Kanały komunikacji - formularze i usługi sieciowe

Na PUESC:

 • złożysz zgłoszenie, deklarację, informację lub wniosek w celu wykonania czynności określonych w przepisach prawa celnego lub podatkowego,
 • uzyskasz pozwolenie, zezwolenie, zgodę, decyzję, zaświadczenie lub inny dokument organu celnego lub podatkowego określający sposób załatwienia sprawy,
 • zapłacisz online należności wynikające z tych dokumentów,
 • wyszukasz firmę lub osobę w udostępnionych rejestrach publicznych.

Udostępniamy różne kanały komunikacji – sposoby wymiany informacji pomiędzy klientami i organami KAS.

W celu załatwienia sprawy w urzędzie obsługującym organ celny lub podatkowy:

 • udostępniamy formularze interaktywne do wypełnienia,
 • odbieramy komunikaty (zgłoszenia, wnioski, itp.) przekazywane poprzez kanał webservice z twojego systemu zintegrowanego z PUESC i wysyłamy komunikaty z PUESC do twojego systemu (interfejs niewizualny, usługi sieciowe),
 • odbieramy dokumenty utworzone poza PUESC i przesyłane pocztą elektroniczną, przygotowane zgodnie z udostępnionymi specyfikacjami (kanał e-mail),
 • udostępniamy dedykowane aplikacje w celu utworzenia w nich wymaganych dokumentów i umożliwiamy umieszczenie tych dokumentów na koncie (wczytanie dokumentu),
 • na twoim pulpicie udostępniamy dokumenty elektroniczne przygotowane i podpisane przez organy celne i podatkowe.

Uwaga! Poprzez PUESC możesz przesyłać pisma w formie elektronicznej tylko we wskazany sposób. Skan podpisanego odręcznie dokumentu papierowego nie jest dokumentem elektronicznym. 

Znajdziesz je w katalogu formularzy (zakładka FORMULARZE w górnym menu strony głównej PUESC) lub w opisach poszczególnych usług skarbowo-celnych w części "Formularze do wypełnienia".

Jeżeli chcesz skorzystać z formularza, aby złożyć deklarację, zgłoszenie lub wniosek, wyszukaj go w opisie usługi lub w Katalogu formularzy (zakładka FORMULARZE). Następnie zaloguj się na PUESC, wypełnij formularz, utwórz i zapisz dokument, podpisz go i wyślij.

Wypełniając formularz postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Dokumenty wytworzone przez ciebie (przesłane wypełnione formularze wniosków, zgłoszeń itp.) oraz przez KAS w ramach rozpatrywania sprawy znajdziesz na swoim koncie PUESC w zakładce „Mój pulpit” w części „Moje sprawy i dokumenty”.

Zaloguj się

 

Korzystanie z usługi przez interfejs niewizualny polega na wymianie elektronicznych komunikatów (przesyłaniu zgłoszeń lub wniosków, odbieraniu odpowiedzi z PUESC itp.) bezpośrednio między twoim systemem a PUESC.

Interesującą cię usługę skarbowo-celną wyszukaj w wyszukiwarce na stronie głównej PUESC, w obszarze i grupie usług lub w Katalogu usług (zakładka USŁUGI w górnym menu strony głównej). Przeczytaj opis usługi i sprawdź czy jest udostępniana kanałem webservice.

Uwaga. Niektóre usługi skarbowo-celne udostępniane są w szczególności w tej formie np.:

 • „Złóż przywozowe zgłoszenie celne i wykonaj inne obowiązki związane z przywozem towaru” – usługa sieciowa udostępniana przez Automatyczny System Importu (AIS),
 • „Złóż wywozowe zgłoszenie celne i wykonaj inne obowiązki związane z wywozem towarów” – usługa sieciowa udostępniana przez Automatyczny System Eksportu (AES),
 • „Złóż tranzytowe zgłoszenie celne i wykonaj inne obowiązki związane z tranzytem towarów” – usługa sieciowa udostępniana przez System Kontroli Tranzytu – Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy (NCTS2).

Więcej dowiesz się na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje.

Dokumenty przesyłane kanałem webservice (wysyłane i odbierane komunikaty) znajdziesz w swoim systemie zintegrowanym z PUESC oraz na swoim koncie PUESC w zakładce „Mój pulpit” w części „Moje sprawy i dokumenty”.

Zaloguj się

Z opisu usługi skarbowo-celnej dowiesz się czy możesz z niej skorzystać poprzez:

 • wysłanie pliku utworzonego poza PUESC jako załącznika do wiadomości przekazywanej pocztą elektroniczną na adres puesc@mf.gov.pl (kanał e-mail),
 • wczytanie na koncie PUESC pliku utworzonego poza PUESC przy użyciu udostępnionego programu lub dedykowanej aplikacji np. z pomocą programu ist@t w usłudze „Złóż zgłoszenie INTRASTAT”.

Dokumenty wytworzone przez ciebie oraz przez KAS w ramach rozpatrywania sprawy znajdziesz na swoim koncie PUESC w zakładce „Mój pulpit” w części „Moje sprawy i dokumenty”.

Zaloguj się