Materiały informacyjne i promocyjne

W zakładce "Materiały informacyjne i promocyjne" znajdziesz materiały graficzne do pobrania, materiały wideo i linki do informacji w Internecie, które dotyczą Projektu "Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)".

 1. plakat ogólny nt. Projektu PUESC
 1. ulotka ogólna nt. Projektu PUESC
 1. TAX FREE
 1. Infografiki
 1. Bannery
 1. Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych (CRPA)
 1. e-Przemieszczanie (e-DD)
 1. e-Banderole
 1. e-Płatności
 1. Akcyza za samochód
 1. Single Window
 1. Cyfrowa granica
 1. Awizacja

Po prawej stronie widać metalowy płot z tablicą informującą o Projekcie PUESC, na której umieszczone są logotypy: Krajowa Administracja Skarbowa, Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, System Informacyjny Skarbowo-Celny, Ministerstwo Finansów, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Po lewej stronie u dołu jest szlaban, w głębi widać żółto-czarne słupy i pasy jezdni.

Oddział Celny w Bezledach

 

Na środku strony widać ścianę z czerwonymi tabliczkami informującymi o instytucjach mieszczących się w budynku. Na jednej z tablic umieszczona jest informacja o Projekcie PUESC i logotypy: Krajowa Administracja Skarbowa, Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, System Informacyjny Skarbowo-Celny, Ministerstwo Finansów, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Oddział Celny w Koroszczynie

 

Wejście główne do budynku - siedziby IAS w Zielonej Górze. Na środku widać przeszkloną ścianę, po lewej stronie jest godło państwowe oraz czerwone tabliczki informujące o instytucjach mieszczących się w budynku. Po prawej stronie widać tablicę informującą o realizacji Projektu PUESC, na której umieszczone są logotypy: Krajowa Administracja Skarbowa, Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, System Informacyjny Skarbowo-Celny, Ministerstwo Finansów, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

siedziba IAS w Zielonej Górze

 

Wnętrze Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu. Na środku jest umieszczony roll-up z napisem Cło, Granica, Akcyza. Po lewej stronie widać tablicę informującą o realizacji Projektu PUESC, na której umieszczone są logotypy: Krajowa Administracja Skarbowa, Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, System Informacyjny Skarbowo-Celny, Ministerstwo Finansów, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. W głębi po prawej stronie makieta niedźwiedzia brunatnego.

Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu

 

infrastruktura zakupiona w ramach budowy komponentu SISC CYFROWA GRANICA:

Pierwszy rodzaj infokiosku wewnątrz oddziału celnego. Urządzenie w kształcie prostopadłościanu z ekranem, klawiaturą i czytnikiem kart, na którym umieszczone są logotypy: Krajowa Administracja Skarbowa, Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, System Informacyjny Skarbowo-Celny, Ministerstwo Finansów, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

infokiosk 1

 

Drugi rodzaj infokiosku - infokiosk zewnętrzny na terenie przejścia granicznego. Urządzenie umieszczone przy ścianie budynku składające się z monitora, klawiatury i czytnika kart, na którym umieszczone są logotypy: Krajowa Administracja Skarbowa, Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, System Informacyjny Skarbowo-Celny, Ministerstwo Finansów, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

infokiosk 2

 

Karta zbliżeniowa do infokiosku. Jest to karta plastikowa pozwalająca na odczyt informacji o statusie odprawy celnej, na której umieszczone są logotypy: Krajowa Administracja Skarbowa, Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, System Informacyjny Skarbowo-Celny, Ministerstwo Finansów, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

karta do infokiosku

 

Urządzenia umieszczone na zewnątrz przejścia granicznego, wsparte na dwóch wspornikach. Po prawej stronie urządzenia umieszczony jest otwór służący do wrzucenia kart identyfikacyjnych. Na urządzeniu umieszczone są logotypy: Krajowa Administracja Skarbowa, Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, System Informacyjny Skarbowo-Celny, Ministerstwo Finansów, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

wrzutomaty na przejściu granicznym

 

Funkcjonariuszka obsługująca tablet na przejściu granicznym, w tle widać samochód z otwartym bagażnikiem i otwartym kartonem w środku.

urządzenia mobilne systemu TAX FREE