CDS - uzyskaj pozwolenie celne obowiązujące w kilku państwach członkowskich UE

Pozwolenie celne obowiązujące w kilku państwach członkowskich UE możesz uzyskać, składając wniosek na Portalu Przedsiębiorcy.

Na Portalu Przedsiębiorcy możesz uzyskać pozwolenie na:

 • korzystanie z uproszczenia dotyczącego ustalania kwot stanowiących część wartości celnej (CVA),
 • złożenie zabezpieczenia generalnego, w tym możliwe obniżenie wysokości lub zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia (CGU),
 • odroczenie płatności należności celnych (DPO),
 • korzystanie z  regularnej linii żeglugowej (RSS),
 • korzystanie z odprawy scentralizowanej (CCL),
 • dokonywanie zgłoszeń celnych poprzez wpis do rejestru zgłaszającego (EIR),
 • korzystanie z samoobsługi celnej (SAS),
 • korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego (IPO),
 • korzystanie z procedury uszlachetniania biernego (OPO),
 • pozwolenie na korzystanie z procedury końcowego przeznaczenia (EUS),
 • korzystanie z procedury odprawy czasowej (TEA),
 • stosowanie elektronicznego dokumentu przewozowego jako zgłoszenia celnego (ETD).

Sprawdź, jak to zrobić.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

Co musisz przygotować:

 • numer EORI podmiotu,
 • uprawnienia na PUESC - powiąż się z podmiotem lub zmień dane powiązania, jeżeli jesteś już powiązany z podmiotem; wybierz uprawnienia do usługi CDS.
 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty."

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamośćstrona otwiera się w nowym oknie.

 1. Zaloguj się na PUESC.

 2. Zarejestruj firmę i uzyskaj numer EORI – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj dane firmy na PUESC.strona otwiera się w nowym oknie
  Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowane w obszarze cła i posiadać numer EORI.
  Uwaga! W formularzu, który służy do rejestracji firmy na PUESC, możesz od razu powiązać reprezentanta z firmą. Wymagane uprawnienia dla powiązania reprezentanta z firmą, które są konieczne dla skorzystania z usługi, są opisane w punkcie 3.
  Pamiętaj, że jednoczesna rejestracja firmy z reprezentacją wydłuża czas rejestracji, ponieważ musisz dostarczyć oryginał upoważnienia.
  Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź dane firmystrona otwiera się w nowym oknie
  Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESCstrona otwiera się w nowym oknie.

 3. Powiąż osobę z firmą  i wybierz uprawnienia do usługi CDS – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmąstrona otwiera się w nowym oknie.

Pamiętaj! Wniosek o pozwolenie może złożyć tylko osoba fizyczna bezpośrednio powiązana z firmą, tj. właściciel, pracownik bądź pełnomocnik firmy, który posiada uprawnienie rozszerzone do usługi CDS.

Pracownik agencji celnej będzie mógł złożyć wniosek o pozwolenie tylko wtedy, kiedy powiąże się bezpośrednio z firmą.

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/ pracownik posiada uprawnienie rozszerzone do usługi CDS.

Jeżeli jesteś właścicielem podmiotu, tj. prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś uprawniony do samodzielnej reprezentacji podmiotu (na podstawie zapisów w KRS lub w umowie spółki cywilnej), nie musisz przedstawiać upoważnienia i zakres reprezentacji wskazujesz we wniosku.

KROK 1

Zaloguj się na Portalu Przedsiębiorcy

 1. Wejdź na stronę Portalu Przedsiębiorcy (ang. Trader Portal, strona otwiera się w nowym oknie).

Uwaga! Korzystaj z następujących przeglądarek: Google Chrome (od wersji 87.0), Mozilla Firefox (od wersji 83.0), Microsoft Edge Chromium (od wersji 88.0), Apple Safari (od wersji 14.0).

 1. Po wybraniu strony Portalu Przedsiębiorcy zostaniesz  przekierowany na Portal uwierzytelniający TAXUD.

Na stronie „Skąd jesteś? (Where Are You From? - WAYF)” podaj, w jakim kraju chcesz się uwierzytelnić:

 1. Wybierz domenę aplikacji, do której chcesz uzyskać dostęp – wybierz Customs,
 2. Wybierz kraj, w którym chcesz być uwierzytelniony – wybierz Poland,
 3. Wybierz rodzaj użytkownika – wybierz:
  1. Economic Operator – jeśli jesteś właścicielem firmy i działasz na jej rzecz,
  2. Employee – jeśli jesteś pracownikiem firmy lub jej pełnomocnikiem,
 4. Udziel zgody na przetwarzanie wniosków o informację dotyczące twojego profilu tożsamości oraz udostępnienie tych informacji UUM&DS i Europejskiemu Systemowi Informacji Celnej (Customs EIS),
 5. Wybierz przycisk „Wyślij”.
 1. Zostaniesz przekierowany na stronę logowania na PUESC.
 2. Zaloguj się na PUESC.
 3. Wybierz w pierwszym powiązaniu firmę, którą chcesz reprezentować, odpowiednio do deklaracji ze strony „Skąd jesteś? (Where Are You From? - WAYF)” - w zależności od wyboru “Economic Operator” lub “Employee”. Rozwiń listę „Wybierz powiązanie pierwsze”, a następnie zaznacz wybraną firmę.
 4. Wybierz przycisk “Potwierdź”.
 5. Po potwierdzeniu wyboru system przekieruje cię na Portal Przedsiębiorcy w kontekście firmy, którą wybrałeś (pojawią się ekrany przekierowujące).

Uwaga! Jeśli reprezentujesz kilka firm i chcesz zmienić rodzaj użytkownika i firmę, musisz ponownie przejść procedurę logowania – punkty 1-7. Wcześniej wyloguj się, a następnie zamknij i ponownie otwórz okno przeglądarki.

KROK 2

Złóż wniosek o pozwolenie na Portalu Przedsiębiorcy

Po zalogowaniu na Portalu Przedsiębiorcy:

 1. Wybierz zakładkę „WNIOSEK” i następnie wybierz „Nowy wniosek”.
 2. Wybierz „Państwo członkowskie”, do którego chcesz złożyć wniosek.
 3. Wybierz „Kod rodzaju wniosku/pozwolenia”, o które chcesz się ubiegać.
 4. Wybierz „Urząd celny właściwy do wydania pozwolenia”.
 5. Wybierz „Kontynuuj”.
 6. Wypełnij wniosek.

Uwaga! Wniosek podzielony jest na trzy zakładki:

 • Dane wnioskodawcy,
 • Dane ogólne wniosku,
 • Szczegółowe dane wniosku.

Wypełnij dane we wszystkich trzech zakładkach.

 1. Złóż wniosek, używając przycisku „Zatwierdź”.

Uwaga! Włącz powiadomienia na Portalu Przedsiębiorcy. W tym celu wybierz zakładkę „PREFERENCJE” i następnie wybierz „Preferencje przedsiębiorcy”. Następnie w pole „Adres e-mail” wprowadź adres e-mail i w części „Alert e-mail dla nowych powiadomień” wybierz „Tak”. Dzięki włączonym powiadomieniom będziesz na bieżąco informowany o krokach w procesie związanym z twoim wnioskiem lub pozwoleniem.

System CDS ułatwia zarządzanie wnioskami i pozwoleniami, począwszy od złożenia wniosku o wydanie pozwolenia aż po wydanie pozwolenia. System obsługuje także cały „cykl życia" pozwolenia, umożliwiając jego zawieszenie, przedłużenie, cofnięcie, zmianę, itp.

W Polsce system CDS jest stosowany do wnioskowania o pozwolenie celne ważne w Polsce i w co najmniej jednym innym państwie UE.

W Polsce system CDS  nie jest stosowany do obsługi decyzji ważnych tylko w Polsce (czyli decyzji krajowych). 

Wyjątek stanowi pozwolenie na korzystanie z uproszczenia dotyczącego ustalania kwot stanowiących część wartości celnej (CVA), które zawsze, w każdym przypadku, obsługiwane jest w CDS.    

To czy wniosek dotyczy jednego, czy kilku państw członkowskich, określa się w polu zawartym we wniosku i pozwoleniu o nazwie „Geograficzny obszar ważności - Unia". Pole to wypełnia się przy użyciu odpowiednich kodów:

 • kod "1" - ważne we wszystkich państwach UE,
 • kod "2" - ograniczone do niektórych państw UE – w tym przypadku należy także podać nazwy (kody) państw, w których pozwolenie ma być stosowane,
 • kod "3" - ograniczone do jednego państwa, tzw. „pozwolenia krajowe".
  Wnioski z kodem "3" nie są obsługiwane w CDS.

Złożony do CDS  wniosek jest obsługiwany bezpośrednio przez polskie organy celno-skarbowe w celu wydania odpowiedniego pozwolenia.

Usługa jest bezpłatna.

W przypadku niedostępności usługi poczekaj, aż usługa na Portalu Przedsiębiorcy zostanie przywrócona. Z usługi możesz skorzystać jedynie na tym portalu.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 03.08.2023 15:37 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 09.06.2021 12:29 Sylwia Mystkowska