Złóż dokument eAD dla przemieszczania z zawieszonym poborem akcyzy

Usługa umożliwia realizację przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy zarówno w obrocie krajowym, jak i wewnątrzwspólnotowym, przy wykorzystaniu elektronicznego dokumentu administracyjnego eAD.

Usługa skierowana jest do:

 • właścicieli składów podatkowych,
 • zarejestrowanych odbiorców,
 • zarejestrowanych wysyłających,
 • instytucji UE,
 • placówek dyplomatycznych,
 • organizacji międzynarodowych,
 • Sił Zbrojnych.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą kanału webservice (usługa sieciowa) lub kanału e-mail – w tym celu musisz zdefiniować domyślny kanał podmiotu zarejestrowany w SZPROT/SEED, o którym mowa w sekcji Usługa krok po kroku w KROKU WSTĘPNYM w punkcie 3. Możesz przeczytać więcej o kanałach komunikacji w sekcji Inne sposoby skorzystania z usługi. Komunikaty będą też odkładane w kontekście podmiotu na PUESC.

Po założeniu konta na PUESC i powiązaniu z firmą, o którym mowa w sekcji Usługa krok po kroku w KROKU WSTĘPNYM w punkcie 3, będziesz mógł:

 • wysłać plik komunikatu utworzonego poza PUESC przy użyciu Generatora eAD jako załącznik do wiadomości przekazanej pocztą elektroniczną na adres puesc@mf.gov.pl (kanał e-mail),
 • wgrać na PUESC plik komunikatu utworzonego poza PUESC przy użyciu Generatora eAD.

Pamiętaj też o rejestracji reprezentacji, która jest opisana w sekcji Usługa krok po kroku w KROKU WSTĘPNYM w punkcie 4 – umożliwi ci to podgląd na PUESC wszystkich komunikatów przychodzących na rzecz firmy.

Oznaczenie wybranych komunikatów biznesowych na PUESC

Nazwa dokumentu:

 • TraderToEAD – komunikat od podmiotu
 • EADToTrader – komunikat do podmiotu

Nazwa własna dokumentu:

 • PL815 – Projekt e-AD
 • PZ – Potwierdzenie zarejestrowania
 • PL704 –  Komunikat informujący o błędach walidacji
 • IE801 – Dokument e-AD
 • IE818 – Raport odbioru

Opis wszystkich komunikatów znajdziesz w specyfikacji wymiany komunikatów XML z podmiotami dla e-AD, dostępnej na stronie  Usługi sieciowe - informacje i specyfikacje w zakładce System EMCS PL2.

Komunikacja podmiotu wysyłającego z systemem EMCS PL2

W przypadku, gdy komunikat, który został wysłany przez podmiot, nie przejdzie walidacji biznesowej, to komunikat błędu PL704 zostanie wysłany na:

 • ten sam adres e-mail, z którego wysłano błędny komunikat (ten adres e-mail nie musi być zarejestrowany w SZPROT/SEED), 
 • lub jeśli komunikat został wysłany innym kanałem, na domyślny kanał podmiotu zarejestrowany w SZPROT/SEED, o którym mowa w pkt 3 KROKU WSTĘPNYEGO w sekcji Usługa krok po kroku.

Na ten sam kanał, co w przypadku komunikatu PL704, zostanie wysłany komunikat potwierdzenia zarejestrowania PZ.

System EMCS PL 2 po odebraniu od podmiotu wysyłającego komunikatu inicjującego przemieszczenie (PL814, PL815 lub PL825) za pomocą adresu e-mail, ustawia go jako domyślny dla dalszej komunikacji z podmiotem wysyłającym. System dopuszcza przesyłanie kolejnych komunikatów innym kanałem, jednakże odpowiedź na niego będzie wysyłana na adres e-mail ustalony podczas inicjacji przemieszczenia. W tym przypadku wysyłka będzie przebiegała w następujący sposób:

 • Podmiot wysyłający wysyła komunikat PL815 za pomocą e-mail,
 • W odpowiedzi na PL815 system EMCS PL 2 wysyła komunikat PZ oraz IE801 na adres e-mail, z którego został wysłany komunikat PL815,
 • Podmiot wysyłający przeprowadza zmianę miejsca przeznaczenia za pomocą komunikatu IE813 nadesłanego za pomocą kanału Web Service,
 • W odpowiedzi na IE813 od podmiotu system EMCS PL 2 wysyła komunikat PZ oraz komunikat IE813 z zatwierdzoną zmianą miejsca przeznaczenia na adres e-mail, z którego został wysłany komunikat PL815.

Komunikacja podmiotu odbierającego z systemem EMCS PL2

W komunikacji z podmiotem odbierającym inicjowanej przez system EMCS PL 2, komunikat ten jest zawsze przesyłany na domyślny kanał komunikacyjny podmiotu określony w SZPROT/SEED. Dotyczy to komunikatów IE801, IE802, IE803, IE807, IE810, IE813, IE840, IE905. Odpowiedzi na komunikaty nadesłane przez podmiot odbierający, system EMCS PL 2 przesyła na domyślny kanał komunikacji podmiotu. Dotyczy to komunikatów PL817, IE818, IE819, IE837 i IE871.

Przed wypełnieniem formularza przygotuj:

 • dane uzyskane w trakcie rejestracji podmiotu akcyzowego,
 • dane posiadanego zezwolenia akcyzowego,
 • informacje dotyczące zabezpieczania akcyzowego. 

Zapoznaj się z Instrukcją użytkownika systemu EMCS PL 2 (e-AD) dostępną na stronie  Usługi sieciowe - informacje i specyfikacje w zakładce System EMCS PL2

Pamiętaj – musisz podpisać wniosek w sposób określony w KROKU 2.
Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
  Uwaga! Podczas zakładania konta w zakładce „ZAKRES UPRAWNIEŃ” wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.
  Podaj dane w zakładkach „MOJE DANE” i „DANE KONTAKTOWE”.
  Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.strona otwiera się w nowym oknie
 2. Jeżeli posiadasz zezwolenie akcyzowe to oznacza, że twoja firma jest zarejestrowana w obszarze działania „Akcyza” i w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych. 
  Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana w CRPA – skorzystaj z usługi Wyszukaj podmiot akcyzowy.strona otwiera się w nowym oknie
 3. Uwaga! Żebyś mógł wysyłać i odebrać dokument e-AD, musisz być wcześniej wskazany we Wniosku o rejestrację danych na potrzeby komunikowania się z systemem EMCS PL2, który w wersji papierowej został złożony do właściwego dla spraw akcyzy naczelnika US. Wniosek odnajdziesz w załączniku do instrukcji dostęnej na stronie Usługi sieciowe - informacje i specyfikacje w zakładce System EMCS PL2 (Rejestracja danych na potrzeby komunikowania się z systemem EMCS PL2 podmiotów posiadających zezwolenia akcyzowe). W tym samym wniosku podaj podstawowy sposób komunikacji z systemem EMCS PL2, zaznaczając odpowiednie pole i podając dane – na potrzeby opisu usługi jest on nazwany domyślnym kanałem komunikacyjnym podmiotu określonym w SZPROT/SEED.
 4. Powiąż osobę z firmą, wybierając w zakładce UPRAWNIENIA DO SYSTEMÓW uprawnienie „EMCS PL2” – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą.strona otwiera się w nowym oknie
  Aby widzieć komunikaty wysyłane i odbierane przez inne osoby na rzecz firmy, powiąż osobę z firmą, wybierając w zakładce UPRAWNIENIA ROZSZERZONE uprawnienie 
  Wgląd we wszystkie komunikaty przesyłane/odbierane w imieniu i na rzecz Podmiotu przez wszystkie osoby upoważnione”.
  Pamiętaj, że uprawnienia, które wybierzesz we wniosku o powiązanie z firmą, muszą wynikać wprost z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika.

KROK 0 na PUESC

 1. Zaloguj się na PUESC.
 2. Wybierz kontekst firmy, dla której chcesz wysłać komunikat.

KROK 1

Wypełnij formularz 

Uwaga! Możesz przemieszczać tylko te rodzaje wyrobów, które zostały ujęte w zezwoleniu akcyzowym. 
Pamiętaj, przy wypełnianiu formularza musisz podać dane dotyczące zabezpieczenia. Upewnij się, czy twoja gwarancja pozwala na przemieszczenie towarów w planowanej dostawie. Jeżeli dokonujesz obrotu wyrobami energetycznymi, musisz posiadać gwarancję obejmującą również opłatę paliwową.

Generator eAD

W Generatorze eAD możesz:

 • przygotować komunikat,
 • przygotować jego korektę,
 • wczytać odebrany komunikat,
 • utworzyć z komunikatu plik .pdf lub .xml.

Generator EMCS PL2 (eAD) odnajdziesz na stronie Usługi sieciowe - informacje i specyfikacje w zakładce System EMCS PL2
Aplikację „Generator eAD” możesz zainstalować na własnym komputerze i tworzyć za jej pomocą komunikaty. Utworzony komunikat możesz wgrać na PUESC lub wysłać mailem bezpośrednio z komputera. Pamiętaj, że wszystkie komunikaty wysyłane na PUESC lub mailem muszą być podpisane! Przy użyciu Generatora eAD możesz również przetworzyć otrzymane zwrotnie komunikaty XML w pliki PDF. 

Jeżeli sporządzasz komunikat z wykorzystaniem Generatora eAD:

 • przygotuj komunikat w tym narzędziu,
 • wypełnij formularz - skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza po ustawieniu myszki nad nazwą pola.

KROK 2

Podpisz komunikat i wyślij

Komunikat możesz podpisać na 2 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

Jeżeli sporządzasz komunikat z wykorzystaniem Generatora eAD:

albo

KROK 3 

Odbierz potwierdzenie lub komunikat o błędzie

Na PUESC:

 1. Przejdź do zakładki 
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Moje dokumenty 
  i sprawdź, czy otrzymałeś UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia).
 2. UPP potwierdza skuteczne dostarczenie komunikatu. Wysłany przez ciebie wniosek będzie weryfikowany w systemie EMCS PL2.

Uwaga! Czekaj na kolejne komunikaty z systemu EMCS PL2:

 • PZ – Potwierdzenie zarejestrowania komunikatu
 • PL704 –  Komunikat informujący o błędach walidacji
 • i inne komunikaty biznesowe opisane w Specyfikacji wymiany komunikatów XML z podmiotami dla e-AD, dostępnej na stronie Usługi sieciowe - informacje i specyfikacje w zakładce System EMCS PL2.
 1. Jeśli otrzymałeś NPP (Poświadczenie Nieprzedłożenia Dokumentu) oznacza to, że wystąpiły błędy związane z wysłaniem komunikatu do systemu EMCS PL2. Z komunikatu NPP dowiesz się o przyczynie błędu związanej z techniczną strukturą komunikatu, błędnym statusem podpisu lub brakiem uprawnień.

Usługa realizowana jest z wykorzystaniem Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL2 (Excise Movement and Control System). 

Użytkownikami systemu EMCS PL2 są podmioty dokonujące przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wewnątrz Unii Europejskiej.

System EMCS PL2 to odpowiednie narzędzie dla podmiotów dokonujących przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy zarówno w obrocie krajowym, jak i wewnątrzwspólnotowym, przy wykorzystaniu elektronicznego dokumentu administracyjnego eAD.

Jeżeli działasz jako skład podatkowy, przed uzyskaniem dostępu do systemu EMCS PL2 musisz uzyskać zezwolenie akcyzowe, składając wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
Instrukcje użytkownika systemu EMCS PL2 znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji „System EMCS PL2” w podsekcji „Materiały informacyjne EMCS PL2”.

Na stronie podatki.gov.pl (strona otwiera się w nowym oknie) znajdziesz wszystkie informacje o systemie EMCS PL2, w tym dodatkowe dokumenty takie jak m.in. wartości słownikowe zdefiniowane w systemie EMCS PL2 i tabele stosowane do obliczenia wysokości zabezpieczenia.

Usługa jest bezpłatna.

Formularze na PUESC są niedostępne z uwagi na prowadzone prace nad ich aktualizacją.

Przepraszamy za utrudnienia.

Z usługi możesz także skorzystać, przesyłając komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji „System EMCS PL2”.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe. Staramy się, aby okresy niedostępności ze względu na prace serwisowe ograniczać do niezbędnego minimum.

Informacje o planowanej niedostępności usługi (systemu EMCS PL2) oraz stwierdzonej długotrwałej awarii publikowane są:

W tym przypadku stosuj procedurę awaryjną bez wymaganej zgody Help Desk EMCS PL2.

Jeśli możesz, to wstrzymaj się z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych do chwili usunięcia awarii czy zakończenia prac serwisowych.

W przypadku wystąpienia problemów z usługą skontaktuj się z Zespołem Wsparcia Systemów NCTS2 i EMCS PL2 w celu złożenia wniosku o zastosowanie procedury awaryjnej. Wniosek powinien zostać złożony w formie skanu przesłanego e-mailem, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Procedury awaryjnej w przypadku niedostępności systemu EMCS PL2 dostępnej na stronie Usługi sieciowe - informacje i specyfikacje w zakładce System EMCS PL2.

Po zweryfikowaniu zasadności zastosowania procedury awaryjnej Zespół Wsparcia udzieli zgody na zastosowanie procedury awaryjnej i zamieści tę zgodę w systemie EMCS PL2.

Szczegółowy opis postępowania uregulowany został w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie niedostępności Systemu (strona otwiera się w nowym oknie).

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 04.08.2023 09:31 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 15.06.2021 11:15 Jacek Wojdak