Sprawy z zakresu akcyzy

Podatek akcyzowy to podatek pośredni, zharmonizowany na poziomie Unii Europejskiej (UE). Harmonizacja podatków pośrednich stanowi gwarancję istnienia jednolitego rynku w UE.

Podatek akcyzowy nie jest powszechny, tzn. dotyczy tylko niektórych kategorii wyrobów. Wspólny system tego podatku w UE obejmuje regulacje, które dotyczą wyrobów akcyzowych, takich jak wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe.

Informacje o tym, kto płaci podatek, co jest opodatkowane, czego dotyczy obowiązek podatkowy itp. na temat podatku akcyzowego znajdziesz na Portalu podatkowym (strona otwiera się w nowym oknie).

Obecnie na PUESC możesz skorzystać z elektronicznych usług skarbowo-celnych z zakresu oznaczania wyrobów znakami akcyzy. Zapoznaj się z filmem Jak elektronicznie zawnioskować o banderole na PUESC? (strona otwiera się w nowym oknie) zamieszczonym w serwisie YouTube.

Film Jak elektronicznie zawnioskować o banderole na PUESC? dostępny jest również w wersji z audiodeskrypcją (strona otwiera się w nowym oknie).

Uwaga! Złożenie pisma (wniosku, deklaracji, etc.) za pośrednictwem konta na PUESC następuje z chwilą otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). UPO jest potwierdzeniem, że skutecznie złożyłeś pismo organowi KAS oraz dowodem na rozpoczęcie procedowania sprawy zainicjowanej tym pismem. UPO znajdziesz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Moje dokumenty, po zalogowaniu się na PUESC.

Dowiedz się więcej i skorzystać z usług:

Formularze deklaracji z zakresu podatku akcyzowego znajdziesz w grupie usług Deklaracje podatkowe.

Na rok 2022 planujemy udostępnienie na PUESC nowych usług z zakresu:

 • uzyskiwania zezwoleń akcyzowych,
 • urzędowego sprawdzenia,
 • zabezpieczeń akcyzowych,
 • zwrotów i nadpłat akcyzy.

W komunikacie na PUESC poinformujemy o terminach udostępnienia następujących usług skarbowo-celnych:

 • Uzyskaj zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca
 • Uzyskaj zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca>
 • Uzyskaj zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący
 • Uzyskaj zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego
 • Uzyskaj zezwolenie na wyprowadzenie ze składu podatkowego
 • Uzyskaj zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający
 • Uzyskaj zgodę na ustalenie norm ubytków / norm zużycia wyrobów akcyzowych
 • Uzyskaj zgodę na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego oraz przedłużenie zgody na stosowanie zabezpieczenia ryczałtowego
 • Uzyskaj zgodę na zwolnienie z zabezpieczenia akcyzowego
 • Złóż wniosek o urzędowe sprawdzenie
 • Złóż wniosek o zwrot akcyzy
 • Złóż wniosek z tytułu nadpłaty podatku akcyzowego