Zmień dane firmy na PUESC

Dzięki usłudze:

 • zmienisz dane firmy,
 • uzyskasz numer EORI dla firmy, która posiada ID SISC, tzn. jest już zarejestrowana na PUESC,
 • usuniesz lub dodasz obszar działania firmy na PUESC,
 • wpiszesz firmę, która posiada numer ID SISC do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.

Aby zmienić dane firmy przygotuj:

 • login i hasło do portalu,
 • numer ID SISC lub nazwę firmy,
 • dane, które zamierzasz zmienić,
 • podpis elektroniczny (certyfikat celny, podpis kwalifikowany lub profil zaufany).

Wniosek przed wysłaniem musisz podpisać.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.strona otwiera się w nowym oknie

 1. Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą.strona otwiera się w nowym oknie
  Pamiętaj!
  Aby móc dokonać zmian danych firmy, musisz mieć nadane na PUESC uprawnienie rozszerzone Aktualizacja danych podmiotu.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku

 1. Wybierz kontekst firmy, której dane chcesz zmienić:
 • wybierz w pierwszym powiązaniu firmę, której dane chcesz zmienić.

Jeśli jesteś pracownikiem agencji celnej:

 • wybierz w pierwszym powiązaniu firmę, np. agencję celną, z którą jesteś powiązany,
 • wybierz w drugim powiązaniu firmę, z którą powiązana jest twoja agencja celna.

Jeśli masz problem z wybraniem kontekstu, zajrzyj do pytania nr 6strona otwiera się w nowym oknie w sekcji Najczęściej zadawane pytania (FAQ).strona otwiera się w nowym oknie

 1. Następnie wybierz zakładkę „Formularze” i wyszukaj formularz wniosku WRP0002 Aktualizacja danych firmy [SZPROT].strona otwiera się w nowym oknie
 2. System automatycznie udpostępni jedną z dwóch wersji formularza wniosku:
 • w jednej wersji system pokaże najpierw kartę CEL AKTUALIZACJI, na której musisz zaznaczyć z jakiego powodu wnioskujesz o aktualizację, np. jesli chcesz zmodyfikować podstawowe dane podmiotu, zaznacz pierwszy klawisz "Chcę zmodyfikować podstawowe dane podmiotu". Możesz wskazać kilka powodów zaznaczając więcej niż jeden klawisz,
 • w drugiej wersji system pokaże od razu cały formularz, w którym będziesz musiał zweryfikować i zaktualizować wszystkie dane.
 1. Używając przycisku Dalej, przejdź na następne karty i zmień lub uzupełnij dane.
 2. Wypełnij formularz.
  Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w podpowiedź „i”.
 3. Wygeneruj dokument (wniosek) i przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.

KROK 2

Podpisz wniosek

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i podpisz wniosek.

Możesz to zrobić na trzy sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym składanym za pomocą profilu zaufanego.

KROK 3

Wyślij wniosek

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wniosek.

KROK 4

Odbierz UPO

Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru z przyjęciem do przetwarzania).

UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej. Wysłany przez ciebie wniosek będzie obsługiwany w systemie.

Dopóki nie obsłużymy twojego wniosku, sprawa w zakładce  

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Sprawy

będzie miała status „w toku”.

UWAGA! Wysłany przez ciebie wniosek będzie weryfikowany w systemie. Może to potrwać kilka dni.

KROK 5

Odbierz potwierdzenie aktualizacji danych firmy

Przejdź do zakładki:

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

Sprawdź, czy otrzymałeś dokument Potwierdzenie aktualizacji danych podmiotu. Zapoznaj się z nim – zaznacz go i wybierz „Podgląd dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd załączników”.

UWAGA! Potwierdzenie otrzymasz dopiero po zakończeniu obsługi wniosku przez prowadzącego sprawę.

Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony przez prowadzącego sprawę, to w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Sprawy pojawi się dokument „Informacja o konieczności uzupełnienia braków”. Aby się z nim zapoznać – wykonaj kolejno następujące działania:

 • wybierz „Podgląd dokumentu”,
 • wybierz zakładkę „Podgląd załączników”,
 • przeczytaj informację.

Uzupełnij braki zgodnie z treścią informacji.

Wniosek zostanie rozpatrzony po uzupełnieniu braków.

Usługa jest dostępna tylko elektronicznie. Służy do zmiany danych firmy na PUESC.

Zmieniasz dane firmy, gdy:

 • potrzebny jest jej numer EORI, a firma posiada już numer ID SISC,
 • jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego i musisz złożyć zgłoszenie aktualizacyjne do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych,
 • firma poszerza swoją działalność o dodatkowe obszary:
 • AKCYZA – w przypadku gdy musi wpisać się do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych,
 • CŁO (EORI) – w przypadku gdy rozpoczyna handel z krajami spoza UE,
 • INTRASTAT – w przypadku gdy przekroczyła próg i musi przesyłać zgłoszenia INTRASTAT,
 • MONITOROWANIE PRZEWOZU – w przypadku gdy musi wysyłać komunikaty do systemu SENT (Monitorowania przewozu),
 • TAX FREE – w przypadku gdy sprzedajesz lub zamierzasz sprzedawać w procedurze TAX FREE,
 • POZOSTAŁE – w przypadku gdy żaden w powyższych obszarów działania nie jest odpowiedni,
 • zmieniły się dane firmy - w tym celu musisz na poszczególnych kartach wniosku uzupełnić dane, które uległy zmianie, np.:
 • nazwa,
 • forma prawna,
 • adres siedziby,
 • adres do korespondencji, w tym również e-mail,
 • dedykowany kontakt,
 • kanał komunikacji,
 • konto bankowe,
 • oddziały firm.

WRP0002 Aktualizacja danych firmy [SZPROT]

Formularz wniosku o aktualizację danych firmy na portalu PUESC

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi, w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku niedostępności usługi poczekaj, aż portal zacznie działać.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 05.03.2024 13:30 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 27.01.2023 14:10 Sylwia Mystkowska