację możesz również złożyć, jeśli posiadasz konto z rozszerzonym zakresem uprawnień.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC

KROK 1

Wypełnij formularz ZPNW

 1. Wybierz na PUESC formularz zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy ZPNW (5) - Zgłoszenie - obowiązuje od 13.02.2023 [ZEFIR2]strona otwiera się w nowym oknie
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument i przejdź do zakładki

  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz zgłoszenie

Możesz to zrobić na 4 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. kwotą przychodu (z Twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania zgłoszenia,
 4. profilem zaufanym.

KROK 3

Wyślij zgłoszenie

 1. W zakładce
  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki
  zaznacz i wyślij zgłoszenie.
 2. Przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty
  i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
  UPO potwierdza, że złożyłeś zgłoszenie w formie elektronicznej. Wysłane przez ciebie zgłoszenie będzie weryfikowane w systemie.

W przypadku, gdy nabywasz wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej, jesteś obowiązany (przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju) dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Równocześnie obok zgłoszenia obowiązuje cię również złożenie zabezpieczenia akcyzowego. Kwota zabezpieczenia akcyzowego obejmuje mogące powstać zobowiązanie podatkowe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe oraz opłatę paliwową, której obowiązek zapłaty może powstać. Po dokonaniu nabycia wewnątrzwspólnotowego złóż deklarację AKC-UA.

Wybierz właściwy formularz zgłoszenia – kieruj się datą złożenia:

 1. Jeśli w okresie od 13 lutego 2023 roku planujesz nabyć wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe – wypełnij: 
  ZPNW (5) - Zgłoszenie - obowiązuje od 13.02.2023 [ZEFIR2]
   
 2. Jeśli korygujesz zgłoszenie za okres od 1 grudnia 2018 roku do 12 lutego 2023– wypełnij:
  ZPNW (4) ­- Zgłoszenie ­- obowiązuje od 01.12.2018 do 12.02.2023 [ZEFIR2]
 3. Jeśli korygujesz zgłoszenie za okres od 1 marca 2020 do 30 listopada 2018– wypełnij:
  ZPNW (3) ­- Zgłoszenie ­- obowiązuje od 01.03.2017 do 30.11.2018 [ZEFIR2]
   
 4. Jeśli korygujesz zgłoszenie złozone w okresie do 28.02.2017 – wypełnij:
  ZPNW (2) -­ Zgłoszenie -­ obowiązuje od 21.02.2016 do 28.02.2017 [ZEFIR2]

Kanał webservice (usługa sieciowa)

Możesz przesłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji „System ZEFIR2”.

Nie dokonujesz wpłaty do formularza ZPNW, obok zgłoszenia obowiązuje Cię natomiast  złożenie  zabezpieczenia akcyzowego.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Jeśli  problemy techniczne nie pozwolą ci złożyć zgłoszenia elektronicznie, przekaż go w formie papierowej. Do złożenia zgłoszenia w wersji  papierowej w urzędzie będzie ci potrzebny wzór zgłoszenia do wydruku – znajdziesz go w części Przydatne linki. Wypełnij formularz i złóż go we właściwym urzędzie skarbowym.

Strony otworzą się w nowych oknach przeglądarki:

Formularze akcyzowe – znajdziesz tu formularz dla zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych.

Formularz Pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1) – do pobrania.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 22.09.2023 10:40 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 02.06.2021 13:34 Piotr Wróbel