Repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych

Wzór dokumentu elektronicznego to zbiór danych określających zestaw, sposób oznaczania oraz wymagalność elementów treści i metadanych dokumentu elektronicznego, a także mogących określać sposób zapisu danych dla wskazanych elementów oraz kolejność i sposób wyświetlania na ekranie lub drukowania poszczególnych elementów (wizualizacji).

W Repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych PUESC znajdziesz wzory, które zostały wykorzystane do przygotowania po stronie KAS formularzy elektronicznych, dzięki którym przygotujesz, wygenerujesz i prześlesz poprzez PUESC właściwy dokument elektroniczny (e-zgłoszenie, e-deklarację, e-wniosek, e-informację etc.) w indywidualnej sprawie.

Wzory dokumentów elektronicznych dla usług sieciowych znajdziesz na stronie Usługi sieciowe w udostępnionych specyfikacjach komunikatów przesyłanych do poszczególnych systemów informatycznych KAS. Na stronie Usług sieciowych znajdziesz także dodatkowe informacje nt. wykorzystywania kanału webservice w kontaktach z organami KAS poprzez PUESC.

Numer wzoru

Nazwa wzoru

Opis wzoru

System

1/2024

AKC-4/4zo

Deklaracja dla podatku akcyzowego

ZEFIR2

2/2024

AKC-EN

Deklaracja podatkowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej

ZEFIR2

3/2024

AKC-KZ

Deklaracja kwartalna w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego

ZEFIR2

4/2024

AKC-P

Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika

ZEFIR2

5/2024

AKC-PA

Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy

ZEFIR2

6/2024

AKC-ST/STn

Deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego

ZEFIR2

7/2024

AKC-U/A

Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych

ZEFIR2

8/2024

AKC-U/S

Deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych

ZEFIR2

9/2024

AKC-WG

Deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)

ZEFIR2

10/2024

AKC-WW/AKC-WWn

Deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych

ZEFIR2

11/2024

GHD-1

Złożenie informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo

ZEFIR2

12/2024

KOP-MS

Deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra

ZEFIR2

13/2024

KOP-RG

Deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego

ZEFIR2

14/2024

OEMIS

Złożenie informacji w sprawie opłaty emisyjnej

ZEFIR2

15/2024

OPAL

Złożenie Informacji w sprawie opłaty paliwowej

ZEFIR2

16/2024

POG-5

Deklaracja dla podatku od gier

ZEFIR2

17/2024

POG-P

Deklaracja dla podatku od gier

ZEFIR2

18/2024

Powiązane schematy

Authentication, ForeignTrader, Trader, Types

ZEFIR2

19/2024

PZAS

Zapytanie o potwierdzenie zapłaty akcyzy za samochód

ZEFIR2

20/2024

PZOO

Powiadomienie naczelnika US o planowanym przemieszczeniu wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy

ZEFIR2

21/2024

VAT-14

Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

ZEFIR2

22/2024

VAT-IM

Deklaracja importowa o podatku od towarów i usług

ZEFIR2

23/2024

WNSB

Wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol

ZEFIR2

24/2024

WZBO

Wniosek o wydanie potwierdzenia braku obowiązku zapłaty podatku akcyzowego

ZEFIR2

25/2024

WZBPL

Wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne

ZEFIR2

26/2024

WZZA

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z zapłaty podatku akcyzowego

ZEFIR2

27/2024

WZZA_WZBO_CANCEL

Wycofanie wniosku WZZA/WZBO na wniosek podatnika

ZEFIR2

28/2024

ZPNW

Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych

ZEFIR2

29/2024

ZPNW-ZA

Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego

ZEFIR2

30/2024

SWW11

PIORIN Zawiadomienie środki ochrony roślin

PKWD–SINGLE WINDOW

31/2024

SWW12

Wniosek - kontrola sanitarna żywność / kontakt z żywnością

PKWD–SINGLE WINDOW

32/2024

SWW13

Wniosek - kontrola sanitarna substancje

PKWD–SINGLE WINDOW

33/2024

SWW18

Wniosek - weryfikacja świadectwa połowowego

PKWD–SINGLE WINDOW

34/2024

SENT-100

Rejestracja zgłoszenia SENT przez podmiot wysyłający

SENT

35/2024

SENT-101

Edycja zgłoszenia SENT przez podmiot wysyłajacy

SENT

36/2024

SENT-102

Edycja zgłoszenia SENT przez przewoźnika

SENT

37/2024

SENT-103

Zamknięcie zgłoszenia SENT przez odbiorcę

SENT

38/2024

SENT-104

Anulowanie zgłoszenia SENT przez podmiot wysyłający

SENT

39/2024

SENT-105

Rejestracja kompletnego zgłoszenia SENT przez podmiot wysyłający z danymi przewoźnika

SENT

40/2024

SENT-106

Dodanie zgłoszenia uzupełniającego do zgłoszenia zbiorczego przez podmiot wysyłający

SENT

41/2024

SENT-107

Rejestracja zgłoszenia SENT przez podmiot wysyłający produktów leczniczych objętych zakazem wywozu

SENT

42/2024

SENT-120

Rejestracja zgłoszenia zbiorczego przez podmiot wysyłający

SENT

43/2024

SENT-121

Edycja zgłoszenia zbiorczego przez podmiot wysyłający

SENT

44/2024

SENT-122

Anulowanie zgłoszenia zbiorczego przez podmiot wysyłający

SENT

45/2024

SENT-130

Rejestracja zgłoszenia zbiorczego przez podmiot wysyłający i przewoźnika

SENT

46/2024

SENT-131

Edycja zgłoszenia zbiorczego przez podmiot wysyłający

SENT

47/2024

SENT-132

Aktualizacja zgłoszenia zbiorczego przez przewoźnika

SENT

48/2024

SENT-133

Zamknięcie zgłoszenia zbiorczego przez podmiot odbierający

SENT

49/2024

SENT-134

Anulowanie zgłoszenia zbiorczego przez podmiot wysyłający

SENT

50/2024

SENT-137

Rejestracja zgłoszenia zbiorczego przez podmiot wysyłający

SENT

51/2024

SENT-140

Rejestracja zgłoszenia sprzedaży towaru bez przewozu na terytorium polski - podmiot sprzedający

SENT

52/2024

SENT-141

Aktualizacja zgłoszenia sprzedaży towaru bez przewozu na terytorium polski - podmiot sprzedający

SENT

53/2024

SENT-200

Rejestracja zgłoszenia SENT przez podmiot odbierający

SENT

54/2024

SENT-201

Edycja zgłoszenia SENT przez podmiot odbierający

SENT

55/2024

SENT-202

Edycja zgłoszenia SENT przez przewoźnika

SENT

56/2024

SENT-203

Zamknięcie zgłoszenia SENT przez odbierającego

SENT

57/2024

SENT-204

Anulowanie zgłoszenia SENT przez podmiot odbierający

SENT

58/2024

SENT-205

Rejestracja kompletnego zgłoszenia SENT przez podmiot odbierający z danymi przewoźnika

SENT

59/2024

SENT-230

Rejestracja zgłoszenia zbiorczego przez podmiot odbierający i przewoźnika

SENT

60/2024

SENT-231

Edycja zgłoszenia zbiorczego przez podmiot odbierający

SENT

61/2024

SENT-232

Aktualizacja zgłoszenia zbiorczego przez przewoźnika

SENT

62/2024

SENT-233

Zamknięcie zgłoszenia zbiorczego przez podmiot odbierający

SENT

63/2024

SENT-234

Anulowanie zgłoszenia zbiorczego przez podmiot odbierający

SENT

64/2024

SENT-237

Rejestracja zgłoszenia zbiorczego przez podmiot odbierający

SENT

65/2024

SENT-240

Rejestracja zgłoszenia wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw opałowych - nabycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej

SENT

66/2024

SENT-241

Aktualizacja zgłoszenia wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw opałowych - nabycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej

SENT

67/2024

SENT-250

Rejestracja zgłoszenia wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw opałowych - nabycie na rzecz innych podmiotów

SENT

68/2024

SENT-251

Aktualizacja zgłoszenia wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw opałowych - nabycie na rzecz innych podmiotów

SENT

69/2024

SENT-300

Rejestracja zgłoszenia SENT przez przewoźnika

SENT

70/2024

SENT-301

Edycja zgłoszenia SENT przez przewoźnika

SENT

71/2024

SENT-304

Anulowanie zgłoszenia SENT przez przwoźnika

SENT

72/2024

SENT-330

Rejestracja zgłoszenia zbiorczego przez przewoźnika

SENT

73/2024

SENT-331

Edycja zgłoszenia zbiorczego przez przewoźnika

SENT

74/2024

SENT-334

Anulowanie zgłoszenia zbiorczego przez przewoźnika

SENT

75/2024

SENT-400

Zapytanie o weryfikacje kluczy i pobranie podglądu zgłoszeń

SENT

76/2024

SENT-401

Żądanie wygenerowania nowych kluczy autoryzacyjnych dla istniejącego zgłoszenia SENT

SENT

77/2024

SENT-402

Sprawdzenie ważności numeru SENT

SENT

78/2024

SENT-403

Żądanie pobrania zgłoszenia rejestracyjnego

SENT

79/2024

SENT-405

Zapytanie o weryfikację kluczy i pobranie podglądu zgłoszenia zbiorczego przewozu

SENT

80/2024

SENT-406

Sprawdzenie ważności zgłoszenia przewozu towaru oraz pobranie ostatniej zapisanej w SENT-GEO lokalizacji urządzenia GPS

SENT

81/2024

SENT-407

Sprawdzenie statusu rejestracji podmiotu olejowego oraz urządzeń grzewczych

SENT

82/2024

SENT-420

Pobranie historii zgłoszenia przewozu towaru

SENT

83/2024

SENT-450

Rejestracja użytkownika systemowego podmiotu

SENT

84/2024

SENT-452

Pobranie danych rejestracyjnych konta systemowego podmiotu

SENT

85/2024

SENT-453

Aktualizacja danych konta systemowego podmiotu

SENT

86/2024

SENT-454

Anulowanie danych konta systemowego podmiotu

SENT

87/2024

SENT-460

Rejestracja usług operatora ZSL

SENT

88/2024

SENT-462

Żądanie pobrania potwierdzenia rejestracji usługi oparatora ZSL lub zmiany hasła operatra ZSL

SENT

89/2024

SENT-463

Aktualizacja danych usług operatora ZSL

SENT

90/2024

SENT-464

Anulowanie danych usług operatora ZSL

SENT

91/2024

SENT-466

Lista zarejestrowanych urządzeń GPS powiązanych z usługą ZSL

SENT

92/2024

SENT-470

Rejestracja urządzenia lokalizacyjnego GPS

SENT

93/2024

SENT-472

Żądanie pobrania potwierdzenia rejestracji urządzenia lokalizacyjnego GPS lub zmiany hasła przewoźnika

SENT

94/2024

SENT-473

Aktualizacja danych rejestracyjnych przewoźnika i urządzeń GPS

SENT

95/2024

ZSL-100

Rejestracja operatora zewnętrznych systemów lokalizacyjnych (ZSL/OBU)

SENT

96/2024

ZSL-120

Dodanie lub usunięcie urządzeń GPS do usługi ZSL/OBU

SENT

97/2024

ZSL-122

Pobranie listy urządzeń GPS powiązanych z usługą ZSL/OBU

SENT

98/2024

Types

Schematy pomocnicze

SENT

99/2024

TF1

Wystawienie elektronicznego dokumentu TAX FREE

TAX FREE2

100/2024

TF3

Zapytanie o status dokumentu (krótkie)

TAX FREE2

101/2024

TF5

Zapytanie o status dokumentu (długie)

TAX FREE2

102/2024

TF9

Unieważnienie dokumentu

TAX FREE2

103/2024

TF11

Rozliczenie dokumentu TAX FREE

TAX FREE2

104/2024

TF12

Zapytanie o dokument TAX FREE z UNS

TAX FREE2

105/2024

WIA-SP

Pismo w sprawie

EBTI-PL2

106/2024

WIA-WN

Wniosek o wydanie WIA

EBTI-PL2

107/2024

WIT-BZ

Wniosek o WIT bez załączników

EBTI-PL2

108/2024

WIT-ZZ

Wniosek o WIT z załącznikami

EBTI-PL2