Zezwolenia akcyzowe

Grupa usług planowanych na rok 2022

Na rok 2022 planujemy udostępnienie na PUESC nowych usług pozwalających na złożenie wniosku w formie elektronicznej i uzyskanie tą drogą stosownych zezwoleń lub zgód.

W komunikacie na PUESC poinformujemy o terminach udostępnienia następujących usług skarbowo-celnych:

  • Uzyskaj zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca
  • Uzyskaj zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca
  • Uzyskaj zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący
  • Uzyskaj zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego
  • Uzyskaj zezwolenie na wyprowadzenie ze składu podatkowego
  • Uzyskaj zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający
  • Uzyskaj zgodę na ustalenie norm ubytków / norm zużycia wyrobów akcyzowych
  • Uzyskaj zgodę na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego oraz przedłużenie zgody na stosowanie zabezpieczenia ryczałtowego
  • Uzyskaj zgodę na zwolnienie z zabezpieczenia akcyzowego
  • Złóż wniosek o urzędowe sprawdzenie