Pozwolenia celne - AEO i uproszczenia

Jeżli prowadzisz działalność gospodarczą, w ramach której np. importujesz towary spoza Unii Europejskiej, możesz otrzymać status upoważnionego przedsiębiorcy.

Status ten zwany jest statusem AEO. Skrót „AEO” pochodzi od angielskiej nazwy "Authorised Economic Operator", która oznacza upoważnionego przedsiębiorcę.

Status AEO przyznaje się na wniosek przedsiębiorcy złożony do organu celnego. Nie masz prawnego obowiązku uzyskania statusu AEO.

Zasady przyznawania statusu są szczegółowo uregulowane w przepisach prawa celnego, zarówno unijnego jak i krajowego.

Dowiedz się więcej i skorzystaj z usługi:

Na rok 2022 planujemy udostępnienie na PUESC nowych usług pozwalających na złożenie wniosków w formie elektronicznej i uzyskanie tą drogą stosownych pozwoleń.

W komunikacie na PUESC poinformujemy o terminach udostępnienia następujących usług skarbowo-celnych:

  • Uzyskaj pozwolenie na odprawę scentralizowaną
  • Uzyskaj pozwolenie na samoobsługę celną
  • Uzyskaj pozwolenie na wpis do rejestru zgłaszającego
  • Uzyskaj pozwolenie na zgłoszenie uproszczone