Odprawa graniczna

Z przewożeniem towarów przez granicę zewnętrzną Unii Europejskiej związanych jest szereg obowiązków zarówno dla przedsiębiorców operujących w obszarze wymiany towarowej z zagranicą, jak i dla podróżnych korzystających z przejść granicznych w celach turystycznych, biznesowych czy prywatnych.

W wypełnieniu tych obowiązków pomocne są rozwiązania informatyczne przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową we współpracy ze Strażą Graniczną oraz inspekcjami granicznymi. Nie wszystkie czynności związane z przekraczaniem granicy i przewozem towarów można zinformatyzować, jednak wiele z nich można ułatwić i przyspieszyć poprzez:

  • udostępnianie usług, które pozwalają na właściwe przygotowanie się do kontaktu ze służbami, w tym Służbą Celno-Skarbową, oraz inspekcjami granicznymi,
  • wdrażanie na granicy rozwiązań informatycznych i technicznych, które pozwalają na zautomatyzowanie obsługi i wymianę danych pomiędzy służbami oraz inspekcjami granicznymi.

Dowiedz się więcej i skorzystaj na PUESC z usług granicznych: