Pozwolenia celne - pochodzenie

Na wniosek eksportera lub nadawcy towaru świadectwa pochodzenia towarów wywożonych z terytorium kraju są wystawiane przez organy celne, chyba że ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

Aktualnie na PUESC możesz złożyć wniosek i uzyskać tą drogą decyzję WIP (Wiążąca informacja o pochodzeniu). Składanie wniosków o wydanie decyzji WIP możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej. Sprawdź jak to zrobić: