Powiąż reprezentanta z firmą

Dzięki usłudze powiążesz się z podmiotem jako osoba fizyczna lub prawna, żeby:

 • dokonywać zgłoszeń celnych,
 • wysyłać zgłoszenia INTRASTAT,
 • wysyłać komunikaty potwierdzające odbiór wyrobów akcyzowych,
 • wysyłać deklaracje akcyzowe,
 • wysyłać, aktualizować, uzupełniać lub potwierdzać zgłoszenia w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów w imieniu podmiotu,
 • zarządzać sprawami i dokumentami podmiotu,
 • sprawdzać powiązania podmiotu z jego pracownikami/pełnomocnikami oraz podmiotami reprezentującymi.

Jeżeli jesteś:

 • właścicielem lub współwłaścicielem podmiotu, lub
 • osobą, która posiada upoważnienie do reprezentowania, lub
 • pracownikiem podmiotu

możesz powiązać się z podmiotem w zakresie zgodnym z posiadanym upoważnieniem.

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz WPE0001

KROK 2

Podpisz wniosek

KROK 3

Wyślij wniosek

KROK 4

Odbierz UPO

KROK 5

Odbierz potwierdzenie rejestracji reprezentacji w SISC

 

Aby powiązać siebie lub inną osobę z firmą przygotuj:

 • numer IDSISC lub NIP firmy,
 • numer IDSISC reprezentanta,
 • upoważnienie – chyba, że:
  • jesteś właścicielem lub osobą uprawnioną do samodzielnej reprezentacji firmy, lub
  • złożyłeś wcześniej upoważnienie przy rejestracji firmy na PUESC, lub
  • masz zarejestrowane na PUESC upoważnienie (przygotuj jego numer),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego upoważnienia, o ile nie został wcześniej dostarczony,
 • jeżeli upoważnienie jest od podmiotu zagranicznego, dokumenty z których wynika prawo do reprezentowania firmy przez osobę, która podpisała upoważnienie (o ile nie zostały dostarczone w trakcie rejestracji podmiotu).

Jeżeli upoważnienie jest wymagane, przekaż jego oryginał wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu – więcej dowiesz się w sekcji Co powinieneś wiedzieć.

Pamiętaj – musisz podpisać wniosek w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz "ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ".

1. Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

2.  Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj dane firmy na PUESC.

Uwaga! Jeżeli w ramach wniosku chcesz dodać się do firmy jako osoba reprezentująca ją, żeby wysyłać zgłoszenia do systemów:

 • AIS-Import, AIS-ICS, AES, NCTS2, eBT, CDS, WIT, REX, INF – firma musi być zarejestrowana w obszarze cło i mieć nadany numer EORI,
 • AIS-INTRASAT – firma musi być zarejestrowana w obszarze INTRASTAT,
 • SENT  – firma musi być zarejestrowana w obszarze MONITOROWANIE PRZEWOZU,
 • EMCS PL 2 – firma musi być zarejestrowana w obszarze AKCYZA.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmy.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz WPE0001

 1. Wybierz na PUESC formularz WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT]
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Zakończ i utwórz dokument  (formularz) i przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz wniosek

w zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem zaufanym składanym za pomocą profilu zaufanego lub,
 3. zaawansowanym podpisem elektornicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

KROK 3

Wyślij wniosek

w zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij formularz.

KROK 4

Odbierz UPO

Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

UPO potwierdza, że złożyłeś deklarację w formie elektronicznej i możesz zapłacić zadeklarowany podatek tradycyjnym przelewem. Wysłana przez ciebie deklaracja będzie weryfikowana w systemie.

Dopóki nie obsłużymy twojego wniosku sprawa w zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Sprawy

będzie miała status „w toku”.

UWAGA! Wysłany przez ciebie wniosek będzie weryfikowany w systemie. Może to potrwać kilka dni.

KROK 5

Odbierz potwierdzenie rejestracji reprezentacji w SISC

W zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

sprawdź, czy otrzymałeś dokument „Potwierdzenie rejestracji reprezentacji w SISC”, który potwierdza pozytywne rozpatrzenie wniosku.

UWAGA! Potwierdzenie rejestracji reprezentacji w SISC otrzymasz dopiero po zakończeniu obsługi wniosku przez prowadzącego.

Jeżeli wniosek nie może zostać obsłużony przez prowadzącego sprawę, w zakładce 

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

pojawi się dokument „Informacja o konieczności uzupełnienia braków”. Zapoznaj się z nim - zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”. Dostarcz brakujące dokumenty zgodnie z treścią pisma.

Sprawa nie zostanie zakończona pozytywnie do czasu uzupełnienia braków formalnych we wniosku.

Usługa jest dostępna tylko elektronicznie i służy do zarejestrowania powiązania reprezentanta z podmiotem.

Po powiązaniu się z podmiotem uzyskasz możliwość składania komunikatów do systemów celnych, akcyzowych i podatkowych (SENT) oraz składania dokumentów i załączników w imieniu podmiotu.

Ponadto, będziesz mógł zarządzać danymi podmiotu np.:

 • zaktualizować dane podmiotu,
 • sprawdzić kto i w jakim zakresie jest powiązany z podmiotem,
 • dowiązywać, zmieniać lub usuwać powiązania podmiotu z reprezentantami,
 • mieć dostęp do wszystkich dokumentów przesyłanych przez różnych reprezentantów,
 • sprawdzać rozliczenia finansowe.

Jeśli jesteś upoważniony

Jeżeli o rejestrację reprezentacji występujesz jako osoba, która została upoważniona, musisz dołączyć do wniosku skan upoważnienia, z którego wynika zakres twoich uprawnień oraz skan potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. Nie dotyczy to osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu z mocy prawa, np. właściciela, prokurenta samoistnego, prezesa zarządu czy członka zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji w KRS.

Jeżeli upoważnienie jest wymagane, przekaż oryginał pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Możesz to zrobić poprzez:

 • przekazanie upoważnienia elektronicznego, podpisanego elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub uproszczenia celne, korzystając z usługi Zarządzaj sprawami i dokumentami,
 • przesłanie pełnomocnictwa elektronicznego, podpisanego elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub uproszczenia celne, na adres:

pelnomocnictwo@mf.gov.pl

 • złożenie dokumentu w oddziale celnym, urzędzie celno-skarbowym lub delegaturze urzędu celno-skarbowego,
 • przesłanie dokumentów pocztą tradycyjną na adres:

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Wydział Centralna Rejestracja

ul. Smoluchowskiego 1

60-179 Poznań

WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT]

Formularz wniosku o powiązanie nowego reprezentanta (osoby fizycznej lub podmiotu) z firmą na PUESC lub o usunięcie lub zmianę zakresu już istniejącego powiązania.

Usługa jest bezpłatna.

Jeżeli jesteś pełnomocnikiem musisz uiścić opłatę skarbową od złożonego pełnomocnictwa w kwocie 17 zł płatne na konto:

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy PKO BP S.A.

nr 94102040270000160212620763

Opłatę składa się tylko raz od złożonego upoważnienia.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku niedostępności usługi poczekaj, aż portal zacznie działać.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk

przejdź do portalu  CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)

w polu temat wpisz nazwę usługi,

w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,

wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),

 • telefon - 22 460 59 70 - czas oczekiwania na połączenie oraz inne istotne informacje - kliknij w link - otworzy się nowe okno

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do  4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii - przykładowy wpis) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii - przykładowy wpis) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.

Co jeśli nie otrzymałem UPO?

Sprawdź, czy nie otrzymałeś komunikatu o błędzie we wniosku. Komunikat powinien pojawić się w ciągu 5 minut.

Jeśli otrzymałeś komunikat o błędzie, ponownie wypełnij wniosek poprawiając błędy i wyślij go.

W przeciwnym przypadku skontaktuj się z Help Desk.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 01 sierpnia 2022 14:16 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 25 czerwca 2021 15:23 Monika Damentko
Komórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF