Katalog formularzy

Wyszukaj interesujący cię formularz interaktywny w poniższym katalogu alfabetycznym lub w katalogu z podziałem na grupy.

Formularze udostępniane na dotychczasowym portalu PUESC dostępne są obecnie na portalu nowym (PUESC-2). Tutaj formularze otrzymały nowe nazwy i opisy. W sekcji "Mapowanie formularzy PUESC na PUESC-2" znajdziesz formularze dostępne na dotychczasowej PUESC i odpowiadające im formularze dostępne na PUESC-2. 

Wypełniając wybrany formularz postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

W poniższej tabeli znajdziesz formularze dostępne na dotychczasowym portalu (puesc.gov.pl) wg stanu na 30.06.2021 r. oraz dostępne na nowym portalu (PUESC-2), w tym formularze z zakresu usług rejestracyjnych (Strefa klienta KAS), które na PUESC-2 otrzymały nowe nazwy.

Formularze w usługach biznesowych

Nazwa formularza na puesc.gov.pl

Nazwa i opis formularza na PUESC-2

AKC4

AKC-4/4zo (inicjalna) ­ Deklaracja ­ obowiązuje do 31.12.2015 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego

AKC4_v4

AKC-4/4zo (4) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.01.2016 do 31.01.2017 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego

AKC4_v5

AKC-4/4zo (5) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.02.2017 do 31.01.2018 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego

AKC4_v6

AKC-4/4zo (6) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.02.2018 do 31.12.2018 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego

AKC4_v6_1

AKC-4/4zo (6.1) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.01.2019 do 31.10.2019 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego

AKC4_v7

AKC-4/4zo (6.2) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.11.2019 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego

AKCEN

AKC-EN (inicjalna) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.01.2021 do 31.12.2015 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji podatkowej od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej

AKCEN_v5

AKC-EN (5) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.01.2016 do 31.01.2017 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji podatkowej od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej

AKCEN_v6

AKC-EN (6) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.02.2017 do 28.02.2019 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji podatkowej od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej

AKCEN_v8

AKC-EN (8) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.03.2019 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji podatkowej od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej

AKCP

AKC-P (inicjalna) ­ Deklaracja ­ obowiązuje do 31.12.2015 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika

AKCP_v1

AKC-P (1) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.01.2016 do 31.01.2017 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika

AKCP_v2

AKC-P (2) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.02.2017 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika

AKCPA_v5

AKC-PA (5) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.01.2016 do 31.01.2017 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy

AKCPA_v6

AKC-PA (6) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.02.2017 do 30.04.2019 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy

AKCPA_v7

AKC-PA (7) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.05.2019 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy

AKCST

AKC-ST/STn (inicjalna) ­ Deklaracja ­ obowiązuje do 31.12.2015 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego

AKCST_v3

AKC-ST/STn (3) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.01.2016 do 31.01.2017 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego

AKCST_v4

AKC-ST/STn (4) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.02.2017 do 28.02.2019 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego

AKCST_v5

AKC-ST/STn (5) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.03.2019 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego

AKC-U wersja 5 - obowiązuje od 08.02.2016 do 28.02.2017

AKC-U (5) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 08.02.2016 do 28.02.2017 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych

AKC-U wersja 7 - obowiązuje od 01.03.2017 do 30.09.2017

AKC-U (7) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.03.2017 do 30.09.2017 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego

AKC-U wersja inicjalna - obowiązuje do 07.02.2016

AKC-U (inicjalna) ­ Deklaracja ­ obowiązuje do 07.02.2016 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego

AKC-U/A wersja 1 - obowiązuje od 01.10.2017 do 30.11.2018

AKC-U/A (1) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.10.2017 do 30.11.2018 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych

AKC-U/A wersja 2 - obowiązuje od 01.12.2018 do OBECNIE

AKC-U/A (2) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.12.2018 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych

AKC-U/S wersja 1 - obowiązuje od 01.10.2017 do 30.11.2018

AKC-U/S (1) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.10.2017 do 30.11.2018 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych

AKC-U/S wersja 2 - obowiązuje od 01.12.2018 do 30.09.2019

AKC-U/S (2) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.12.2018 do 30.09.2019 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych

AKC-U/S wersja 2_1 - obowiązuje od 01.10.2019 do 29.02.2020

AKC-U/S (2.1) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.10.2019 do 29.02.2020 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych

AKC-U/S wersja 3 - obowiązuje od 01.03.2020 do OBECNIE

AKC-U/S (3) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.03.2020 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych

AKCWG

AKC-WG (inicjalna) ­ Deklaracja ­ obowiązuje do 31.12.2015 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)

AKCWG_v3

AKC-WG (3) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.02.2017 do 28.02.2019 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (za wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)

AKCWG_v4

AKC-WG (4) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.03.2019 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (za wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)

AKCWGv2

AKC-WG (2) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.01.2016 do 31.01.2017 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (w wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)

AKCWW

AKC-WW (inicjalna) ­ Deklaracja ­ obowiązuje do 31.12.2015 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych

AKCWW_v4

AKC-WW (4) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.01.2016 do 31.01.2017 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych

AKCWW_v5

AKC-WW (5) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.02.2017 do 28.02.2019 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych

AKCWW_v6

AKC-WW (6) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.03.2019 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych

biezace_saldo

ZAB_SALDO ­ Bieżące saldo [OSOZ 2]
Formularz uzyskania informacji o bieżącym saldzie zabezpieczenia

Deklaracja AIS INTRASTAT

IST ­ Deklaracja AIS INTRASTAT [AIS/INTRASTAT]
Formularz Deklaracji statystycznej AIS/INTRASTAT

dokumenty_niezwolnione

ZAB_DN ­ Dokumenty niezwolnione [OSOZ 2]
Formularz uzyskania informacji o dokumentach niezwolnionych na zabezpieczeniu

dokumenty_za_okres

ZAB_OB ­ Obciążenia oraz bieżące saldo [OSOZ 2]
Formularz uzyskania informacji o operacjach na zabezpieczeniu

Doslanie_zalacznikow_do_sprawy

WIT ­ Dosłanie załączników/uzupełnienia do wniosku o WIT [EBTI-PL2]
Formularz dosłania załączników/uzupełnienia do wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej

GHD1_v1

GHD-1 (1) ­ Informacja ­ obowiązuje od 01.01.2016 do 31.01.2017 [ZEFIR2]
Formularz złożenia informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo

GHD1_v2

GHD-1 (2) ­ Informacja ­ obowiązuje od 01.02.2017 do 31.03.2017 [ZEFIR2]
Formularz złożenia Informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo

GHD1_v3

GHD-1 (3) ­ Informacja ­ obowiązuje od 01.04.2017 [ZEFIR2]
Formularz złożenia Informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo

IE810 - Anulowanie e-AD

IE810 (1) ­ Anulowanie e-AD ­  [EMCS PL2]
Formularz anulowania elektronicznego dokumentu administracyjnego (e-AD)

IE813 - Zmiana miejsca przeznaczenia

IE813 (1) ­ Zmiana miejsca przeznaczenia e-AD ­  [EMCS PL2]
Formularz zmiany miejsca przeznaczenia w elektronicznym dokumencie administracyjnym (e-AD)

IE819 - Ostrzeżenie lub odrzucenie przemieszczenia

IE819 (1) ­ Ostrzeżenie lub odrzucenie przemieszczenia ­  [EMCS PL2]
Formularz ostrzeżenia lub odrzucenia przemieszczenia dla elektronicznego dokumentu administracyjnego (e-AD)

IE837 - Wyjaśnienia dotyczące zwłoki w dostawie

IE837 (1) ­ Wyjaśnienia dotyczące zwłoki w dostawie e-AD ­  [EMCS PL2]
Formularz wyjaśnień dotyczących zwłoki w dostawie dla elektronicznego dokumentu administracyjnego (e-AD)

IE871 - Wyjaśnienie przyczyny niedoborów lub nadwyżek

IE871 (1) ­ Wyjaśnienie przyczyny niedoborów lub nadwyżek e-AD ­  [EMCS PL2]
Formularz wyjaśnień przyczyn niedoborów lub nadwyżek dla elektronicznego dokumentu administracyjnego (e-AD)

informacje_ogolne_o_zabezpieczeniu

ZAB_INF ­ Informacje ogólne o zabezpieczeniu [OSOZ 2]
Formularz uzyskania informacji o złożonym zabezpieczeniu

konfiguracja_powiadomien

ZAB_P ­ Konfiguracja powiadomień [OSOZ 2]
Formularz konfiguracji powiadomień e-mail (zabezpieczenia)

modyfikacja_kod_dostepu

ZAB_KOD ­ Zmiana kodu dostępu [OSOZ 2]
Formularz zmiany kodu dostępu do zabezpieczenia

obciazenia_biezace_saldo

ZAB_DOK ­ Dokumenty za okres [OSOZ 2]
Formularz uzyskania informacji o dokumentach obciążających zabezpieczenie za dany okres

obciazenia_niezwolnione_biezace_saldo

ZAB_OBN ­ Obciążenia niezwolnione oraz bieżace saldo [OSOZ 2]
Formularz uzyskania informacji o obciążeniach niezwolnionych i bieżącym saldzie zabezpieczenia

OEMIS_v1

OEMIS (1) ­ Informacja ­ obowiązuje od 01.01.2019 [ZEFIR2]
Formularz złożenia informacji w sprawie opłaty emisyjnej

OPAL_v1

OPAL (1) ­ Informacja ­ obowiązuje od 01.12.2017 [ZEFIR2]
Formularz złożenia Informacji w sprawie opłaty paliwowej

OPEK

OPEK (inicjalna) ­ Informacja ­ obowiązuje do 31.12.2015 [ZEFIR2]
Formularz złożenia informacji w sprawie opłaty paliwowej

OPEK_v1

OPEK (1) ­ Informacja ­ obowiązuje od 01.01.2016 do 31.01.2017 [ZEFIR2]
Formularz złożenia informacji w sprawie opłaty paliwowej

OPEK_v2

OPEK (2) ­ Informacja ­ obowiązuje od 01.02.2017 [ZEFIR2]
Formularz złożenia Informacji w sprawie opłaty paliwowej

PKOPMS_v1

P-KOP/MS (1) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.01.2016 do 31.01.2017 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra

PKOPMS_v2

P-KOP/MS (2) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.02.2017 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra

PKOPRG_v1

P-KOP/RG (1) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.01.2016 do 31.01.2017 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego

PKOPRG_v2

P-KOP/RG (2) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.02.2017 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego

PL705 - Prośba o wartości słowników

PL705 (1) ­ Prośba o słowniki e-AD ­  [EMCS PL2]
Formularz prośby o wartości słowników w celu aktualizacji danymi referencyjnymi wewnętrznej aplikacji podmiotów (e-AD)

PL809 - Anulowanie powiadomienia o wysyłce

PL809 (1) ­ Anulowanie powiadomienia o wysyłce e-AD ­  [EMCS PL2]
Formularz anulowania powiadomienia o wysyłce dla elektronicznego dokumentu administracyjnego (e-AD)

PL812 - Powiadomienie o przeładunku wyrobów

PL812 (1) ­ Powiadomienie o przeładunku e-AD ­  [EMCS PL2]
Formularz powiadomienia o przeładunku wyrobów dla elektronicznego dokumentu administracyjnego (e-AD)

PL814 - Powiadomienie o wysyłce wyrobów

PL814 (1) ­ Powiadomienie o wysyłce e-AD ­  [EMCS PL2]
Formularz powiadomienia o wysyłce wyrobów dla elektronicznego dokumentu administracyjnego (e-AD)

PL815 - Projekt Elektornicznego Dokumentu Administracyjnego (e-AD)

PL815 (1) ­ Projekt Elektornicznego Dokumentu Administracyjnego (e-AD) ­  [EMCS PL2]
Formularz projektu elektronicznego dokumentu administracyjnego (e-AD)

PL817 - Powiadomienie o przybyciu wyrobów

PL817 (1) ­ Powiadomienie o przybyciu wyrobów e-AD ­  [EMCS PL2]
Formularz powiadomienie o przybyciu wyrobów dla elektronicznego dokumentu administracyjnego (e-AD)

PL818 - Raport odbioru z gwarancją na magazynowanie

PL818 (1) ­ Raport odbioru e-AD ­  [EMCS PL2]
Formularz raportu odbioru z gwarancją na magazynowanie dla elektronicznego dokumentu administracyjnego (e-AD)

PL825 - Projekt podziału przemieszczenia

PL825 (1) ­ Projekt podziału przemieszczenia e-AD ­  [EMCS PL2]
Formularz projektu podziału przemieszczenia dla elektronicznego dokumentu administracyjnego (e-AD)

POG4

POG4 (inicjalna) ­ Deklaracja ­ obowiązuje do 31.12.2015 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji dla podatku od gier

POG4_v2

POG4 (2) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.01.2016 do 31.01.2017 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji dla podatku od gier

POG5

POG-5 (inicjalna) ­ Deklaracja ­ obowiązuje do 31.12.2015 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji dla podatku od gier

POG5_v1

POG-5 (1) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.01.2016 do 31.01.2017 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji dla podatku od gier

POG5_v2

POG-5 (2) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.02.2017 do 31.03.2017 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji dla podatku od gier

POG5_v3

POG-5 (3) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.04.2017 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji dla podatku od gier

POGP

POG-P (inicjalna) ­ Deklaracja ­ obowiązuje do 31.12.2015 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji dla podatku od gier

POGP_v1

POG-P (1) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.01.2016 do 31.01.2017 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji dla podatku od gier

POGP_v2

POG-P (2) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.02.2017 do 31.03.2017 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji dla podatku od gier

POGP_v3

POG-P (3) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.04.2017 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji dla podatku od gier

Przeslanie_odwolania_od_decyzji

WIT ­ Złożenie odwołania od decyzji WIT [EBTI-PL2]
Formularz odwołania od decyzji w sprawie wiążącej informacji taryfowej

PZAS_v1

PZAS (1) ­ Zapytanie ­ obowiązuje od 01.01.2016 [ZEFIR2]
Formularz zapytania o potwierdzenie zapłaty akcyzy za samochód

rejestracja_karnetu

ZAB_KARNET ­ Rejestracja karnetu [OSOZ 2]
Formularz rejestracji gwarancji pojedynczych w formie karnetów stosowanych w procedurze tranzytu

SENT100 - REJESTRACJA ZGŁOSZENIA PRZEWOZU

SENT100 ­ Zgłoszenie przewozu przez wysyłającego [SENT]
Formularz rejestracji przez wysyłającego zgłoszenia przewozu rozpoczynającego się na terenie RP

SENT105 - REJESTRACJA KOMPLETNEGO ZGŁOSZENIA PRZEWOZU Z DANYMI PRZEWOŹNIKA

SENT105 ­ Zgłoszenie przewozu z danymi przewoźnika [SENT]
Formularz rejestracji przez wysyłającego kompletnego zgłoszenia przewozu  rozpoczynającego się na terenie RP, z uzupełnionymi danymi przewoźnika

SENT107 - REJESTRACJA ZGŁOSZENIA PRZEWOZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH OBJĘTYCH ZAKAZEM WYWOZU

SENT107 ­ Zgłoszenie przewozu leków [SENT]
Formularz rejestracji przez wysyłającego zgłoszenia przewozu produktów leczniczych objętych zakazem wywozu rozpoczynającego się na terenie RP

SENT120 - REJESTRACJA ZBIORCZEGO ZGŁOSZENIA PRZEWOZU

SENT120 ­ Zbiorcze zgłoszenie przewozu drogowego [SENT]
Formularz rejestracji przez wysyłającego zbiorczego zgłoszenia przewozu rozpoczynającego się na terenie RP - transport drogowy

SENT130 - REJESTRACJA ZBIORCZEGO ZGŁOSZENIA PRZEWOZU

SENT130 ­ Zbiorcze zgłoszenie przewozu kolejowego [SENT]
Formularz rejestracji przez wysyłającego zbiorczego zgłoszenia przewozu rozpoczynającego się na terenie RP- transport kolejowy

SENT137 - REJESTRACJA ZBIORCZEGO ZGŁOSZENIA BEZ DANYCH PRZEWOŹNIKA

SENT137 ­ Zbiorcze zgłoszenie przewozu kolejowego [SENT]
Formularz rejestracji przez wysyłającego zbiorczego zgłoszenia przewozu rozpoczynającego się na terenie RP, bez danych przewoźnika - transport kolejowy

SENT140 - REJESTRACJA ZGŁOSZENIA DOSTAWY PALIW OPAŁOWYCH NIEZWIĄZANEJ Z PRZEWOZEM

SENT140 ­ Zgłoszenie dostawy paliwa opałowego [SENT]
Formularz rejestracji przez sprzedającego zgłoszenia dostawy paliw opałowych niezwiązanej z przewozem

SENT200 - REJESTRACJA ZGŁOSZENIE PRZEWOZU

SENT200 ­ Zgłoszenie przewozu przez odbierającego [SENT]
Formularz rejestracji przez odbierającego zgłoszenia przewozu rozpoczynającego się poza RP i kończącego na terenie RP

SENT205 - REJESTRACJA KOMPLETNEGO ZGŁOSZENIA PRZEWOZU Z DANYMI PRZEWOŹNIKA

SENT205 ­ Zgłoszenia przewozu z danymi przewoźnika [SENT]
Formularz rejestracji przez odbierającego kompletnego zgłoszenia przewozu rozpoczynającego się poza RP i kończącego na terenie RP, z danymi przewoźnika

SENT230 - REJESTRACJA ZBIORCZEGO ZGŁOSZENIA PRZEWOZU

SENT230 ­ Zbiorcze zgłoszenie przewozu kolejowego [SENT]
Formularz rejestracji przez odbierającego zbiorczego zgłoszenia przewozu  rozpoczynającego się poza RP i kończącego na terenie RP - transport kolejowy

SENT237 - REJESTRACJA ZBIORCZEGO ZGŁOSZENIA PRZEWOZU BEZ DANYCH PRZEWOŹNIKA

SENT237 ­ Zbiorcze zgłoszenie przewozu kolejowego [SENT]
Formularz rejestracji przez odbierającego zbiorczego zgłoszenia przewozu  rozpoczynającego się poza RP i kończącego na terenie RP, bez danych przewoźnika  - transport kolejowy

SENT240 - REJESTRACJA ZGŁOSZENIA NABYCIA PALIW OPAŁOWYCH NA POTRZEBY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

SENT240 ­ Zgłoszenie nabycia paliwa opałowego [SENT]
Formularz rejestracji przez nabywającego zgłoszenia nabycia paliw opałowych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, niezwiązanego z przewozem

SENT250 - REJESTRACJA ZGŁOSZENIA NABYCIA PALIW OPAŁOWYCH NA RZECZ INNYCH PODMIOTÓW

SENT250 ­ Zgłoszenie nabycia paliwa opałowego [SENT]
Formularz rejestracji przez nabywającego zgłoszenia nabycia paliw opałowych na rzecz innych podmiotów, niezwiązanego z przewozem

SENT300 - REJESTRACJA ZGŁOSZENIA PRZEWOZU

SENT300 ­ Zgłoszenie przewozu przez przewoźnika [SENT]
Formularz rejestracji przez przewoźnika nabywającego zgłoszenia przewozu rozpoczynającego się i kończącego poza RP - transport drogowy i transport kolejowy

SENT330 - REJESTRACJA ZBIORCZEGO ZGŁOSZENIA PRZEWOZU

SENT330 ­ Zbiorcze zgłoszenie przewozu kolejowego [SENT]
Formularz rejestracji przez przewoźnika zbiorczego zgłoszenia przewozu - transport kolejowy

SENT402 - SPRAWDZENIE WAŻNOŚCI ZGŁOSZENIA PRZEWOZU

SENT402 ­ Sprawdzenie ważności zgłoszenia przewozu [SENT]
Formularz sprawdzenia ważności zgłoszenia przewozu

SENT406 - SPRAWDZENIE WAŻNOŚCI ZGŁOSZENIA PRZEWOZU WRAZ Z OSTATNIĄ POZYCJĄ GPS

SENT406 ­ Sprawdzenie ważności zgłoszenia przewozu [SENT]
Formularz sprawdzenia ważności zgłoszenia przewozu wraz z ostatnią pozycją gps

status_dokumentu

ZAB_S ­ Status dokumentu [OSOZ 2]
Formularz uzyskania informacji o statusie dokumentów na zabezpieczeniu

Taryfa_Celna

AKT_TC ­ Wniosek o pobranie aktualizacji Taryfy celnej  [ISZTAR4]
Formularz pobrania wszystkich aktualizacji taryfy celnej za zadany okres czasu (nie dłuższy niż 7 dni)

UZUPEŁNIENIE, AKTUALIZACJA, ZAMKNIĘCIE, ANULOWANIE, STATUS ZGŁOSZENIA PRZEWOZU

SENT_EDIT ­ Uzupełnienie, aktualizacja, zamknięcie, anulowanie [SENT]
Formularz uzupełnienia, aktualizacji, zamknięcia, anulowania, statusu zgłoszenia przewozu

uzycia_zabezpieczenia

ZAB_UZ ­ Użycie zabezpieczenia [OSOZ 2]
Formularz do wyświetlenia aktualnego obciążenia (użycia) zabezpieczenia

VAT14_v1

VAT-14 (1) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.01.2016 do 31.01.2017 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

VAT14_v2

VAT-14 (2) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.02.2017 do 31.10.2019 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

VAT14_v3

VAT-14 (3) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.11.2019 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art.103 ust.5A ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

WNIBAN wersja 1 - obowiązuje do 28.02.2017

WNIBAN (1) ­ Wniosek ­ obowiązuje do 28.02.2017 [ZEFIR2]
Formularz wniosku o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol

WNIBAN wersja 2 - obowiązuje od 01.03.2017 do 31.10.2019

WNIBAN (2) ­ Wniosek ­ obowiązuje od 01.03.2017 do 31.10.2019 [ZEFIR2]
Formularz wniosku o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol

WNIBAN_v3 - Dla wniosku WNIBAN z „Datą wniosku” od 01.11.2019 r.

WNIBAN (3) ­ Wniosek ­ obowiązuje od 01.11.2019 [ZEFIR2]
Formularz wniosku o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol

Wniosek_o_wydanie_WIT_bez_zalacznikow

WIT ­ Wniosek o WIT bez załączników [EBTI-PL2]
Formularz wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej - bez załączników

Wniosek_o_wydanie_WIT_z_zalacznikami

WIT ­ Wniosek o WIT z załącznikami [EBTI-PL2]
Formularz wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej - z załącznikami

wycofanie_uzycia_kwoty_zabezpieczenia

ZAB_WUZ ­ Wycofanie użycia zabezpieczenia [OSOZ 2]
Formularz wycofania użycia zabezpieczenia

wycofanie_zwolnienia_kwoty_zabezpieczenia

ZAB_WZW ­ Wycofanie zwolnienia zabezpieczenia [OSOZ 2]
Formularz wycofania zwolnienia zabezpieczenia

Zaświadczenia_Oświadczenia_VAT-art33_art33a_akcyza_art28

SVATAKC Sprawdzanie zaświadczeń oświadczeń [SZPROT]
Formularz podglądu zaświadczeń / oświadczeń - VAT_art33_art33a, Akcyza_art28

ZPNW_v2

ZPNW (2) ­ Zgłoszenie ­ obowiązuje od 21.02.2016 do 28.02.2017 [ZEFIR2]
Formularz zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych

ZPNW_v3

ZPNW (3) ­ Zgłoszenie ­ obowiązuje od 01.03.2017 do 30.11.2018 [ZEFIR2]
Formularz zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych

ZPNW_v4

ZPNW (4) ­ Zgłoszenie ­ obowiązuje od 01.12.2018 [ZEFIR2]
Formularz zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych

ZPNWZA_v1

ZPNW-ZA (1) ­ Zgłoszenie ­ obowiązuje od 01.11.2019 [ZEFIR2]
Formularz zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych, innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.

zwolnienie_kwoty_zabezpieczenia

ZAB_ZW ­ Zwolnienie zabezpieczenia [OSOZ 2]
Formularz zwolnienia zabezpieczenia

Formularze w usługach rejestracyjnych

Nazwa formularza na PUESC-2 – sprzed zmiany nazwy

Nazwa i opis formularza na PUESC-2 – po zmianie nazwy

Rejestracja Jednostopniowa

WRR0001 ­ Rejestracja danych osoby [SEAP]
Formularz wniosku o rejestrację danych osoby fizycznej na portalu PUESC (założenie konta)

Aktualizacja_Osoby_Fizycznej_v2

WRR0002 ­ Aktualizacja danych osoby [SZPROT]
Formularz wniosku o aktualizację danych osoby fizycznej

Dezaktywacja_Osoby_Fizycznej_v2

WRR0003 ­ Dezaktywacja danych osoby [SZPROT]
Formularz wniosku o dezaktywację danych osoby fizycznej

Rejestracja_Podmiotu_v2

WRP0001 ­ Rejestracja danych firmy [SZPROT]
Formularz wniosku o rejestrację danych firmy na portalu PUESC

Aktualizacja_Podmiotu_v2

WRP0002 ­ Aktualizacja danych firmy [SZPROT]
Formularz wniosku o aktualizację danych firmy na portalu PUESC

Dezaktywacja_Podmiotu_v2

WRP0003 ­ Dezaktywacja danych firmy [SZPROT]
Formularz wniosku o dezaktywację danych firmy na portalu PUESC

Rejestracja_Aktualizacja_Reprezentacji_v2

WPE0001 ­ Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT]
Formularz wniosku o powiązanie nowego reprezentanta (osoby fizycznej lub podmiotu) z firmą na PUESC lub o usunięcie lub zmianę zakresu już istniejącego powiązania

Nadanie_Statusu_Zarejestrowanego_Eksportera_v2

WREX0001 ­ Status Eksportera [SZPROT]
Formularz wniosku o nadanie statusu zarejestrowanego eksportera REX

Dokument_do_sprawy_v2

DDS0001 ­ Dokument do sprawy [SEAP]
Formularz przesłania dokumentu do sprawy, która jest w trakcie obsługi w urzędzie