Zarejestruj firmę i zarządzaj jej ustawieniami w procedurze TAX FREE

Usługa skierowana jest do ciebie, jeżeli jesteś sprzedawcą oraz:

 • prowadzisz działalność na terytorium Polski,
 • jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • prowadzisz ewidencję sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących online,
 • sprzedajesz lub zamierzasz sprzedawać w procedurze TAX FREE.

Aby zarejestrować dane firmy na PUESC w celu korzystania z procedury TAX FREE musisz uprzednio:

 • zgłosić prowadzenie działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
 • zgłosić miejsca sprzedaży do tej ewidencji/rejestru,
 • posiadać w każdym miejscu sprzedaży co najmniej jedną kasę fiskalną online.

Przygotujesz firmę do obsługi klientów w procedurze TAX FREE wypełniając odpowiednie formularze na PUESC.

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Przejdź do ustawień TAX FREE

KROK 2

Wybierz miejsca sprzedaży i przypisz im kasy fiskalne

KROK 3

Dodaj pracowników i przydziel im role

KROK 4

Zadeklaruj, czy masz umowę z firmą, która zwraca podatek VAT w twoim imieniu

KROK WSTĘPNY

     1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • zapotrzebowanie lub inne wnioski na banderole,
 • wnioski i dokumenty,
 • i obsługiwać firmę w TAX FREE".

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

     2.  Zarejestruj firmę na PUESC – jeśli nie jest zarejestrowana.

Sprawdź, jak to zrobić w usługach z grupy Rejestracja firmy i działanie w jej imieniu.

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowana w obszarze TAX FREE.

Uwaga! W formularzu, który służy do rejestracji firmy na PUESC, możesz od razu powiązać reprezentanta z firmą. Wymagane uprawnienia dla powiązania reprezentanta z firmą, które są konieczne dla skorzystania z usługi, są opisane w punkcie 3.
Pamiętaj, że jednoczesna rejestracja firmy z reprezentacją wydłuża czas rejestracji, ponieważ musisz dostarczyć oryginał upoważnienia.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESC.

     3.  Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą.

Przygotować firmę do obsługi klientów w procedurze TAX FREE od 2022 roku może tylko osoba fizyczna bezpośrednio powiązana z firmą, tj. właściciel, pracownik bądź pełnomocnik firmy. Zaznacz uprawnienia do systemu TAX FREE.

Jeżeli zarejestrowałeś już firmę wcześniej na PUESC:

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowana w obszarze TAX FREE.

Przygotować firmę do obsługi klientów w procedurze TAX FREE od 2022 roku może tylko osoba fizyczna bezpośrednio powiązana z firmą, tj. właściciel, pracownik bądź pełnomocnik firmy. Zaznacz uprawnienia do systemu TAX FREE.

Uwaga! Reprezentanci twojej firmy powinni mieć wcześniej założone konta na PUESC i posiadać nadany nr IDSISC.

KROK 0

 1. Zaloguj się na PUESC
 2. Wybierz kontekst firmy, którą chcesz zarejestrować lub zarządzać jej ustawieniami w procedurze TAX FREE.

KROK 1

Przejdź do ustawień TAX FREE

Na PUESC:

KROK 2

Wybierz miejsca sprzedaży i przypisz im kasy fiskalne

 1. W zakładce „Miejsca sprzedaży” wybierz miejsca spośród miejsc prowadzenia działalności gospodarczej zgłoszonych do CEIDG lub do KRS.

Zaznacz pola typu checkbox przy wybranych miejscach sprzedaży, w których będzie prowadzona sprzedaż w procedurze TAX FREE oraz dokonywany będzie zwrot podatku VAT.

Każde zaznaczenie spowoduje dopisanie tego miejsca do profilu sprzedawcy.

 1. Wybierz zakładkę „Kasy fiskalne”

Uwaga! Możesz przypisać tylko kasy fiskalne online!

 1. Wybierz miejsce sprzedaży i dostępne kasy fiskalne w tym miejscu sprzedaży, a następnie kliknij przycisk "Przypisz":

 1. Jeżeli chcesz odłączyć kasę od miejsca sprzedaży w procedurze TAX FREE, kliknij na przycisk z numerem kasy np.:

KROK 3

Dodaj pracowników i przydziel im role

Uwaga! Jest to krok nieobowiązkowy. Możesz obsługiwać w systemie procedurę TAX FREE samodzielnie - posiadasz w systemie pełne uprawnienia, nie musisz dodawać siebie jako pracownika.

 1. Wybierz zakładkę „Pracownicy”
 2. Kliknij przycisk „Dodaj”.
 3. Wpisz IDSISC lub PESEL pracownika, jego imię i nazwisko.

Pamiętaj! Pracownik musi mieć założone konto na PUESC. Wystarczy, że będzie to konto z podstawowym zakresem uprawnień.

 1. Wybierz pracownikowi role w systemie:
 • Sprzedaż towarów - funkcjonalność obejmuje wystawienie i zatwierdzenie dokumentu TAX FREE oraz zapisanie dokumentu TAX FREE w uzgodnionym z podróżnym formacie pdf lub xml.
 • Zwrot podatku w gotówce - funkcjonalność obejmuje wyszukanie dokumentu TAX FREE w celu ustalenia jego statusu oraz uzupełnienie w Ewidencji dokumentów TAX FREE daty zwrotu podatku i kwoty zwrotu podatku w formie gotówkowej.
 • Zwrot podatku VAT bezgotówkowo - funkcjonalność obejmuje wyszukanie dokumentu TAX FREE w celu ustalenia jego statusu oraz uzupełnienie w Ewidencji dokumentów TAX FREE daty zwrotu podatku i kwoty zwrotu podatku w formie bezgotówkowej.
 • Zwrot podatku VAT wywóz przez obce przejście graniczne - funkcjonalność obejmuje:
  • wyszukanie dokumentu TAX FREE,
  • wpisanie w Ewidencji dokumentów TAX FREE:
   • daty zwrotu podatku,
   • kwoty zwrotu podatku, państwa członkowskiego UE, z którego terytorium nastąpił wywóz towarów poza obszar Wspólnoty,
   • daty potwierdzenia wywozu towaru z dokumentu TAX FREE przez organ celny innego państwa członkowskiego UE,
   • statusu potwierdzenia dokonanego przez urząd celny kraju wywozu.
 1. Potwierdź operację za pomocą przycisku „Zapisz”.
 2. Jeżeli pracownik nie posiada konta na PUESC, to jego dodanie nie będzie możliwe.
 3. Możesz zmienić uprawnienia dodanego pracownika, korzystając z przycisku „Edytuj”
 4. Możesz usunąć dane pracownika, korzystając z przycisku „Usuń”.

KROK 4

Zadeklaruj, czy masz umowę z firmą, która zwraca podatek VAT w twoim imieniu

Uwaga! Dotyczy tylko firm, które mają podpisaną umowę z firmą pośredniczącą w zwrocie podatku VAT

 1. Określ, czy będziesz korzystał z usług firm pośredniczących, które zwracają podatek VAT w twoim imieniu.
 2. Jeżeli deklarujesz, że będziesz korzystał z firm pośredniczących w zwrocie podatku VAT w twoim imieniu, zaznacz te podmioty z listy wymienionych.

Procedura TAX FREE umożliwia podróżnym uzyskanie zwrotu podatku VAT od towarów zakupionych na terytorium UE i wywiezionych poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej.

Podróżny będzie mógł otrzymać zwrot podatku VAT, jeżeli:

 • sprzedawca wystawi, z wykorzystaniem systemu TAX FREE, elektroniczny dokument TAX FREE,
 • podróżny wywiezie zakupiony towar poza granice Unii Europejskiej,
 • funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej potwierdzi wywóz towaru w systemie TAX FREE po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego, zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE z danymi zawartymi w paszporcie lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość,
 • podróżny przedstawi potwierdzony wydruk elektronicznego dokumentu TAX FREE sprzedawcy – w przypadku gdy podróżny opuszcza Unię Europejską z terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska.

Podatek VAT można zwrócić, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż.

TAXFREE-PRZ (0) Zarządzanie profilem przedsiębiorcy obowiązuje od 01.07.2021 [TAXFREE]

Formularz zarządzania profilem przedsiębiorcy w zakresie TAX FREE

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe. Komunikaty o planowanych przerwach w działaniu systemu będą publikowane na PUESC.

W przypadku niedostępności usługi proszę poczekaj – staramy się, by przerwy nie trwały zbyt długo. Obsługa rejestracji na potrzeby TAX FREE dostępna jest wyłącznie w wersji elektronicznej.

UWAGA: Wsparcie telefoniczne jest świadczone wyłącznie w zakresie zakładania konta na platformie PUESC, rejestracji firmy oraz powiązania osoby z firmą na potrzeby korzystania z usługi TAX FREE. Jeżeli twoje pytanie dotyczy ustawień TAX FREE i korzystania z formularza  TAXFREE-PRZ (0) zarejestruj zgłoszenie w portalu Centralny Service Desk. 

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk

       przejdź do portalu  CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)

 • w polu temat wpisz nazwę usługi,
 • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
 • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefon: wyłącznie w zakresie zakładania konta na platformie PUESC, rejestracji firmy oraz powiązania osoby z firmą. 
 • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
 • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
 • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do  4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej w dni robocze od 7:15 do 15:15 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej w dni robocze od 7:15 do 15:15 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.
 1. Czy sprzedawca ma obowiązek wydać podróżnemu wydruk elektronicznego dokumentu TAX FREE po dokonaniu sprzedaży?
  Nie ma obowiązku drukowania za każdym razem elektronicznego dokumentu TAX FREE. Sprzedawca wydaje elektroniczny dokument TAX FREE za zgodą i w formie uzgodnionej z podróżnym. W zależności od żądania podróżnego sprzedawca drukuje elektroniczny dokument TAX FREE albo przesyła go na adres e-mail lub aplikację podróżnego.
 2. Czy podmiot pośredniczący, z którym mam zawartą umowę o zwrot podatku, będzie widział w systemie TAX FREE wszystkie wystawione przeze mnie dokumenty TAX FREE?
  Sprzedawca podczas wystawiania dokumentu TAX FREE będzie każdorazowo wskazywał, czy dany dokument ma być rozliczony przez podmiot pośredniczący. Podmiot pośredniczący będzie miał zatem dostęp tylko do wskazanych (oznaczonych) przez sprzedawcę dokumentów TAX FREE.
 3. Jaki dokument będzie stanowił podstawę do dokonania zwrotu podatku VAT, w przypadku gdy podróżny opuści terytorium Unii Europejskiej z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (Polski)?
  W przypadku gdy podróżny opuszcza terytorium Unii Europejskiej z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (Polski), podstawą do dokonania zwrotu podatku jest wydruk elektronicznego dokumentu TAX FREE potwierdzony przez właściwy organ celny kraju, przez który towary zostały wywiezione z terytorium Unii Europejskiej.
 4. Czy podczas procedury rejestracji na PUESC konieczne jest podanie wszystkich numerów unikatowych kas rejestrujących, na których będzie prowadzona sprzedaż w systemie TAX FREE (dla niektórych podatników to tysiące urządzeń i tysiące numerów)?
  Numery unikatowe kas rejestrujących są automatycznie pobierane z rejestrów (systemów), do których zostały wcześniej zgłoszone. Do skonfigurowania konta na PUESC wymagane jest tylko przyporządkowanie numerów unikatowych kas rejestrujących do miejsc sprzedaży, w których prowadzona jest sprzedaż w procedurze TAX FREE.
 5. Czy Numery Unikatowe Kas Online powinny zawierać „spację” pomiędzy pierwszymi trzema „Literami” a „Numerem”?
  Numer unikatowy urządzenia fiskalnego nie może zawierać spacji.
  Składnia numeru unikatowego musi być zgodna ze wzorcem: ^[A-Z]{3}[0-9]{10}$
  Kasa online jest rejestrowana w procesie fiskalizacji bezpośrednio w systemie Ministerstwa Finansów, a nie w Urzędzie Skarbowym.
 6. Po otworzeniu  formularza TAXFREE-PRZ (0) Zarządzanie profilem przedsiębiorcy obowiązuje od 01.07.2021 [TAXFREE] otrzymuję informację „Serwis niedostępny - firma nie jest w obszarze TAX FREE”. Co mam zrobić dalej, żeby zarejestrować firmę?
  Podczas rejestracji firmy na portalu PUESC w obszarze działania nie wybrałeś systemu TAX FREE. Powinieneś to zmienić na formularzu WRP0002 ­ Aktualizacja danych firmy [SZPROT].
  Uzupełniony formularz zatwierdź i wyślij. Po akceptacji złożonego wniosku będziesz mógł dokończyć rejestrację firmy. 
 7. Wchodząc w ustawienia na formularzu TAXFREE-PRZ (0) Zarządzanie profilem przedsiębiorcy obowiązuje od 01.07.2021 [TAXFREE], w profilu sprzedawcy ukazuje się taki komunikat: „Przy rejestracji reprezentanta nie zaznaczyłeś uprawnienia do systemu TAX FREE”. Co mam zrobić, aby przejść dalej i poprawnie dodać pracowników?
  Podczas rejestracji reprezentanta podmiotu nie zaznaczyłeś uprawnienia do systemu TAX FREE. Powinieneś to zmienić na formularzu WPE0001 ­ Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT]. W sekcji „Uprawnienia do systemów” wybierz TAX FREE i rodzaj pełnomocnictwa. Następnie zatwierdź i wyślij formularz. Po akceptacji złożonego wniosku będziesz mógł dodać pracowników.
 8. Na formularzu TAXFREE-PRZ (0) Zarządzanie profilem przedsiębiorcy obowiązuje od 01.07.2021 [TAXFREE] nie ma adresu jednego sklepu. Jak mogę zgłosić brakujące miejsce prowadzenia działalności gospodarczej?
  Podatnicy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego przedkładają adresy miejsc prowadzenia działalności gospodarczej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na formularzu Zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających Krajowego Rejestru Sądowego (NIP-8).
  Podatnicy będących osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą adresy miejsc prowadzenia działalności gospodarczej wykazują we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Wysłałem do systemu TAX FREE komunikat TF.1, ale nie otrzymałem odpowiedzi zwrotnej w postaci komunikatu TF.2 lub TF.10. Co mogę teraz zrobić?
  W systemie TAX FREE został opracowany komunikat TF.12, który z założenia ma służyć sprzedawcom oraz podmiotom pośredniczącym w zwrocie podatku VAT, gdy z przyczyn technicznych nie otrzymali oni komunikatu TF.2 lub TF.10.

 10. Kto może wystawiać dokumenty TAX FREE?
  Dokumenty TAX FREE mogą wystawiać tylko kasjerzy lub reprezentanci firmy z uprawnieniem do systemu TAX FREE.

 11. Czy umowę o zwrot podatku w procedurze TAX FREE z firmą pośredniczącą muszę przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego?
  Nie ma już takiego obowiązku.

 12. Czy wymagany jest podpis podróżnego w sytuacji otrzymania przez niego zwrotu podatku VAT na rachunek bankowy?
  W przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w formie rozliczenia bezgotówkowego, nie ma potrzeby potwierdzania przez podróżnego własnoręcznym podpisem, że otrzymał od sprzedawcy kwotę podatku. Wystarczy, że sprzedawca posiada dokumenty potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty podatku podróżnemu, w szczególności wygenerowane z bankowości elektronicznej potwierdzenie wykonania przelewu lub wyciąg z konta bankowego.

 13. Czy podróżny przed otrzymaniem zwrotu podatku w formie wypłaty gotówkowej musi oddać sprzedawcy paragon potwierdzający dokonanie sprzedaży?
  Przepisy ustawy o VAT nie nakładają na podróżnego obowiązku zwrotu sprzedawcy paragonu potwierdzającego dokonanie sprzedaży.

 14. Kiedy możemy zrealizować przelew w sytuacji, gdy podróżny zadeklaruje wolę otrzymania zwrotu podatku VAT na rachunek bankowy?
  Moment dokonania zwrotu podatku VAT na rachunek bankowy podróżnego wyznacza otrzymanie przez sprzedawcę elektronicznego potwierdzenia przez urząd celno-skarbowy wywozu towarów.  Listę dokumentów TAX FREE, które posiadają status „Potwierdzony wywóz” lub „Potwierdzony częściowy wywóz”, można znaleźć w zakładce „Zwrot bezgotówkowy”.

 15. Co mamy zrobić w sytuacji, gdy klient wyjdzie ze sklepu, a kasjer zorientuje się, że wystawiony na jego rzecz dokument TAX FREE zawiera błędy?
  System TAX FREE przewiduje możliwość poprawy błędnie wystawionego dokumentu TAX FREE poprzez jego anulowanie i wystawienie nowego dokumentu TAX FREE. Opcja „Anuluj dokument” jest dostępna tylko dla dokumentów TAX FREE, które posiadają status „Wprowadzony”.  W przypadku gdy błędnie wystawiony dokument TAX FREE zostanie potwierdzony przez funkcjonariusza na granicy, nie ma już możliwości jego poprawy. Dokument taki nie może stanowić podstawy do zwrotu podatku VAT podróżnemu.

 16. Co mamy zrobić w sytuacji, gdy dokument TAX FREE ma status „Brak potwierdzenia wywozu”, a jednocześnie zawiera informację: „Data wywozu towaru poza UE: 2022-01-28”.
  Dokumenty TAX FREE, które posiadają status „Brak potwierdzenia wywozu”, nie mogą być podstawą do dokonania zwrotu podatku VAT podróżnemu, mimo że zawierają adnotację wskazującą datę wywozu towarów. Pojawienie się adnotacji z datą wywozu nie jest równoznaczne z otrzymaniem przez sprzedawcę elektronicznego potwierdzenia przez urząd celno-skarbowy wywozu towarów. Podstawą do wypłaty podatku podróżnemu są jedynie dokumenty TAX FREE, które posiadają status „Potwierdzony wywóz” lub „Potwierdzony częściowy wywóz”.

 17. Czy dopuszczalne jest zwrot podatku VAT dla podróżnych innej osobie niż kupujący na podstawie upoważnienia?
  Od 1 stycznia 2022 roku zwrot podatku nie może być dokonany osobie innej niż podróżny, który dokonał nabycia towarów (art. 128 ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług).
 18. Czy procedura TAX FREE będzie miała zastosowanie dla obsługi sprzedaży do klientów fizycznych z krajów trzecich, przy sprzedaży za pomocą sklepów internetowych, gdzie towar po zakupie jest pakowany i wysyłany do klienta fizycznego za granicą, który dokonał zakupu towaru komercyjnie na platformie sprzedażowej www online?
  System TAX FREE skierowany jest do podróżnych, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej i przybywają do Polski w celach turystycznych. Podróżni mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium Polski, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez tych podróżnych poza terytorium UE w bagażu osobistym podróżnego (art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm., dalej „ustawa o VAT”).
  Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest dokument elektroniczny TAX FREE wraz z elektronicznym potwierdzeniem przez urząd celno-skarbowy wywozu towarów ujętych w tym dokumencie (art. 128 ust. 2 ustawy o VAT).
  Urząd celno-skarbowy potwierdza wywóz towarów w systemie TAX FREE po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego, zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE, z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość. Na żądanie podróżnego urząd celno-skarbowy potwierdza wywóz towarów pieczęcią organu celnego również na wydruku dokumentu elektronicznego TAX FREE (art. 128 ust. 3 ustawy o VAT).
  Biorąc pod uwagę powyższe, system TAX FREE nie może mieć zastosowania do sprzedaży za pomocą sklepów internetowych, gdzie towar po zakupie jest pakowany i wysyłany do klienta fizycznego zlokalizowanego za granicą (w kraju trzecim), który dokonał zakupu towaru komercyjnie na platformie sprzedażowej online.
 19. Czy jest możliwość wystawienia jednego dokumentu TAX FREE do kilku paragonów fiskalnych?
  System TAX FREE nie przewiduje możliwości wystawienia dokumentu TAX FREE do sprzedaży udokumentowanej kilkoma paragonami fiskalnymi. Zasadą jest, że dokument TAX FREE odzwierciedla sprzedaż udokumentowaną jednym paragonem fiskalnym.
  Zgodnie z § 4 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów i Polityki Regionalnej z 16.07.2021 r. w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku (Dz. U. z 2021 r., poz. 1347) dokument elektroniczny TAX FREE zawiera numer kasy rejestrującej, na której zaewidencjonowano sprzedaż, numer paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie tej sprzedaży, datę tej sprzedaży.

 20. Podróżny wrócił do naszego sklepu z wydrukiem dokumentu TAX FREE wraz z pieczęcią litewskiego organu celnego. W systemie TAX FREE dokument nadal ma status WPROWADZONY. Co oznacza taka sytuacja, czy mogę dokonać zwrotu podatku podróżnemu w takiej sytuacji?
  Wywóz towarów przez podróżnego przez przejścia graniczne UE inne niż polskie nie zostanie odnotowany w systemie TAX FREE. Są tam ewidencjonowane jedynie potwierdzenia polskich funkcjonariuszy KAS. Zwrot podatku podróżnemu opiera się wtedy na wydruku dokumentu TAX FREE opatrzonym stosownym potwierdzeniem właściwego organu celnego innego niż polski. Zwrot podatku dokonany w takiej sytuacji powinien być zaewidencjonowany przez sprzedawcę w systemie TAX FREE z wykorzystaniem opcji „ZWROT PODATKU, WYWÓZ PRZEZ INNY KRAJ NIŻ PL”.

Strony otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Strony w serwisach EUR-Lex (Baza aktów prawnych Unii Europejskiej) i ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych) otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 25.05.2023 16:23 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 29.12.2021 15:41 Monika Damentko
Komórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF