Złóż wniosek o wydanie banderol i uzyskaj upoważnienie do ich odbioru

Dzięki usłudze:

 • złożysz wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych,
 • zapłacisz za banderole,
 • uzyskasz upoważnienie do odbioru banderol.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (WNSB) lub poprzez kanał webservice (usługa sieciowa).

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku WNSB

KROK 2

Podpisz wniosek

KROK 3

Wyślij wniosek

KROK 4

Zapłać za banderole

KROK 5

Odbierz upoważnienie

Przed wypełnieniem formularza przygotuj konieczne załączniki – patrz KROK 1 pkt 3.

Pamiętaj – musisz podpisać wniosek w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Podczas zakładania konta w zakładce "ZAKRES UPRAWNIEŃ" wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podaj dane w zakładkach "MOJE DANE" i "DANE KONTAKTOWE"

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj firmę - uzyskaj numer EORI

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowana w dowolnym obszarze. W przypadku wątpliwości wybierz obszar działania "POZOSTAŁE"

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmy

 1. Powiąż osobę z firmą, wybierając uprawnienie "Składanie wniosków z zakresu akcyzy" – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/pracownik posiada uprawnienie rozszerzone „Składanie wniosków z zakresu akcyzy".

KROK 0

 1. Zaloguj się na PUESC.
 2. Wybierz kontekst firmy, dla której chcesz złożyć wniosek.

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku WNSB

 1. Wybierz na PUESC formularz WNSB (4) - Wniosek - obowiązuje od 28.06.2021 [ZEFIR2]
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.

UWAGA! Podaj e-mail, a na wskazany adres otrzymasz:

 • informacje zwrotne dotyczące wniosku, decyzji oraz upoważnienia,
 • informacje o zmianach statusu wniosku lub konieczności złożenia korekty.
 1. Do wniosku dołącz załączniki odpowiednio do prowadzonej działalności:
 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości ZAS-W (ZB002),
 • odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (ZB003),
 • zaświadczenie o wpisie do CEIDG (ZB003),
 • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (ZB004), 
 • zaświadczenie o wpisie do rejestru producentów wyrobów tytoniowych (ZB005),
 • zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych (ZB005),
 • zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich (ZB005),
 • zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu (ZB005),
 • zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi powyżej 18% zawartości alkoholu (ZB005),
 • potwier dzenie złożenia zabezpieczenia akcyzowego (ZB007),
 • zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (ZB008),
 • zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych, jako zarejestrowany odbiorca (ZB008),
 • zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych, jako zarejestrowany odbiorca (ZB008),
 • zezwolenie na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego (ZB008),
 • zezwolenie wyprowadzenia (ZB008),
 • zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym (ZB006),
 • oświadczenie, iż informacje wynikające z uprzednio złożonych lub okazanych dokumentów oraz stany faktyczne lub prawne , których te dokumenty dotyczą nie uległy zmianie (ZB001)
 • kopia spisu wyrobów, o których mowa w art. 116 ust. 5 ustawy, potwierdzone przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego (ZB009).
 1. Wygeneruj dokument (wniosek) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz wniosek

Możesz to zrobić na 4 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym (profil zaufany),
 4. kwotą przychodu (z Twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania dokumentu - patrz odpowiedź na pytanie nr 7 w sekcji Najczęściej zadawane pytania (FAQ).

KROK 3

Wyślij wniosek

 1. W zakładce
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty
  zaznacz i wyślij wniosek.
 2. Przejdź do zakładki

  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

  i sprawdź, czy otrzymałeś Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

  UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.

  UWAGA! Wysłany przez ciebie wniosek będzie weryfikowany w systemie.
  Może to potrwać kilka dni.

 3. Jeśli podałeś e-mail, to po weryfikacji wniosku otrzymasz pocztą elektroniczną informację, że możesz zapłacić za banderole
 4. Złożony wniosek w zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

w kolumnie „Status e-Płatności” uzyska status „Do zapłaty”.

KROK 4

Zapłać za banderole

Możesz to zrobić na 2 sposoby:

 1.  Za pomocą e-Platności:

UWAGA! Opłata online zostanie powięszkona o prowizję w wysokości 59 gr.

 1. Wykonaj przelew tradycyjny na konto urzędu skarbowego.

Więcej dowiesz się w sekcji Ile zapłacisz.

UWAGA! Opłacony wniosek będzie przetwarzany w systemie – może to potrwać kilka dni.

KROK 5

Odbierz upoważnienie

 1. Jeżeli wybrałeś odbiór w urzędzie skarbowym – otrzymasz e-mail z informacją o wydaniu decyzji.
 2. Jeżeli wybrałeś odbiór w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych – otrzymasz e-mail z informacją o wydaniu decyzji i upoważnienie do odbioru banderol.
 3. Upoważnienie możesz również znaleźć w zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.

 1. Usługa skierowana jest do podmiotów, które muszą stosować banderole:
 • składy podatkowe,
 • importerzy,
 • podmioty, które sprowadzają towary z Unii Europejskiej (UE),
 • przedstawiciele podatkowi,
 • podmioty, które produkują wyroby akcyzowe poza składem podatkowym, od których zapłacono już akcyzę, 
 • podmioty produkujące do 1000 hl w ciągu roku kalendarzowego win uzyskanych z winogron z upraw własnych, mniej niż 10 hl w ciągu roku kalendarzowego alkoholu etylowego (produkcja w gorzelni rolniczej),
 • podmioty produkujące wyroby, od których została zapłacona akcyza w formie przedpłaty,
 • właściciele wyrobów akcyzowych, którzy zlecili ich produkcję w cudzym składzie podatkowym,
 • podmioty, które kupują wyroby akcyzowe wyprodukowane w składzie podatkowym.
 1. Wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych możesz złożyć w dowolnym momencie roku, dowolną liczbę razy.

UWAGA! Zanim złożysz wniosek – złóż wstępne zapotrzebowanie na banderole.

 1. Złóż wniosek o wydanie/sprzedaż banderol do urzędu skarbowego właściwego w sprawach znaków akcyzy (ze względu na adres siedziby lub zamieszkania podmiotu, który ma obowiązek banderolowania wyrobów akcyzowych).
 2. Na adres e-mail, który podasz podczas składania wniosków poprzez PUESC, otrzymasz informacje o zmianach statusu wniosku lub konieczności złożenia korekty.
   
 3. Banderole stosuje się na:
 • wyroby tytoniowe (tytoń do palenia, papierosy), 
 • wyroby spirytusowe,
 • wyroby winiarskie,
 • wyroby nowatorskie,
 • płyn do papierosów elektronicznych, 
 • susz tytoniowy.
 1. Musisz naklejać na opakowania banderole podatkowe (podatkowe znaki akcyzy), jeśli jesteś:
 • producentem wódki, wina, papierosów, tytoniu do palenia, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich albo 
 • sprowadzasz te towary z zagranicy do Polski.
 1. Musisz wycofać wyroby akcyzowe z obrotu, jeśli:
 • nałożone na nie banderole podatkowe uległy zniszczeniu, uszkodzeniu lub utraciły ważność,
 • nie ma na nich banderol.

Możesz ponownie sprzedawać takie wyroby akcyzowe po nałożeniu banderol legalizacyjnych (legalizacyjne znaki akcyzy).

 

WNSB (4) - Wniosek - obowiązuje od 28.06.2021 [ZEFIR2]

Formularz wniosku o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol

Możesz przesyłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice – usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji „System ZEFIR2”.

Za banderole możesz zapłacić:

 1. z wykorzystaniem szybkich płatności online - to najprostszy sposób zapłaty - więcej dowiesz się z opisu usługi Zapłać należności poprzez e-Płatności
 2. przelewem tradycyjnym na konto organu podatkowego.

Za banderole podatkowe – wpłacasz dwie kwoty:

 • wartość banderol podatkowych,
 • koszt wytworzenia banderol podatkowych.

Za banderole legalizacyjne – wpłacasz należność za banderole legalizacyjne.

Wysokość kwot zostanie wyliczona automatycznie podczas wypełniania na PUESC formularza wniosku WNSB o wydanie banderol.

Uwaga! Są dwa odrębne rachunki bankowe:

 • jeden dla wpłaty kwoty za wytworzenie banderol podatkowych (pkt 1 poniżej),
 • drugi dla wpłaty kwoty za wartość banderol podatkowych i należności za banderole legalizacyjne (pkt 2 poniżej).
 1. Dane do wpłaty z tytułu kosztów wytworzenia banderol podatkowych:
 • w bankowości internetowej wybierz „PRZELEW do US”,
 • wybierz rachunek bankowy nr 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000,
 • wpisz nazwę i adres organu podatkowego: Urząd Skarbowy w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ,
 • wpisz nazwę i adres zobowiązanego,
 • podaj NIP (podatnik prowadzący działalność gospodarczą),
 • wybierz typ okresu: J – dzień (RRJDDMM np. 21J2703) – wpisz dzień złożenia wniosku,
 • wybierz symbol formularza POZDOCH,
 • wskaż identyfikację zobowiązania: banderole.
 1. Dane do wpłaty z tytułu wartości podatkowych znaków akcyzy i należności za legalizacyjne znaki:
 • w bankowości internetowej wybierz „PRZELEW do US”,
 • wybierz rachunek bankowy nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000,
 • wpisz nazwę i adres organu podatkowego: Urząd Skarbowy w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ,
 • wpisz nazwę i adres zobowiązanego,
 • podaj NIP (podatnik prowadzący działalność gospodarczą),
 • wybierz typ okresu: J – dzień (RRJDDMM np. 21J2703) – wpisz dzień złożenia wniosku,
 • wybierz symbol formularza WNSB,
 • identyfikacja zobowiązania: banderole.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, gdy złożenie wniosku o wydanie/sprzedaż banderol w formie elektronicznej nie może zostać odłożone w czasie, przekaż wniosek do właściwego urzędu skarbowego w formie papierowej – pocztą lub osobiście. Rozstrzygnięcie otrzymasz w tej samej formie.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

Uwaga! Nie świadczymy wsparcia telefonicznego w zakresie składania wniosku o wydanie banderol i uzyskania upoważnienie do ich odbioru.

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do 4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń wymagająca wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków wymagająca wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.
 1. Złożyłem wniosek i nie mogę od razu zapłacić za banderole. Co zrobić?
  Twój wniosek oczekuje na rozpatrzenie przez urząd. Jeśli podałeś adres e-mail, otrzymasz informację o możliwości zapłaty.

 2. Jak długo trzeba czekać na upoważnienie do wydania banderol?
  Upoważnienie do wydania banderol wymaga przygotowania decyzji. Jeśli podałeś adres e-mail, otrzymasz upoważnienie drogą mailową. 

 3. Czy muszę złożyć wstępne zapotrzebowanie, jeśli złożyłem już wniosek o banderole?
  Tak. Jednak pamiętaj, że prawidłową kolejnością jest złożenie wstępnego zapotrzebowania przed złożeniem wniosku.

 4. Co się stanie, jak nie złożę wstępnego zapotrzebowania?
  Jeśli nie złożysz wstępnego zapotrzebowania, nie masz gwarancji, że otrzymasz banderole.

 5. Co mam zrobić, jeśli nie otrzymam UPO?
  Sprawdź, czy otrzymałeś komunikatu o błędzie we wniosku. Komunikat powinien pojawić się w ciągu 5 minut.
  Jeśli otrzymałeś komunikat o błędzie, popraw wniosek i wyślij go ponownie. W przeciwnym przypadku skontaktuj się z Help Desk.

 6. Co zrobić w sytuacjach nadzwyczajnych?
  Jeśli wystąpiła awaria lub usługa nie działa, możesz złożyć wniosek o wydanie/sprzedaż banderol w formie papierowej we właściwym urzędzie skarbowym lub wysłać wniosek pocztą na adres urzędu skarbowego właściwego w sprawach znaków akcyzy.

 7. Kto może podpisywać wniosek kwotą przychodu?
  Kwotą przychodu możesz podpisać wniosek składany we własnym imieniu - jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2022 09:25 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 25 czerwca 2021 16:27 Jacek Wojdak
Komórka odpowiedzialna: Departament Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier MF