Elektroniczne podpisywanie dokumentów

Poprzez PUESC przekażesz organom KAS dokumenty:

 • podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym składanym za pomocą profilu zaufanego lub zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 • potwierdzone kwotą przychodu za poprzedni rok (sprawdź w opisie konkretnej usługi, czy dokument, który chcesz złożyć na PUESC, dopuszcza taką możliwość).

Poprzez PUESC otrzymasz od organów KAS dokumenty w postaci elektronicznej opatrzone podpisem lub pieczęcią elektroniczną. Usługa "Zweryfikuj podpis elektroniczny” umożliwi ci sprawdzenie aktualnego statusu zaawansowanych podpisów i pieczęci elektronicznych weryfikowanych certyfikatem celnym, certyfikatem kwalifikowanym, podpisów zaufanych oraz podpisów osobistych.

Certyfikat celny jest bezpłatny. Posiadając go, będziesz mógł podpisywać i chronić integralność dokumentów przesyłanych poprzez PUESC. Aby użyć podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą certyfikatu celnego, możesz skorzystać z programu CertSign.

Podpis celny to zaawansowany podpis elektroniczny, który jest weryfikowany za pomocą certyfikatu celnego. Swój certyfikat celny możesz sam wygenerować na PUESC.

Jeśli chcesz podpisywać dokumenty na PUESC podpisem celnym:

 1. Załóż na PUESC konto z rozszerzonym zakresem uprawnień.

 2. Zainstaluj na swoim komputerze aplikację CertSign.

Przed instalacją programu CertSign w systemie Windows sprawdź, czy korzystasz z 32-, czy 64-bitowej wersji systemu (menu Start, Ustawienia, System, Informacje).

Pliki instalacyjne programu CertSign:

 1. W systemie Windows aplikacja CertSign sama instaluje przy pierwszym uruchomieniu niezbędne certyfikaty Centrum Certyfikacji Ministerstwa Finansów (CCK MF). Certyfikaty zainstalowane automatycznie w systemie Windows są dostępne dla przeglądarek Chrome i Edge.

W razie potrzeby na temat ręcznej instalacji certyfikatów przeczytasz w Instrukcji postępowania w celu uzyskania certyfikatu celnego oraz wykonania podpisu elektronicznego - plik pdf (3,67 MB).

 1. Wygeneruj i zapisz swój certyfikat celny:
  1. Zaloguj się do PUESC i przejdź do strony Mój pulpit | Moje dane | CERTYFIKATY CELNE.
  2. Wybierz przycisk Generuj certyfikat celny.
  3. Zapoznaj się z Regulaminem świadczenia usługi i potwierdź oświadczenia.
  4. Zezwól na uruchomienie aplikacji CertSign, jeśli jej wcześniej nie uruchomiłeś.
  5. Wybierz miejsce zapisania kluczy i certyfikatu.

Jeśli nie posiadasz bezpiecznej karty kryptograficznej, możesz skorzystać z rozwiązań programowych, np. w Windows z magazynu systemowego (CSP).

Podaj hasło zabezpieczające do klucza i je potwierdź. Hasło powinno składać się z minimum 12 znaków, zawierać dużą i małą literę, cyfrę oraz znak specjalny.
Zapamiętaj to hasło!

Uwaga! Jeśli zapomnisz hasła, nie może być ono odzyskane. Wtedy musisz wygenerować nowy klucz i certyfikat celny z nowym hasłem.

 1. Możesz już podpisywać dokumenty podpisem celnym:
  1. Zaloguj się na PUESC.
  2. Przejdź do strony Mój Pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.
  3. Zaznacz dokument i wybierz przycisk Podpisz.
  4. W okienku wybierz właściwą formę podpisu dla danego dokumentu.
   1. Wybór certyfikatu celnego spowoduje uruchomienie procedury podpisywania w aplikacji CertSign.
   2. Postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie.

Uwaga! W przypadku problemów z podpisaniem dokumentu w pierwszej kolejności zmień przeglądarkę na inną i spróbuj raz jeszcze.

Jesteś zobowiązany do właściwej ochrony danych kryptograficznych, którymi identyfikujesz się w kontaktach z KAS. W przypadku ujawnienia lub podejrzenia ujawnienia klucza prywatnego powinieneś niezwłocznie zawiesić bądź unieważnić wydany certyfikat celny, zgłaszając żądanie za pośrednictwem Help Desk SISC.

Instrukcje:

Instrukcja postępowania w celu uzyskania certyfikatu celnego oraz wykonania podpisu elektronicznego - plik pdf (3,67 MB)