Przemieszczanie wyrobów akcyzowych (EMCS PL2)

Do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych służy krajowy system teleinformatyczny EMCS PL2 (System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych – Excise Movement and Control System).

System EMCS PL2 wykorzystywany jest do przemieszczania:

  • wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, zarówno w obrocie krajowym, jak i wewnątrzwspólnotowym, przy wykorzystaniu elektronicznego dokumentu administracyjnego e-AD,
  • poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przy wykorzystaniu elektronicznego dokumentu e-DD.

Więcej informacji na temat akcyzy znajdziesz na Portalu podatkowym (strona otwiera się w nowym oknie).

Na PUESC możesz skorzystać z elektronicznych usług skarbowo-celnych związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych.

Dowiedz się więcej  i skorzystaj z usług: