Akcyza, gry hazardowe, przemieszczenia i przewozy

Wyszukaj interesującą Cię usługę w poniższych grupach. Możesz ją także znaleźć w Katalogu usług w zakładce Usługi.

Jeżeli chcesz skorzystać z formularza w celu złożenia deklaracji, zgłoszenia lub wniosku, wyszukaj go w dostępnych usługach lub w Katalogu formularzy w zakładce Formularze.

Informacje o warunkach skorzystania z usługi poprzez interfejs niewizualny (usługa sieciowa) znajdziesz w opisach poszczególnych usług. Więcej o tej formie udostępniania usług dowiesz się w zakładce Usługi sieciowe.

 
eng

Excise duties, gambling, movements and transports

Find the service you are interested in in the groups below. You can also find it in the Service catalog under the Tax and customs services tab.

If you want to use the form to submit a declaration or application, search for it in the available services or in the Forms catalog in the Forms tab.

Detailed information how to use a webservice can be found in the description of each service. You can learn more about this form of communication in the Network services tab.