Przywóz towarów (Import)

Żeby wprowadzić towary na obszar celny Unii Europejskiej, musisz dopełnić formalności celnych. W tym celu złóż zgłoszenie celne do procedury dopuszczenia do obrotu lub inny dokument wymagany przy przywozie towarów.

Instrukcję wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 znajdziesz na stronie Usługi sieciowe - informacje i specyfikacje w części Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych oraz w sekcjach systemów AIS, AES i NCTS2 - Materiały informacyjne.

Dodatkowe informacje na temat procedur celnych, w tym procedury dopuszczenia do obrotu, uzyskasz na podatki.gov.pl (strona otwiera się w nowym oknie). 

Dowiedz się więcej i skorzystaj z usług: