AEO - uzyskaj status upoważnionego przedsiębiorcy

Usługa skierowana jest do przedsiębiorców, którzy planują uzyskać status upoważnionego przedsiębiorcy (ang. Authorised Economic Operator, w skrócie „AEO”).

Status przyznawany jest w formie pozwolenia, na wniosek przedsiębiorcy.

Status upoważnionego przedsiębiorcy obejmuje następujące rodzaje pozwoleń: 

 • AEOC - upoważniony przedsiębiorca w zakresie uproszczeń celnych. Status ten umożliwia korzystanie z niektórych uproszczeń zgodnie z przepisami prawa celnego.
 • AEOS - upoważniony przedsiębiorca w zakresie bezpieczeństwa i ochrony. Status ten uprawnia do korzystania z ułatwień dotyczących bezpieczeństwa i ochrony.

Można jednocześnie posiadać oba rodzaje pozwoleń AEOC i AEOS. Organ celny wydaje wówczas jedno łączne pozwolenie AEOF.

Jeśli chcesz ubiegać się o status AEO musisz spełniać określone warunki. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na stronie Podatki.gov.pl (strona otwiera się w nowym oknie).

Przedsiębiorca posiadający status AEO może korzystać z szeregu ułatwień. Ich opis znajdziesz w dokumencie Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców AEO - plik pdf (1,12 MB).

Status upoważnionego przedsiębiorcy przyznany w jednym państwie członkowskim uznawany jest w całej UE.

Pozwolenie wydaje dyrektor izby administracji skarbowej właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy.

Wniosek o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO możesz złożyć tylko elektronicznie.

Jeśli jesteś już posiadaczem statusu AEO i chcesz zarządzać swoim pozwoleniem, np. zmienić je, cofnąć lub zawiesić, zapoznaj się z informacjami w sekcji Zarządzanie pozwoleniem.

Co musisz przygotować

Zapoznaj się z informacjami w sekcji Upoważnienia w postępowaniu o pozwolenia celne.

Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Pamiętaj – wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji pomiń „CEL REJESTRACJI”.

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

 1. Zarejestruj firmę, jeśli nie jest jeszcze zarejestrowana, i uzyskaj numer EORI. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj dane firmy na PUESC.

Jeżeli chcesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESC.

KROK 0

 1. Zaloguj się na PUESC.

 2. Wniosek możesz złożyć ze swojego kontekstu albo z kontekstu firmy.

Uwaga! Pamiętaj, że wszelka korespondencja w sprawie dotyczącej wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) będzie kierowana zawsze na twoje konto.

 1. Następnie wybierz zakładkę „Formularze” i wyszukaj formularz wniosku WDAEO01 Upoważniony przedsiębiorca AEO [SZPROT].

Szczegóły znajdziesz w KROKU 1.

KROK 1

Wypełnij wniosek

 1. Wypełnij wszystkie wymagane pola wniosku.

Uwaga! Pola obowiązkowe są oznaczone czerwoną gwiazdką.

Organem celnym właściwym do rozpatrzenia wniosku jest dyrektor izby administracji skarbowej właściwej ze względu na siedzibę wnioskodawcy.

 1. Dołącz do wniosku kwestionariusz samooceny.

Kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy jest załącznikiem obowiązkowym dla wniosku o wydanie pozwolenia AEO oraz dla wniosku o zmianę pozwolenia z AEOC lub AEOS na AEOF.

Uwaga! Załączniki, które przesyłasz z wnioskiem, muszą być w formacie pdf.

W celu dołączenia załącznika skorzystaj z pola "Załączniki" we wniosku. 

WAŻNE! Pobierz Instrukcję dodawania załączników do wniosku - plik docx (604 KB)

 1. Wybierz Wygeneruj dokument, a następnie przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

Jeżeli na końcu wniosku wyświetli się informacja o błędach, to popraw dane we wskazanych polach i wygeneruj dokument ponownie.

KROK 2

Podpisz wniosek

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

Wybierz przycisk Podpisz.

Wniosek możesz podpisać na trzy sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,

 3. podpisem zaufanym (profil zaufany).

KROK 3

Wyślij wniosek

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wniosek używając przycisku Wyślij.

 1. Sprawdź, czy otrzymałeś Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO. UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

Pozwolenie powinno zostać wydane w ciągu 120 dni od dnia przyjęcia twojego wniosku. W tym czasie organ celny sprawdzi, czy są spełnione warunki niezbędne do wydania pozwolenia. W trakcie postępowania organ celny może zwracać się do ciebie o informacje związane z wnioskiem:

 1. Jeśli twój wniosek nie był kompletny, otrzymasz wezwanie o jego uzupełnienie. Wtedy w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, podpisz i wyślij Urzędowe Poświadczenie Dostarczenia (UPD).

Po wysyłce UPD odśwież stronę przeglądarki. W zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty wyświetli się dokument „Wezwanie do uzupełnienia”. Zaznacz go i wybierz Podgląd Dokumentu, a następnie zakładkę Podgląd Załączników i zapoznaj się z wezwaniem.

 1. Jeśli organ celny przedłuży termin rozpatrzenia twojego wniosku, otrzymasz informację o nowym terminie załatwienia sprawy. Organ celny wyjaśni w niej przyczynę przedłużenia. Informację tę znajdziesz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Informacja o przedłużeniu terminu na wydanie decyzji”. Zaznacz go i wybierz Podgląd Dokumentu, a następnie zakładkę Podgląd Załączników i zapoznaj się z informacją.
 2. Jeżeli nie spełniasz warunków niezbędnych do wydania pozwolenia, organ celny odmówi wydania pozwolenia. W takim przypadku najpierw otrzymasz pismo z informacją dla podmiotu - prawo do bycia wysłuchanym. Wtedy w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, podpisz i wyślij Urzędowe Poświadczenie Dostarczenia (UPD).

Po wysyłce UPD odśwież stronę przeglądarki. W zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty wyświetli się dokument z informacją dla podmiotu - prawo do bycia wysłuchanym.  Zaznacz go i wybierz Podgląd Dokumentu, a następnie zakładkę Podgląd Załączników i zapoznaj się z informacją.

Na zapoznanie się z dokumentami zebranymi w sprawie i przedstawienie organowi celnemu swojego stanowiska masz 30 dni.

 1. Jeżeli chcesz przesłać dodatkowe wyjaśnienia prześlij je w formie załącznika korzystając z formularza DDS0002 Dokument do sprawy – prowadzone postępowanie [SZPROT] Formularz do przekazania dodatkowych dokumentów dotyczących prowadzonego postępowania.

Skorzystaj z tego formularza również, gdy chcesz zmienić dane we wniosku o pozwolenie na korzystanie ze statusu AEO lub przesłać dodatkowe załączniki do sprawy.

Wpisz do formularza DDS0002 numer sprawy w SZPROT e-Decyzje i wybierz Dalej. Załącz dokument zgodnie z Instrukcją dodawania załączników do wniosku, plik docx (604 KB).

Następnie wybierz Zakończ i utwórz dokument. Po poprawnym wygenerowaniu dokument zostanie zapisany w zakładce Mój pulpit > Do wysyłki i robocze > Dokumenty do wysyłki, gdzie należy wykonać kolejne operacje na dokumencie (np. podpisanie i wysyłkę) analogicznie jak przy podpisywaniu i wysyłce wniosku.

KROK 5

Odbierz pozwolenie lub decyzję odmowną

Aby sprawdzić, czy otrzymałeś pozwolenie albo decyzję o odmowie wydania pozwolenia:

 1. Przejdź do zakładki Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.

 2. Zaznacz, podpisz i wyślij Urzędowe Potwierdzenie Dostarczenia (UPD).

Po wysłaniu UPD odśwież stronę przeglądarki, wybierz:

 • "Decyzja o wydaniu lub zmianie pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego przedsiębiorcy" albo
 • "Decyzja o odmowie wydania lub zmiany pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego przedsiębiorcy".

Zaznacz dokument i wybierz Podgląd Dokumentu, a następnie zakładkę Podgląd Załączników i zapoznaj się z dokumentem.

Jeśli nie zgadzasz się z treścią decyzji możesz złożyć od niej odwołanie.

UWAGA! Termin na złożenie odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zmiana pozwolenia

Jeżeli chcesz zmienić pozwolenie skorzystaj z formularza WDAEO01 Upoważniony przedsiębiorca AEO [SZPROT].

W sekcji 3 „Dane wniosku”, w polu „Typ wniosku” wybierz Wniosek w sprawie zmiany decyzji.

 • Jeśli chcesz zmienić dane pozwolenia AEO, w polu „Czy wniosek dotyczy zmiany rodzaju pozwolenia na AEOF?” wybierz Nie.

 • Jeśli chcesz zmienić pozwolenie AEOC lub AEOS na AEOF, w polu „Czy wniosek dotyczy zmiany rodzaju pozwolenia na AEOF?” wybierz Tak.

Postępuj zgodnie z krokami 1-5 w sekcji Usługa krok po kroku.

Cofnięcie pozwolenia

Jeżeli chcesz cofnąć pozwolenie skorzystaj z formularza WDAEO01 Upoważniony przedsiębiorca AEO [SZPROT].

W sekcji 3 „Dane wniosku”, w polu „Typ wniosku” wybierz Wniosek w sprawie cofnięcia decyzji.

Uwaga! Jeśli jesteś posiadaczem pozwolenia AEOF możesz wnioskować o cofnięcie pozwolenia w całości lub w jednej z wybranych części AEOC lub AEOS.

 • Jeśli chcesz cofnąć pozwolenie AEO częściowo, w polu „Czy cofnięcie częściowe?” wybierz Tak.

Następnie w polu „Rodzaj pozwolenia pierwotnego do cofnięcia” wybierz pozwolenie, które chcesz cofnąć. W przypadku cofnięcia częściowego wydany zostanie automatycznie substytut pozwolenia w zakresie wskazanym w polu „Kod rodzaju pozwolenia”.

Postępuj zgodnie z krokami 1-5 w sekcji Usługa krok po kroku.

Zawieszenie pozwolenia

Jeżeli chcesz zawiesić pozwolenie skorzystaj z formularza WDZW01 Wniosek o zawieszenie pozwolenia celnego [SZPROT].

Uwaga! Jeśli jesteś posiadaczem pozwolenia AEOF możesz wnioskować o zawieszenie pozwolenia w całości lub w jednej z wybranych części AEOC lub AEOS.

W tym celu w sekcji 3a „Dane uzupełniające dla pozwolenia AEO”, w polu „Czy zawieszenie częściowe?” wybierz Tak.

W polu „Część pozwolenia AEOF do zawieszenia” wybierz, którą część pozwolenia AEO chcesz zawiesić. W przypadku zawieszenia częściowego wydany zostanie automatycznie substytut pozwolenia w zakresie wskazanym w polu „Rodzaj pozwolenia zastępczego”.

Postępuj zgodnie z krokami 1-5 w sekcji Usługa krok po kroku.

Osoba, która składa elektronicznie wniosek o wydanie pozwolenia celnego, np. pozwolenia AEO, jest obowiązana do przedstawienia organowi celnemu dokumentu potwierdzającego zakres uprawnień.

Nie potrzebujesz upoważnienia, jeżeli jesteś:

 1. Osobą uprawnioną do reprezentowania firmy z mocy prawa (np. właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej, prokurentem samoistnym, prezesem zarządu lub członkiem zarządu uprawnionym do samodzielnej reprezentacji w KRS).
 2. Osobą uprawnioną do samodzielnego reprezentowania firmy, ale nie można tego potwierdzić w publicznych rejestrach, za to masz dokument, który to potwierdza - załącz go do wniosku.
 3. Wspólnikiem spółki cywilnej uprawnionym do samodzielnej reprezentacji i potwierdza to umowa spółki - załącz ją do wniosku.

W każdym innym przypadku potrzebujesz upoważnienia.

Jak dostarczyć upoważnienie

Oryginał upoważnienia wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej przekaż do organu celnego właściwego do rozpatrzenia wniosku. Możesz to zrobić w następujący sposób:

 1. Przekaż upoważnienie elektronicznie:

Upoważnienie przekazane elektronicznie musi być:

 • podpisane elektronicznie przez mocodawcę lub
 • uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego status AEO lub posiadającego pozwolenie na stosowanie uproszczeń w rozumieniu przepisów celnych. Szczegóły dotyczące uwierzytelniania pełnomocnictw znajdziesz w opisie usługi Powiąż reprezentanta z firmą > Jak uwierzytelnić odpis pełnomocnictwa.
 1. Złóż dokument w organie celnym (izbie administracji skarbowej lub urzędzie celno-skarbowym) właściwym do rozpatrzenia wniosku (nie dotyczy WIP).
 2. Wyślij dokument pocztą tradycyjną na adres organu celnego (izby administracji skarbowej lub urzędu celno-skarbowego) właściwego do rozpatrzenia wniosku (nie dotyczy WIP).

Jeżeli złożyłeś już upoważnienie, to wystarczy, że powołasz się na tę okoliczność.

Jak uwierzytelnić odpis pełnomocnictwa

Możesz uwierzytelnić oryginał papierowego pełnomocnictwa, które chcesz wysłać elektronicznie do organu KAS poprzez PUESC.

Żeby skorzystać z tej usługi, musisz łącznie spełnić następujące warunki:

 • posiadać upoważnienie od przedsiębiorcy, który posiada pozwolenie na korzystanie ze statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) lub pozwolenie na stosowanie uproszczeń w rozumieniu przepisów celnych,

Po zarejestrowaniu uprawnienia rozszerzonego możesz już uwierzytelnić odpis pełnomocnictwa. W tym celu:

 • najpierw w jednym pliku zeskanuj otrzymany oryginał pełnomocnictwa oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej, w formacie PDF,

UWAGA: Skan oznacza elektroniczne odwzorowanie oryginału pełnomocnictwa w wersji papierowej.

Wybierz właściwy formularz

 1. Wydanie pozwolenia, zmiana pozwolenia, cofnięcie pozwolenia:

WDAEO01 Upoważniony przedsiębiorca AEO [SZPROT]

Formularz wniosku o wydanie, zmianę lub cofnięcie pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO.

 1. Zawieszenie pozwolenia:

WDZW01 Wniosek o zawieszenie pozwolenia celnego [SZPROT]

Formularz wniosku o zawieszenie pozwolenia celnego.

 1. Załączenie dokumentu do sprawy:

DDS0002 Dokument do sprawy – prowadzone postępowanie [SZPROT]

Formularz do przekazania dodatkowych dokumentów dotyczących prowadzonego postępowania.

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi, w szczególności ze względu na awarię lub zapowiadane prace serwisowe.

Usługa jest dostępna tylko na portalu PUESC. Spróbuj ponownie skorzystać z usługi, gdy pojawi się informacja o usunięciu awarii lub zakończeniu prac serwisowych.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 12.06.2024 12:37 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 09.06.2021 13:03 Jerzy Ciechocki