Pozwolenia celne - CDS

Jeżeli chcesz uzyskać pozwolenie celne ważne w Polsce i w co najmniej jednym innym państwie Unii Europejskiej na:

 • korzystanie z uproszczenia dotyczącego ustalania kwot stanowiących część wartości celnej (CVA),
 • złożenie zabezpieczenia generalnego, w tym możliwe obniżenie wysokości lub zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia (CGU),
 • odroczenie płatności należności celnych (DPO),
 • korzystanie z regularnej linii żeglugowej (RSS),
 • korzystanie z odprawy scentralizowanej (CCL),
 • dokonywanie zgłoszeń celnych poprzez wpis do rejestru zgłaszającego (EIR),
 • korzystanie z samoobsługi celnej (SAS),
 • korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego (IPO),
 • korzystanie z procedury uszlachetniania biernego (OPO),
 • pozwolenie na korzystanie z procedury końcowego przeznaczenia (EUS),
 • korzystanie z procedury odprawy czasowej (TEA),
 • stosowanie elektronicznego dokumentu przewozowego jako zgłoszenia celnego (ETD),

skorzystaj z usługi: