Złóż zgłoszenie dewizowe

Usługa jest skierowana do ciebie, jeśli jesteś osobą fizyczną, która:

 • planuje wwóz do Unii Europejskiej lub wywóz z Unii Europejskiej środków pieniężnych o wartości 10 000 EUR (lub równowartości tej kwoty w innych walutach) i będzie przekraczać granicę Unii Europejskiej na jednym z polskich przejść granicznych dowolnym środkiem transportu lub w ruchu pasażerskim (pieszym, lotniczym, kolejowym)
 • podlega obowiązkowi złożenia deklaracji środków pieniężnych przy przekroczeniu granicy lub chce złożyć deklarację dobrowolną dla środków pieniężnych, których ilość nie podlega obowiązkowi zgłoszenia
 • chce zarejestrować z wyprzedzeniem i przekazać do KAS wstępnie wypełnioną deklarację środków pieniężnych, która zostanie wykorzystana w procesie odprawy granicznej w celu urzędowej rejestracji ”Deklaracji środków pieniężnych”.

Przygotowaną dla KAS wstępną deklarację dewizową wykorzystasz na przejściu granicznym do złożenia obowiązkowej deklaracji środków pieniężnych.

W trakcie odprawy granicznej poinformuj Służbę Celno-Skarbową, że chcesz wykorzystać wstępną deklarację dewizową podczas aktualnej odprawy granicznej. Po jej weryfikacji otrzymasz do podpisu zatwierdzoną deklarację środków pieniężnych w formie papierowej.

Usługa jest dostępna:

 • przez całą dobę,
 • 7 dni w tygodniu,
 • w kilku wersjach językowych,
 • na urządzeniach stacjonarnych i przenośnych (komputery, laptopy, tablety, smartfony).

Uwaga! Usługa nie jest obowiązkowa. Korzystanie z usługi nie wymaga podawania miejsca ani terminu planowanego przekroczenia granicy.

Z usługi można skorzystać za pomocą formularza.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

Przed skorzystaniem z usługi przygotuj dane potrzebne do wypełnienia wstępnej deklaracji dewizowej:

 • dokumentu podróży (np. seria i nr paszportu),  którym będziesz się posługiwał przekraczając granicę
 • dane właścicieli środków pieniężnych, jeśli to nie ty lub nie tylko ty jesteś ich właścicielem
 • dane odbiorców środków pieniężnych, jeśli to nie ty lub nie tylko ty jesteś ich odbiorcą
 • informacje o pochodzeniu i przeznaczeniu środków pieniężnych.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Z formularza wstępnej deklaracji dewizowej możesz również skorzystać, jeśli posiadasz konto z rozszerzonym zakresem uprawnień.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

UWAGA! Jeżeli korzystasz z innych usług PUESC, dla których posiadasz powiązania z firmą – po zalogowaniu przejdź do kontekstu osoby fizycznej.

KROK 1

Wypełnij formularz WDD

 1. Wybierz na PUESC formularz deklaracji WDD Wstępna deklaracja dewizowa [CYFROWA GRANICA]strona otwiera się w nowym oknie
 2. Na stronie usługi zobaczysz tabelę wstępnych deklaracji dewizowych (może być wypełniona danymi, jeśli wcześniej zarejestrowałeś inne deklaracje).

Otwórz formularz nowej deklaracji - wybierz przycisk „+ Nowa deklaracja”.

 1. Wypełnij formularz - przejdź przez wszystkie kroki.

Formularz zawiera mechanizmy, które sprawdzają poprawność wprowadzanych danych.W przypadku błędów pojawią się komunikaty oraz informacje przy poszczególnych polach.

Przy wypełnianiu możesz skorzystać z podpowiedzi, które pojawią się w poszczególnych krokach formularza – znajdziesz je pod ikoną „i” przy poszczególnych polach oraz w wysuwanych na życzenie instrukcjach.

 1.  Jeśli chcesz w ostatnim kroku formularza sprawdzić poprawność  danych - przejdź do podsumowania wstępnej deklaracji dewizowej. W razie potrzeby skorzystaj z możliwości powrotu do edycji formularza od kroku 1 lub przejdź bezpośrednio do określonego kroku przez kliknięcie na numer kroku prezentowany u góry formularza.
 2. Nie ma możliwości zapisania wersji roboczej formularza, lecz możesz edytować wypełniony formularz wstępnej deklaracji dewizowej, który został wcześniej zapisany i posiada status „Oczekująca”.

KROK 2

Zapisz wstępną deklarację dewizową

Gdy wszystkie dane są prawidłowe, wyślij wstępną deklarację dewizową do systemu KAS, używając przycisku „Zapisz”.

PAMIĘTAJ! Jeśli jesteś pewny, że wstępna deklaracja nie będzie już zmieniana, możesz wydrukować zgłoszenie na obowiązującym szablonie „Deklaracji środków pieniężnych”. Dokument będzie wykorzystany podczas odprawy granicznej.

PAMIĘTAJ! Gdy będziesz przewoził środki pieniężne przez granicę, w trakcie odprawy granicznej przekaż Służbie Celno-Skarbowej informację, że zarejestrowałeś poprzez PUESC wstępną deklarację dewizową. Po jej weryfikacji otrzymasz do podpisu zatwierdzoną urzędową deklarację środków pieniężnych w formie papierowej.

UWAGA! Wstępną deklarację dewizową przygotuj poprzez portal PUESC nie wcześniej niż na kilka dni przed planowanym przekroczeniem granicy.

KROK 3

Przeglądaj wstępne deklaracje dewizowe (krok opcjonalny)

 1. W widoku tabeli wstępnych deklaracji dewizowych możesz wprowadzić parametry do przeglądu danych (domyślnie nie są ustawione żadne filtry tabeli):
 • data utworzenia deklaracji (od – do)
 • numer wstępnej deklaracji dewizowej,
 • status deklaracji dewizowej:

„Oczekująca” – deklaracja zarejestrowana na PUESC i wysłana do systemu KAS, która oczekuje na obsługę w przyszłej odprawie granicznej

„Powiązana” – deklaracja zarejestrowana na PUESC i wysłana do systemu KAS, która została powiązana z osobą w trwającej odprawie granicznej

 „Obsłużona” – deklaracja zarejestrowana na PUESC, która została zatwierdzona w procesie odprawy granicznej, stając się urzędową deklaracją środków pieniężnych

„Niezgodna” - deklaracja zarejestrowana na PUESC i wysłana do systemu KAS, ale odrzucona przez funkcjonariusza jako niezgodna podczas weryfikacji w czasie odprawy granicznej

„Anulowana” – deklaracja zarejestrowana na PUESC i anulowana przez klienta lub w systemie KAS podczas odprawy granicznej.

„Nieobsłużona” – deklaracja zarejestrowana na PUESC, która się automatycznie przeterminowała w związku z upłynięciem ustalonego czasu na jej wykorzystanie podczas odprawy granicznej.

 1. Odczytaj na liście szczegóły swoich wstępnych deklaracji dewizowych.
  Jeśli nie wprowadziłeś parametrów do przeglądu danych, system wyświetli informacje o wszystkich zarejestrowanych wstępnych deklaracjach dewizowych.
  Jeśli wprowadziłeś parametry do przeglądu danych, otrzymasz informacje w zakresie ograniczonym wprowadzonymi parametrami.
  Przy deklaracjach obsłużonych w systemie KAS pojawi się dodatkowo informacja o przejściu granicznym, na którym deklaracja została obsłużona w procesie odprawy granicznej oraz aktualny status wstępnej deklaracji dewizowej.

 2. Wstępne deklaracje dewizowe w statusie „Oczekująca” możesz edytować.
  Deklaracje, które anulowałeś, możesz ponownie przywrócić do edycji i zapisać na PUESC.

 1. Usługa nie jest obowiązkowa, ale ułatwia i skraca proces odprawy granicznej.
 2. Obowiązek deklarowania środków pieniężnych wwożonych do UE lub wywożonych z UE wynika z przepisów prawa jeśli przewożone są środki pieniężne o wartości 10 000 EUR (lub równowartości tej kwoty w innych walutach).
 3. Do obowiązków podróżnego należy również okazanie na żądanie organów celnych lub Straży Granicznej przewożonych przez granicę środków pieniężnych. Organy te mogą podejmować czynności kontrolne zmierzające do sprawdzenia czy przewóz środków pieniężnych jest zgodny z obowiązującym prawem.
 4. Wstępną deklarację dewizową zarejestruj na kilka dni przed planowanym przekroczeniem granicy. Unikaj składania deklaracji z dużym wyprzedzeniem, ponieważ może się przeterminować oraz by uniknąć zbędnej edycji deklaracji.

PAMIĘTAJ! Na PUESC możesz zarejestrować ograniczoną liczbę wstępnych deklaracji dewizowych w statusie „Oczekująca”.

UWAGA! Wstępne deklaracje dewizowe przeterminowują się automatycznie po pewnym czasie ustalonym przez administratora, jeśli nie zostaną wykorzystane w odprawie granicznej. Jeśli zrezygnowałeś z przekroczenia granicy lub przewozu środków pieniężnych – możesz sam anulować złożoną wcześniej deklarację.

WDD Wstępna deklaracja dewizowa [CYFROWA GRANICA]

Formularz wstępnej deklaracji dewizowej (formularz jest zgodny z obowiązującym wzorem zgłoszenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych)

Usługa jest bezpłatna.

 1. Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe. W takich sytuacjach usługa jest niedostępna.
 2. W przypadku niedostępności usługi dokonaj zgłoszenia bezpośrednio na przejściu granicznym podczas odprawy granicznej z wykorzystaniem papierowego formularza deklaracji środków pieniężnych.

Serwis granica.gov.pl (strona otwiera się w nowym oknie) – zawiera przydatne informacje o sytuacji na przejściach granicznych, dostępnych udogodnieniach i obowiązujących przepisach.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 24.08.2023 12:50 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 31.01.2022 13:39 Monika Damentko