Zmień dane firmy na PUESC

Dzięki usłudze:

 • zmienisz dane firmy,
 • uzyskasz numer EORI dla firmy, która posiada ID SISC, tzn. jest już zarejestrowana na PUESC,
 • usuniesz lub dodasz obszar działania firmy na PUESC,
 • wpiszesz firmę, która posiada numer ID SISC do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku

KROK 2

Podpisz wniosek

KROK 3

Wyślij wniosek

KROK 4

Odbierz UPO

KROK 5

Odbierz potwierdzenie aktualizacji danych podmiotu

Aby zmienić dane firmy przygotuj:

 • login i hasło do portalu,
 • numer ID SISC lub nazwę firmy,
 • dane, które zamierzasz zmienić,
 • podpis elektroniczny (certyfikat celny, podpis kwalifikowany lub profil zaufany).

Wniosek przed wysłaniem musisz podpisać.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.strona otwiera się w nowym oknie

 1. Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą.strona otwiera się w nowym oknie
  Pamiętaj!
  Aby móc dokonać zmian danych firmy, musisz mieć nadane na PUESC uprawnienie rozszerzone Aktualizacja danych podmiotu.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

 1. Wybierz kontekst firmy, której dane chcesz zmienić:
 • Wybierz w pierwszym powiązaniu firmę, której dane chcesz zmienić.

Jeśli jesteś pracownikiem agencji celnej:

 • wybierz w pierwszym powiązaniu firmę, np. agencję celną, z którą jesteś powiązany,
 • wybierz w drugim powiązaniu firmę, z którą powiązana jest twoja agencja celna.

Jeśli masz problem z wybraniem kontekstu, zajrzyj do pytania nr 6strona otwiera się w nowym oknie w sekcji Najczęściej zadawane pytania (FAQ).strona otwiera się w nowym oknie

 1. Następnie wybierz zakładkę „Formularze” i wyszukaj formularz wniosku WRP0002 Aktualizacja danych firmy [SZPROT].strona otwiera się w nowym oknie
 2. Wskaż dane, które chcesz zmodyfikować. Wybierz jedną lub kilka danych na karcie CEL AKTUALIZACJI.  
 3. Używając przycisku Dalej, przejdź na następne karty i zmień lub uzupełnij dane.
 4. Wypełnij formularz.
  Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w podpowiedź „i”.
 5. Wygeneruj dokument (wniosek) i przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.

KROK 2

Podpisz wniosek

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i podpisz wniosek.

Możesz to zrobić na trzy sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym składanym za pomocą profilu zaufanego.

KROK 3

Wyślij wniosek

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wniosek.

KROK 4

Odbierz UPO

Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru z przyjęciem do przetwarzania).

UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej. Wysłany przez ciebie wniosek będzie obsługiwany w systemie.

Dopóki nie obsłużymy twojego wniosku, sprawa w zakładce  

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Sprawy

będzie miała status „w toku”.

UWAGA! Wysłany przez ciebie wniosek będzie weryfikowany w systemie. Może to potrwać kilka dni.

KROK 5

Odbierz potwierdzenie aktualizacji danych firmy

Przejdź do zakładki:

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

Sprawdź, czy otrzymałeś dokument Potwierdzenie aktualizacji danych podmiotu. Zapoznaj się z nim – zaznacz go i wybierz „Podgląd dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd załączników”.

UWAGA! Potwierdzenie otrzymasz dopiero po zakończeniu obsługi wniosku przez prowadzącego sprawę.

Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony przez prowadzącego sprawę, to w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Sprawy pojawi się dokument „Informacja o konieczności uzupełnienia braków”. Aby się z nim zapoznać – wykonaj kolejno następujące działania:

 • wybierz „Podgląd dokumentu”,
 • wybierz zakładkę „Podgląd załączników”,
 • przeczytaj informację.

Uzupełnij braki zgodnie z treścią informacji.

Wniosek zostanie rozpatrzony po uzupełnieniu braków.

Usługa jest dostępna tylko elektronicznie. Służy do zmiany danych firmy na PUESC.

Zmieniasz dane firmy, gdy:

 • potrzebny jest jej numer EORI, a firma posiada już numer ID SISC,
 • jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego i musisz złożyć zgłoszenie aktualizacyjne do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych,
 • firma poszerza swoją działalność o dodatkowe obszary:
 • AKCYZA – w przypadku gdy musi wpisać się do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych,
 • CŁO – w przypadku gdy rozpoczyna handel z krajami spoza UE,
 • INTRASTAT – w przypadku gdy przekroczyła próg i musi przesyłać zgłoszenia INTRASTAT,
 • MONITOROWANIE PRZEWOZU – w przypadku gdy musi wysyłać komunikaty do systemu SENT (Monitorowania przewozu),
 • TAX FREE – w przypadku gdy sprzedajesz lub zamierzasz sprzedawać w procedurze TAX FREE,
 • POZOSTAŁE – w przypadku gdy żaden w powyższych obszarów działania nie jest odpowiedni,
 • zmieniły się dane firmy - w tym celu musisz na poszczególnych kartach wniosku uzupełnić dane, które uległy zmianie, np.:
 • nazwa,
 • forma prawna,
 • adres siedziby,
 • adres do korespondencji, w tym również e-mail,
 • dedykowany kontakt,
 • kanał komunikacji,
 • konto bankowe,
 • oddziały firm.

WRP0002 Aktualizacja danych firmy [SZPROT]

Formularz wniosku o aktualizację danych firmy na portalu PUESC

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi, w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku niedostępności usługi poczekaj, aż portal zacznie działać.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez: 

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco, maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do 4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.
 1. Jestem pracownikiem agencji celnej i sprawdziłem, że firma, która nas upoważniła do działania, jest zarejestrowana na PUESC, ale nie ma numeru EORI. Wniosek "WRP0002 Aktualizacja danych firmy [SZPROT]" jest nieaktywny, co mam zrobić?

Dane firmy na PUESC może zmienić tylko osoba, która jest z nią powiązana i posiada uprawnienie rozszerzone Aktualizacja danych podmiotu.

Aktualizacja danych podmiotu jest uprawnieniem rozszerzonym, które musi wynikać wprost z treści upoważnienia udzielonego reprezentantowi.

Aktualizacji może dokonać pracownik agencji celnej. Warunkiem jest, że pracownik ten posiada uprawnienie rozszerzone Aktualizacja danych podmiotu względem swojej agencji celnej. Agencja musi też posiadać uprawnienie rozszerzone Aktualizacja danych podmiotu względem firmy, której dane chce zmienić.

 1. Jak wystąpić o numer EORI dla firmy, która upoważniła naszą agencję, a nie mamy w upoważnieniu wymienionego uprawnienia "Aktualizacja danych podmiotu"?

Zrobisz to najszybciej w następujący sposób:

Wniosek zostanie rozpatrzony bez konieczności złożenia oryginału upoważnienia w organie celnym.

 1. Rejestruję/aktualizuję spółkę cywilną – co powinienem wybrać w polu "forma prawna" i "szczegóły formy prawnej"?

W polu "forma prawna" należy wybrać:

 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

a w polu "szczegóły formy prawnej":

 • spółka cywilna.
 1. Potrzebuję numer EORI, co to jest za numer?

  Szczegóły znajdziesz w opisie usługi EORI - uzyskaj numer identyfikacyjny na potrzeby importu i eksportu towarów.
 2. Potrzebuję uzyskać numer EORI, jaki obszar działania powinienem wybrać?

Aby uzyskać numer EORI, należy wybrać obszar działania CŁO. Pamiętaj, że numer EORI w Polsce może uzyskać tylko firma krajowa lub firma spoza Unii Europejskiej. Pozostałe firmy (posiadające siedzibę na terytorium Unii Europejskiej) o numer EORI muszą wystąpić w kraju siedziby.

 1. Jak zmienić kontekst własny na kontekst firmy?

Aby zmienić kontekst firmy, kliknij w prawym górnym narożniku ekranu na Wybierz powiązanie pierwsze (obok imienia i nazwiska), a następnie wybierz z listy szukaną firmę.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 14 luty 2023 11:32 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 27 styczen 2023 14:10 Sylwia Mystkowska
Komórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF