Uwaga! Zamiana adresów portali PUESC

Nowy portal to obecnie puesc.gov.pl
Jeśli chcesz skorzystać z usług e-Import, e-ICS i e-Przewóz dostępnych na dotychczasowej Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych - kliknij w poniższe logo PUESC - strona otworzy się w nowym oknie przegądarki
Logo dotychczasowego portalu PUESC

Zmiana dotyczy wyłącznie adresacji portali i nie ma wpływu na adresację komunikacyjną usług dostępnych przez oba portale.