Przywóz towarów (Import)

Grupa usług udostępnianych obecnie na dotychczasowym portalu oraz usług nowych i planowanych na rok 2022

Wprowadzanie towarów na obszar celny Unii Europejskiej możliwe jest po dokonaniu formalności celnych. Są one inicjowane złożeniem zgłoszenia celnego do procedury dopuszczenia do obrotu lub złożeniem innego dokumentu wymaganego przy przywozie towarów. 

Instrukcję wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 znajdziesz na stronie Usługi sieciowe - informacje i specyfikacje w sekcjach systemów AIS, AES i NCTS2 - Materiały informacyjne.

Dodatkowe informacje na temat procedur celnych, w tym procedury dopuszczenia do obrotu, uzyskasz na Portalu podatkowym (strona otwiera się w nowym oknie). 

Uwaga! Tylko na dotychczasowym portalu PUESC możesz obecnie skorzystać z usług skarbowo-celnych związanych z wprowadzeniem towarów na obszar celny UE z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego AIS (Automatyczny System Importu) w zakresie:

 • e-Import,
 • e-ICS.

Przejdź na dotychczasowy portal (strona otwiera się w nowym oknie), aby dowiedzieć się więcej i skorzystać z tych usług. 

Na PUESC możesz skorzystać z usług skarbowo-celnych świadczonych z wykorzystaniem funkcjonalności dedykowanych podsystemów i modułów systemu AIS (Automatyczny System Importu) i systemu SATOS (System Awizacji Towarów i Osób).

Dowiedz się więcej i skorzystaj z usług:

Na nowym portalu planujemy w 2022 r. udostępnienie kolejnych usług związanych z wprowadzeniem towarów na obszar celny UE z wykorzystaniem funkconalności systemów informatycznych AIS (Automatyczny System Importu) oraz SZPROT (System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorów i Obsługi Wniosków):

 • składania powiadomień, deklaracji i zgłoszeń celnych w formie elektronicznej – usługi sieciowe, wraz z opisami tych usług,

 • korygowania i unieważniania zgłoszeń celnych,

 • składania wniosków oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń związanych z realizacją operacji przywozowych.

W komunikacie na PUESC poinformujemy o terminach udostępnienia kolejnych, następujących usług skarbowo-celnych:

 • Złóż przywozowe zgłoszenie celne i wykonaj inne obowiązki związane z przywozem towaru
 • Zgłoś organowi celnemu przybycie statku morskiego lub powietrznego
 • Przedstaw towar organowi celnemu
 • Złóż korektę zgłoszenia celnego
 • Złóż wniosek o unieważnienie zgłoszenia celnego
 • Złóż wniosek o określenie długu celnego z tytułu naruszeń i uregulowanie sytuacji prawnej towaru
 • Złóż wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności celnych
 • Złóż wniosek o zwrot lub umorzenie podatków
 • Złóż wniosek o zwrot/umorzenie kwot należności celnych i/lub sprostowanie zgłoszenia celnego
 • Uzyskaj pozwolenie na magazyn czasowego składowania
 • Uzyskaj decyzję o uznaniu miejsca
 • Uzyskaj pozwolenie na odprawę scentralizowaną
 • Uzyskaj pozwolenie na samoobsługę celną
 • Uzyskaj pozwolenie na korzystanie z uproszczenia dotyczącego ustalania kwot stanowiących część wartości celnej towarów
 • Uzyskaj pozwolenie na wpis do rejestru zgłaszającego
 • Uzyskaj pozwolenie na zgłoszenie uproszczone
 • Uzyskaj Wiążącą informację o pochodzeniu (WIP)