Złóż wniosek o wydanie banderol i uzyskaj upoważnienie do ich odbioru

Dzięki usłudze:

 • złożysz wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych,
 • zapłacisz za banderole,
 • uzyskasz upoważnienie do odbioru banderol.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (WNSB) lub poprzez kanał webservice (usługa sieciowa).

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

Przed wypełnieniem formularza przygotuj konieczne załączniki – patrz KROK 1 pkt 3.

Pamiętaj – musisz podpisać wniosek w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Podczas zakładania konta w zakładce "ZAKRES UPRAWNIEŃ" wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podaj dane w zakładkach "MOJE DANE" i "DANE KONTAKTOWE"

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamośćstrona otwiera się w nowym oknie.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj firmę - uzyskaj numer EORIstrona otwiera się w nowym oknie

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowana w dowolnym obszarze. W przypadku wątpliwości wybierz obszar działania "POZOSTAŁE"

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowanastrona otwiera się w nowym oknie.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESCstrona otwiera się w nowym oknie

 1. Powiąż osobę z firmą, wybierając uprawnienie "Składanie wniosków z zakresu akcyzy" – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmąstrona otwiera się w nowym oknie

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/pracownik posiada uprawnienie rozszerzone „Składanie wniosków z zakresu akcyzy".

KROK 0

 1. Zaloguj się na PUESC.
 2. Wybierz kontekst firmy, dla której chcesz złożyć wniosek.

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku WNSB

 1. Wybierz na PUESC formularz WNSB (5) - Wniosek - obowiązuje od 01.01.2023 [ZEFIR2]strona otwiera się w nowym oknie
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.

UWAGA! Podaj e-mail, a na wskazany adres otrzymasz:

 • informacje zwrotne dotyczące wniosku, decyzji oraz upoważnienia,
 • informacje o zmianach statusu wniosku lub konieczności złożenia korekty.
 1. Do wniosku dołącz załączniki odpowiednio do prowadzonej działalności:
 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości ZAS-W (ZB002),
 • odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (ZB003),
 • zaświadczenie o wpisie do CEIDG (ZB003),
 • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (ZB004), 
 • zaświadczenie o wpisie do rejestru producentów wyrobów tytoniowych (ZB005),
 • zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych (ZB005),
 • zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich (ZB005),
 • zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu (ZB005),
 • zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi powyżej 18% zawartości alkoholu (ZB005),
 • potwier dzenie złożenia zabezpieczenia akcyzowego (ZB007),
 • zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (ZB008),
 • zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych, jako zarejestrowany odbiorca (ZB008),
 • zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych, jako zarejestrowany odbiorca (ZB008),
 • zezwolenie na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego (ZB008),
 • zezwolenie wyprowadzenia (ZB008),
 • zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym (ZB006),
 • oświadczenie, iż informacje wynikające z uprzednio złożonych lub okazanych dokumentów oraz stany faktyczne lub prawne , których te dokumenty dotyczą nie uległy zmianie (ZB001)
 • kopia spisu wyrobów, o których mowa w art. 116 ust. 5 ustawy, potwierdzone przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego (ZB009).
 1. Wygeneruj dokument (wniosek) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz wniosek

Możesz to zrobić na 4 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym (profil zaufany),
 4. kwotą przychodu (z Twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania dokumentu - patrz odpowiedź na pytanie nr 7 w sekcji Najczęściej zadawane pytania (FAQ).

KROK 3

Wyślij wniosek

 1. W zakładce
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty
  zaznacz i wyślij wniosek.
 2. Przejdź do zakładki

  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

  i sprawdź, czy otrzymałeś Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

  UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.

  UWAGA! Wysłany przez ciebie wniosek będzie weryfikowany w systemie.
  Może to potrwać kilka dni.

 3. Jeśli podałeś e-mail, to po weryfikacji wniosku otrzymasz pocztą elektroniczną informację, że możesz zapłacić za banderole
 4. Złożony wniosek w zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

w kolumnie „Status e-Płatności” uzyska status „Do zapłaty”.

KROK 4

Zapłać za banderole

Możesz to zrobić na 2 sposoby:

 1.  Za pomocą e-Platności:
 • sprawdź, czy złożony dokument (wniosek) w zakładce 
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty
  uzyskał "Status e-Płatności" "Do zapłaty",
 • wybierz przycisk [ZAPŁAĆ]
 • odśwież ekran i sprawdź, czy status dokumentu w kolumnie "Status e-Płatności"
  (Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty)
  zmienił się na "Transakcja zrealizwoana" - może to potrwać około 60 sekund.

UWAGA! Opłata online zostanie powięszkona o prowizję w wysokości 59 gr.

 1. Wykonaj przelew tradycyjny na konto urzędu skarbowego.

Więcej dowiesz się w sekcji Ile zapłacisz.

UWAGA! Opłacony wniosek będzie przetwarzany w systemie – może to potrwać kilka dni.

KROK 5

Odbierz upoważnienie

 1. Jeżeli wybrałeś odbiór w urzędzie skarbowym – otrzymasz e-mail z informacją o wydaniu decyzji.
 2. Jeżeli wybrałeś odbiór w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych – otrzymasz e-mail z informacją o wydaniu decyzji i upoważnienie do odbioru banderol.
 3. Upoważnienie możesz również znaleźć w zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.

 1. Usługa skierowana jest do podmiotów, które muszą stosować banderole:
 • składy podatkowe,
 • importerzy,
 • podmioty, które sprowadzają towary z Unii Europejskiej (UE),
 • przedstawiciele podatkowi,
 • podmioty, które produkują wyroby akcyzowe poza składem podatkowym, od których zapłacono już akcyzę, 
 • podmioty produkujące do 1000 hl w ciągu roku kalendarzowego win uzyskanych z winogron z upraw własnych, mniej niż 10 hl w ciągu roku kalendarzowego alkoholu etylowego (produkcja w gorzelni rolniczej),
 • podmioty produkujące wyroby, od których została zapłacona akcyza w formie przedpłaty,
 • właściciele wyrobów akcyzowych, którzy zlecili ich produkcję w cudzym składzie podatkowym,
 • podmioty, które kupują wyroby akcyzowe wyprodukowane w składzie podatkowym.
 1. Wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych możesz złożyć w dowolnym momencie roku, dowolną liczbę razy.

UWAGA! Zanim złożysz wniosek – złóż wstępne zapotrzebowanie na banderole.

 1. Złóż wniosek o wydanie/sprzedaż banderol do urzędu skarbowego właściwego w sprawach znaków akcyzy (ze względu na adres siedziby lub zamieszkania podmiotu, który ma obowiązek banderolowania wyrobów akcyzowych).
 2. Na adres e-mail, który podasz podczas składania wniosków poprzez PUESC, otrzymasz informacje o zmianach statusu wniosku lub konieczności złożenia korekty.
   
 3. Banderole stosuje się na:
 • wyroby tytoniowe (tytoń do palenia, papierosy), 
 • wyroby spirytusowe,
 • wyroby winiarskie,
 • wyroby nowatorskie,
 • płyn do papierosów elektronicznych, 
 • susz tytoniowy.
 1. Musisz naklejać na opakowania banderole podatkowe (podatkowe znaki akcyzy), jeśli jesteś:
 • producentem wódki, wina, papierosów, tytoniu do palenia, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich albo 
 • sprowadzasz te towary z zagranicy do Polski.
 1. Musisz wycofać wyroby akcyzowe z obrotu, jeśli:
 • nałożone na nie banderole podatkowe uległy zniszczeniu, uszkodzeniu lub utraciły ważność,
 • nie ma na nich banderol.

Możesz ponownie sprzedawać takie wyroby akcyzowe po nałożeniu banderol legalizacyjnych (legalizacyjne znaki akcyzy).

 

WNSB (5) - Wniosek - obowiązuje od 01.01.2023 [ZEFIR2]

Formularz wniosku o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol

Możesz przesyłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice – usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji „System ZEFIR2”.

Za banderole możesz zapłacić:

 1. z wykorzystaniem szybkich płatności online - to najprostszy sposób zapłaty - więcej dowiesz się z opisu usługi Zapłać należności poprzez e-Płatności
 2. przelewem tradycyjnym na konto organu podatkowego.

Za banderole podatkowe – wpłacasz dwie kwoty:

 • wartość banderol podatkowych,
 • koszt wytworzenia banderol podatkowych.

Za banderole legalizacyjne – wpłacasz należność za banderole legalizacyjne.

Wysokość kwot zostanie wyliczona automatycznie podczas wypełniania na PUESC formularza wniosku WNSB o wydanie banderol.

Uwaga! Są dwa odrębne rachunki bankowe:

 • jeden dla wpłaty kwoty za wytworzenie banderol podatkowych (pkt 1 poniżej),
 • drugi dla wpłaty kwoty za wartość banderol podatkowych i należności za banderole legalizacyjne (pkt 2 poniżej).
 1. Dane do wpłaty z tytułu kosztów wytworzenia banderol podatkowych:
 • w bankowości internetowej wybierz „PRZELEW do US”,
 • wybierz rachunek bankowy nr 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000,
 • wpisz nazwę i adres organu podatkowego: Urząd Skarbowy w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ,
 • wpisz nazwę i adres zobowiązanego,
 • podaj NIP (podatnik prowadzący działalność gospodarczą),
 • wybierz typ okresu: J – dzień (RRJDDMM np. 21J2703) – wpisz dzień złożenia wniosku,
 • wybierz symbol formularza POZDOCH,
 • wskaż identyfikację zobowiązania: banderole.
 1. Dane do wpłaty z tytułu wartości podatkowych znaków akcyzy i należności za legalizacyjne znaki:
 • w bankowości internetowej wybierz „PRZELEW do US”,
 • wybierz rachunek bankowy nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000,
 • wpisz nazwę i adres organu podatkowego: Urząd Skarbowy w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ,
 • wpisz nazwę i adres zobowiązanego,
 • podaj NIP (podatnik prowadzący działalność gospodarczą),
 • wybierz typ okresu: J – dzień (RRJDDMM np. 21J2703) – wpisz dzień złożenia wniosku,
 • wybierz symbol formularza WNSB,
 • identyfikacja zobowiązania: banderole.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, gdy złożenie wniosku o wydanie/sprzedaż banderol w formie elektronicznej nie może zostać odłożone w czasie, przekaż wniosek do właściwego urzędu skarbowego w formie papierowej – pocztą lub osobiście. Rozstrzygnięcie otrzymasz w tej samej formie.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 25.08.2023 10:18 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 25.06.2021 16:27 Jacek Wojdak