Rejestracja firmy i działanie w jej imieniu

Jeżeli założyłeś konto na PUESC i chcesz reprezentować firmę:

  • musisz ją zarejestrować na PUESC, a jeżeli firma jest już zarejestrowana, sprawdzić czy jej dane są aktualne

(nie chodzi tutaj o rejestrację firmy w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy w Krajowym Rejestrze Sądowym – to musisz zrobić wcześniej)

a następnie

  • powiązać reprezentanta z firmą.

Na PUESC zarejestrujesz firmę i otrzymasz numer EORI a także zarejestrujesz ją w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

Na PUESC dostępna jest także usługa rejestracji przedsiębiorcy zapewniającego obsługę podróżnych w zakresie Tax Free. Jeżeli realizujesz takie usługi, musisz dokonać rejestracji na PUESC do 31 grudnia 2021 roku, ponieważ od 1 stycznia 2022 roku usługi z zakresu Tax Free będą już dostępne tylko na PUESC.

Sprawdzisz na PUESC także czy firma, z którą jesteś powiązany ma złożone aktualne zaświadczenia lub oświadczenia, aby skorzystać z uprawnień określonych w art. 33 ust. 7 lub w art. 33a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług lub określonych w art. 28 ustawy o podatku akcyzowym

Dowiedz się więcej i skorzystaj z usług: