Przywóz towarów (Import)

Wprowadzanie towarów na obszar celny Unii Europejskiej możliwe jest po dokonaniu formalności celnych. Są one inicjowane złożeniem zgłoszenia celnego do procedury dopuszczenia do obrotu lub złożeniem innego dokumentu wymaganego przy przywozie towarów. 

Instrukcję wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 znajdziesz na stronie Usługi sieciowe - informacje i specyfikacje w części Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych oraz w sekcjach systemów AIS, AES i NCTS2 - Materiały informacyjne.

Dodatkowe informacje na temat procedur celnych, w tym procedury dopuszczenia do obrotu, uzyskasz na Portalu podatkowym (strona otwiera się w nowym oknie). 

Dowiedz się więcej i skorzystaj z usług:

W 2022 roku udostępnimy kolejne usługi związane z wprowadzeniem towarów na obszar celny UE.
Będą one wykorzystywać funkcjonalności systemów informatycznych AIS (Automatyczny System Importu) oraz SZPROT (System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców i Obsługi Wniosków). Dzięki nim:

 • złożysz powiadomienia, deklaracje i zgłoszenia celne w formie elektronicznej (usługi sieciowe),
 • skorygujesz lub unieważnisz zgłoszenia celne,
 • złożysz wnioski oraz uzyskasz decyzje i pozwolenia związane z realizacją operacji przywozowych.

W komunikacie na PUESC poinformujemy o terminach udostępnienia kolejnych, następujących usług skarbowo-celnych:

 • Zgłoś organowi celnemu przybycie statku morskiego lub powietrznego
 • Przedstaw towar organowi celnemu
 • Złóż korektę zgłoszenia celnego
 • Złóż wniosek o unieważnienie zgłoszenia celnego
 • Złóż wniosek o określenie długu celnego z tytułu naruszeń i uregulowanie sytuacji prawnej towaru
 • Złóż wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności celnych
 • Złóż wniosek o zwrot lub umorzenie podatków
 • Złóż wniosek o zwrot/umorzenie kwot należności celnych i/lub sprostowanie zgłoszenia celnego
 • Uzyskaj pozwolenie na magazyn czasowego składowania
 • Uzyskaj decyzję o uznaniu miejsca
 • Uzyskaj pozwolenie na odprawę scentralizowaną
 • Uzyskaj pozwolenie na samoobsługę celną
 • Uzyskaj pozwolenie na korzystanie z uproszczenia dotyczącego ustalania kwot stanowiących część wartości celnej towarów
 • Uzyskaj pozwolenie na wpis do rejestru zgłaszającego
 • Uzyskaj pozwolenie na zgłoszenie uproszczone
 • Uzyskaj Wiążącą informację o pochodzeniu (WIP)