Zarejestruj firmę i zarządzaj jej ustawieniami w procedurze TAX FREE

Usługa skierowana jest do ciebie, jeżeli jesteś sprzedawcą oraz:

 • prowadzisz działalność na terytorium Polski,
 • jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • prowadzisz ewidencję sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących online,
 • sprzedajesz lub zamierzasz sprzedawać w procedurze TAX FREE.

Aby zarejestrować dane firmy na PUESC w celu korzystania z procedury TAX FREE musisz uprzednio:

 • zgłosić prowadzenie działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
 • zgłosić miejsca sprzedaży do tej ewidencji/rejestru,
 • posiadać w każdym miejscu sprzedaży co najmniej jedną kasę fiskalną online.

Przygotujesz firmę do obsługi klientów w procedurze TAX FREE wypełniając odpowiednie formularze na PUESC.

KROK WSTĘPNY

     1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • zapotrzebowanie lub inne wnioski na banderole,
 • wnioski i dokumenty,
 • i obsługiwać firmę w TAX FREE".

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

     2.  Zarejestruj firmę na PUESC – jeśli nie jest zarejestrowana.

Sprawdź, jak to zrobić w usługach z grupy Rejestracja firmy i działanie w jej imieniu.

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowana w obszarze TAX FREE.

Uwaga! W formularzu, który służy do rejestracji firmy na PUESC, możesz od razu powiązać reprezentanta z firmą. Wymagane uprawnienia dla powiązania reprezentanta z firmą, które są konieczne dla skorzystania z usługi, są opisane w punkcie 3.
Pamiętaj, że jednoczesna rejestracja firmy z reprezentacją wydłuża czas rejestracji, ponieważ musisz dostarczyć oryginał upoważnienia.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESC.

     3.  Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą.

Przygotować firmę do obsługi klientów w procedurze TAX FREE od 2022 roku może tylko osoba fizyczna bezpośrednio powiązana z firmą, tj. właściciel, pracownik bądź pełnomocnik firmy. Zaznacz uprawnienia do systemu TAX FREE.

Jeżeli zarejestrowałeś już firmę wcześniej na PUESC:

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowana w obszarze TAX FREE.

Przygotować firmę do obsługi klientów w procedurze TAX FREE od 2022 roku może tylko osoba fizyczna bezpośrednio powiązana z firmą, tj. właściciel, pracownik bądź pełnomocnik firmy. Zaznacz uprawnienia do systemu TAX FREE.

Uwaga! Reprezentanci twojej firmy powinni mieć wcześniej założone konta na PUESC i posiadać nadany nr IDSISC.

KROK 0

 1. Zaloguj się na PUESC
 2. Wybierz kontekst firmy, którą chcesz zarejestrować lub zarządzać jej ustawieniami w procedurze TAX FREE.

KROK 1

Przejdź do ustawień TAX FREE

Na PUESC:

KROK 2

Wybierz miejsca sprzedaży i przypisz im kasy fiskalne

 1. W zakładce „Miejsca sprzedaży” wybierz miejsca spośród miejsc prowadzenia działalności gospodarczej zgłoszonych do CEIDG lub do KRS.

Zaznacz pola typu checkbox przy wybranych miejscach sprzedaży, w których będzie prowadzona sprzedaż w procedurze TAX FREE oraz dokonywany będzie zwrot podatku VAT.

Każde zaznaczenie spowoduje dopisanie tego miejsca do profilu sprzedawcy.

 1. Wybierz zakładkę „Kasy fiskalne”

Uwaga! Możesz przypisać tylko kasy fiskalne online!

 1. Wybierz miejsce sprzedaży i dostępne kasy fiskalne w tym miejscu sprzedaży, a następnie kliknij przycisk "Przypisz":

 1. Jeżeli chcesz odłączyć kasę od miejsca sprzedaży w procedurze TAX FREE, kliknij na przycisk z numerem kasy np.:

KROK 3

Dodaj pracowników i przydziel im role

Uwaga! Jest to krok nieobowiązkowy. Możesz obsługiwać w systemie procedurę TAX FREE samodzielnie - posiadasz w systemie pełne uprawnienia, nie musisz dodawać siebie jako pracownika.

 1. Wybierz zakładkę „Pracownicy”
 2. Kliknij przycisk „Dodaj”.
 3. Wpisz IDSISC lub PESEL pracownika, jego imię i nazwisko.

Pamiętaj! Pracownik musi mieć założone konto na PUESC. Wystarczy, że będzie to konto z podstawowym zakresem uprawnień.

 1. Wybierz pracownikowi role w systemie:
 • Sprzedaż towarów - funkcjonalność obejmuje wystawienie i zatwierdzenie dokumentu TAX FREE oraz zapisanie dokumentu TAX FREE w uzgodnionym z podróżnym formacie pdf lub xml.
 • Zwrot podatku w gotówce - funkcjonalność obejmuje wyszukanie dokumentu TAX FREE w celu ustalenia jego statusu oraz uzupełnienie w Ewidencji dokumentów TAX FREE daty zwrotu podatku i kwoty zwrotu podatku w formie gotówkowej.
 • Zwrot podatku VAT bezgotówkowo - funkcjonalność obejmuje wyszukanie dokumentu TAX FREE w celu ustalenia jego statusu oraz uzupełnienie w Ewidencji dokumentów TAX FREE daty zwrotu podatku i kwoty zwrotu podatku w formie bezgotówkowej.
 • Zwrot podatku VAT wywóz przez obce przejście graniczne - funkcjonalność obejmuje:
  • wyszukanie dokumentu TAX FREE,
  • wpisanie w Ewidencji dokumentów TAX FREE:
   • daty zwrotu podatku,
   • kwoty zwrotu podatku, państwa członkowskiego UE, z którego terytorium nastąpił wywóz towarów poza obszar Wspólnoty,
   • daty potwierdzenia wywozu towaru z dokumentu TAX FREE przez organ celny innego państwa członkowskiego UE,
   • statusu potwierdzenia dokonanego przez urząd celny kraju wywozu.
 1. Potwierdź operację za pomocą przycisku „Zapisz”.
 2. Jeżeli pracownik nie posiada konta na PUESC, to jego dodanie nie będzie możliwe.
 3. Możesz zmienić uprawnienia dodanego pracownika, korzystając z przycisku „Edytuj”
 4. Możesz usunąć dane pracownika, korzystając z przycisku „Usuń”.

KROK 4

Zadeklaruj, czy masz umowę z firmą, która zwraca podatek VAT w twoim imieniu

Uwaga! Dotyczy tylko firm, które mają podpisaną umowę z firmą pośredniczącą w zwrocie podatku VAT

 1. Określ, czy będziesz korzystał z usług firm pośredniczących, które zwracają podatek VAT w twoim imieniu.
 2. Jeżeli deklarujesz, że będziesz korzystał z firm pośredniczących w zwrocie podatku VAT w twoim imieniu, zaznacz te podmioty z listy wymienionych.

Procedura TAX FREE umożliwia podróżnym uzyskanie zwrotu podatku VAT od towarów zakupionych na terytorium UE i wywiezionych poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej.

Podróżny będzie mógł otrzymać zwrot podatku VAT, jeżeli:

 • sprzedawca wystawi, z wykorzystaniem systemu TAX FREE, elektroniczny dokument TAX FREE,
 • podróżny wywiezie zakupiony towar poza granice Unii Europejskiej,
 • funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej potwierdzi wywóz towaru w systemie TAX FREE po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego, zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE z danymi zawartymi w paszporcie lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość,
 • podróżny przedstawi potwierdzony wydruk elektronicznego dokumentu TAX FREE sprzedawcy – w przypadku gdy podróżny opuszcza Unię Europejską z terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska.

Podatek VAT można zwrócić, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż.

TAXFREE-PRZ (0) Zarządzanie profilem przedsiębiorcy obowiązuje od 01.07.2021 [TAXFREE]

Formularz zarządzania profilem przedsiębiorcy w zakresie TAX FREE

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe. Komunikaty o planowanych przerwach w działaniu systemu będą publikowane na PUESC.

W przypadku niedostępności usługi proszę poczekaj – staramy się, by przerwy nie trwały zbyt długo. Obsługa rejestracji na potrzeby TAX FREE dostępna jest wyłącznie w wersji elektronicznej.

Strony otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Strony w serwisach EUR-Lex (Baza aktów prawnych Unii Europejskiej) i ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych) otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 24.08.2023 13:02 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 29.12.2021 15:41 Monika Damentko