AEO - uzyskaj status upoważnionego przedsiębiorcy

Usługa skierowana jest do przedsiębiorcy, który spełnia warunki i kryteria dotyczące:

 • zgodności z przepisami prawa,
 • prowadzenia ewidencji,
 • wypłacalności finansowej i/lub
 • kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
 • przestrzegania standardów bezpieczeństwa i ochrony.

Dzięki usłudze otrzymasz status upoważnionego przedsiębiorcy AEO i będziesz mógł:

 • korzystać z ułatwień w dostępie do uproszczeń celnych,
 • korzystać z ułatwień w kontroli celnej. 

Wniosek o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO można złożyć tylko na Unijnym Portalu Celnym dla Przedsiębiorcy.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

Co musisz przygotować:

 • numer EORI podmiotu,
 • uprawnienia na PUESC - powiąż się z podmiotem lub zmień dane powiązania, jeżeli jesteś już powiązany z podmiotem; wybierz uprawnienia do usługi e-AEO, tj.:
  • złożenie wniosku e-AEO,
  • zarządzanie wnioskiem AEO,
  • zarządzanie pozwoleniem e-AEO;
 • kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy ze strony podatki.gov.pl.strona otwiera się w nowym oknie

Uwaga! Kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy wypełnij, wydrukuj, podpisz, zeskanuj i załącz do wniosku o przyznanie statusu AEO. Do wniosku załącz kwestionariusz w pliku PDF lub w przypadku załączania kilku plików - ZIP. Wielkość pliku nie może przekraczać 20 MB. Nazwa pliku nie może przekraczać 100 znaków.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:
„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.strona otwiera się w nowym oknie

 1.  Zarejestruj firmę i uzyskaj numer EORI – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj dane firmy na PUESC.strona otwiera się w nowym oknie

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowana w obszarze cła i posiadać numer EORI.
Uwaga! W formularzu, który służy do rejestracji firmy na PUESC, możesz od razu powiązać reprezentanta z firmą. Wymagane uprawnienia dla powiązania reprezentanta z firmą, które są konieczne dla skorzystania z usługi, są opisane w punkcie 3.
Pamiętaj, że jednoczesna rejestracja firmy z reprezentacją wydłuża czas rejestracji, ponieważ musisz dostarczyć oryginał upoważnienia.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź dane firmy.strona otwiera się w nowym oknie
Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESC.strona otwiera się w nowym oknie

 1. Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą.strona otwiera się w nowym oknie

Pamiętaj! Wniosek o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy może złożyć tylko osoba fizyczna bezpośrednio powiązana z firmą, tj. właściciel, pracownik bądź pełnomocnik firmy, który posiada następujące uprawnienia rozszerzone: złożenie wniosku e-AEO, zarządzenie wnioskiem e-AEO oraz zarządzenie pozwoleniem e-AEO.
Pracownik agencji celnej będzie mógł złożyć wniosek o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy  tylko wtedy, kiedy powiąże się bezpośrednio z firmą.
Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/ pracownik posiada uprawnienia rozszerzone:

 • Złożenie wniosku e-AEO,
 • Zarządzanie wnioskiem e-AEO,
 • Zarządzenie pozwoleniem e-AEO.

Jeżeli jesteś właścicielem podmiotu, tj. prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś uprawniony do samodzielnej reprezentacji podmiotu (na podstawie zapisów w KRS lub w umowie spółki cywilnej), nie musisz przedstawiać upoważnienia i zakres reprezentacji wskazujesz we wniosku.

KROK 1

Zaloguj się na Unijnym Portalu Celnym dla Przedsiębiorcy

 1. Wejdź na stronę Unijnego Portalu Celnego dla Przedsiębiorcystrona otwiera się w nowym oknie, na którym jest dostępny Wniosek o przyznanie statusu AEO.
  Uwaga! Korzystaj z następujących przeglądarek: Google Chrome (od wersji 87.0), Mozilla Firefox (od wersji 83.0), Microsoft Edge Chromium (od wersji 88.0), Apple Safari (od wersji 14.0).
 2. Po wybraniu strony Unijnego Portalu Celnego dla Przedsiębiorcy zostaniesz przekierowany na Portal uwierzytelniający TAXUD.

Na stronie „Skąd jesteś? (Where Are You From? - WAYF)” podaj, w jakim kraju chcesz się uwierzytelnić:

a. Wybierz domenę aplikacji, do której chcesz uzyskać dostęp – wybierz Customs,
b. Wybierz kraj, w którym chcesz być uwierzytelniony – wybierz Poland,
c. Wybierz rodzaj użytkownika – wybierz:

i.  Economic Operator – jeśli jesteś właścicielem firmy i działasz na jej rzecz,
ii. Employee – jeśli jesteś pracownikiem firmy lub jej pełnomocnikiem,

d. Udziel zgody na przetwarzanie wniosków o informację dotyczące twojego profilu tożsamości oraz udostępnienie tych informacji UUM&DS i Europejskiemu Systemowi Informacji Celnej (Customs EIS),
e. Wybierz przycisk „Wyślij”.

 1. Zostaniesz przekierowany na stronę logowania na PUESC.
 2. Zaloguj się na PUESC.
 3. Wybierz w pierwszym powiązaniu firmę, którą chcesz reprezentować, odpowiednio do deklaracji ze strony „Skąd jesteś? (Where Are You From? - WAYF)” - w zależności od wyboru “Economic Operator” lub “Employee”. Rozwiń listę „Wybierz powiązanie pierwsze”, a następnie zaznacz wybraną firmę.
 4. Wybierz przycisk “Potwierdź”.
 5. Po potwierdzeniu wyboru system przekieruje cię na Unijny Portal Celny dla Przedsiębiorcy w kontekście firmy, którą wybrałeś (pojawią się ekrany przekierowujące).

Uwaga! Jeśli reprezentujesz kilka firm i chcesz zmienić rodzaj użytkownika i firmę, musisz ponownie przejść procedurę logowania – punkty 1-7. Wcześniej wyloguj się, a następnie zamknij i ponownie otwórz okno przeglądarki.

KROK 2

Złóż wniosek o nadanie statusu AEO na Unijnym Portalu Celnym dla Przedsiębiorcy

Możesz ubiegać się o jeden z rodzajów pozwolenia AEO:

 • AEOC - upoważniony przedsiębiorca w zakresie uproszczeń celnych; lub  
 • AEOS - upoważniony przedsiębiorca w zakresie bezpieczeństwa i ochrony; lub
 • AEOF - upoważniony przedsiębiorca w zakresie uproszczeń celnych/ upoważniony przedsiębiorca w zakresie bezpieczeństwa i ochrony.

Po zalogowaniu na Unijnym Portalu Celnym dla Przedsiębiorców:

 1. Wybierz z Menu usługę EAEO i zakładkę „Utwórz Wniosek”.
 2. Wybierz państwo członkowskie, do którego będziesz składał wniosek o przyznanie statusu AEO.
 3. Wypełnij wniosek o przyznanie statusu AEO.

Uwaga: W polu 0 „Właściwy organ celny” z rozwijanej listy wybierz przyjmujący organ celny, do którego chcesz złożyć wniosek. W polu 2 „Rodzaj pozwolenia, którego dotyczy wniosek”, wybierz interesujący cię rodzaj pozwolenia: AEOC lub AEOS lub AEOF.

 1. Załącz kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy ze strony podatki.gov.pl.strona otwiera się w nowym oknie
  Uwaga! Kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy wypełnij, wydrukuj, podpisz, zeskanuj i załącz do wniosku o przyznanie statusu AEO. Do wniosku załącz kwestionariusz w pliku PDF  lub w przypadku załączania kilku plików - ZIP. Wielkość pliku nie może przekraczać 20 MB. Nazwa pliku nie może przekraczać 100 znaków
 2. Złóż wniosek, używając przycisku „Prześlij”.
  Uwaga! Włącz powiadomienia na Unijnym Portalu Celnym dla Przedsiębiorcy. W tym celu wybierz w „Menu użytkownika" (ikona osoby w prawym, górnym rogu ekranu) zakładkę „Ustawienia". Następnie w części e-AEO pole „Alerty e-mail" wprowadź adres e-mail. Dzięki włączonym powiadomieniom będziesz na bieżąco informowany o krokach w procesie związanym z twoim wnioskiem lub pozwoleniem AEO.

Status upoważnionego przedsiębiorcy przyznany w jednym państwie członkowskim uznawany jest w całej UE.

Status upoważnionego przedsiębiorcy obejmuje następujące rodzaje pozwolenia: 

 • AEOC - upoważniony przedsiębiorca w zakresie uproszczeń celnych, które umożliwia mu korzystanie z niektórych uproszczeń zgodnie z przepisami prawa celnego; lub 
 • AEOS - upoważniony przedsiębiorca w zakresie bezpieczeństwa i ochrony, które uprawnia do korzystania z ułatwień dotyczących bezpieczeństwa i ochrony. 

Można jednocześnie posiadać oba rodzaje pozwolenia AEOC/AEOS. Organ celny wydaje w takiej sytuacji jedno łączne pozwolenie AEOF.

Usługa jest bezpłatna.

W przypadku niedostępności usługi poczekaj, aż usługa na Unijnym Portalu Celnym dla Przedsiębiorcy zostanie przywrócona. Z usługi możesz skorzystać jedynie na tym portalu.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk:

        przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)

 • e-mail – helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • telefon - nie świadczymy wsparcia telefonicznego.

Czas realizacji

 • Składanie wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco, maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do 4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej w dni robocze od 8:00 do 16:00 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej w dni robocze od 8:00 do 16:00 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.

Jestem posiadaczem pozwolenia AEOC (AEOS). Jak złożyć wniosek o pozwolenie AEOF?

Wniosek o AEOF złóż z poziomu strony „Informacje o pozwoleniu AEO”. Aby otworzyć stronę „Informacje o pozwoleniu AEO”:

 • w Menu wybierz EAEO i otwórz zakładkę „Moje pozwolenia AEO”,
 • na stronie „Moje pozwolenia AEO” w wierszu twojego aktywnego pozwolenia wybierz ikonę w kolumnie „Działania”.

Ikona w kolumnie „Działania” otwiera stronę „Informacje o pozwoleniu AEO”. Na stronie „Informacje o pozwoleniu AEO” wybierz przycisk „Wniosek AEOF”.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 17.02.2023 15:20 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 09.06.2021 13:03 Jerzy Ciechocki
Komórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF