Zarejestruj dane firmy na PUESC

Dzięki tej usłudze zarejestrujesz dane firmy na PUESC i możesz:

 • otrzymać numer EORI (ang. Economic Operators Registration and Identification), który będziesz wykorzystywał, realizując formalności celne związane z importem towarów spoza UE lub eksportem towarów poza UE,
 • wpisać firmę do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).
  Przeczytaj, jak uzyskać wpis do CRPA.

Rejestracja danych firmy jest konieczna, aby:

 • dokonywać zgłoszeń celnych,
 • wysyłać zgłoszenia INTRASTAT,
 • wysyłać, aktualizować, uzupełniać lub potwierdzać zgłoszenia w systemie SENT,
 • prowadzić działalność w procedurze TAX FREE. Aby zarejestrować dane firmy do TAX FREE, firma musi być czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

Bez uprawnień zarejestrujesz podstawowe dane firmy. Sprawdź, czy do rejestracji firmy potrzebujesz upoważnienia i jak je dostarczyć.

Uwaga! Linki w sekcji Usługa krok po kroku otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

Zanim zaczniesz:

Aby zarejestrować dane firmy na PUESC, przygotuj:

 • w przypadku firmy krajowej - dane podstawowe, które są widoczne w CEIDG lub REGON lub KRS,
 • w przypadku firmy zagranicznej:
 • aktualne dokumenty rejestrowe,
 • aktualne dokumenty, z których wynika prawo do reprezentowania firmy przez osobę, która podpisała upoważnienie.

Wniosek o rejestrację przed wysłaniem musi zostać podpisany:

 • podpisem kwalifikowanym albo
 • podpisem zaufanym składanym za pomocą profilu zaufanego albo
 • zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
  Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.
 2. Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.strona otwiera się w nowym oknie

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

 1. Wybierz na PUESC formularz rejestracji danych firmy WRP0001­ Rejestracja danych firmy­ [SZPROT].strona otwiera się w nowym oknie
 2. Wypełnij pola wniosku.
  Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól – znajdziesz je, klikając w podpowiedź „i”.
  Pola oznaczone czerwonymi gwiazdkami są obowiązkowe.
 3. Na karcie DANE PODSTAWOWE:
  1. W trakcie rejestracji danych firmy krajowej uzupełnij pole NIP i wybierz przycisk Enter lub tabulator na klawiaturze komputera. Na ekranie powinny pojawić się dane firmy.
   Uwaga! Jeżeli na ekranie nie pojawią się dane firmy, to upewnij się, że podałeś prawidłowy numer NIP. Jeżeli numer NIP jest poprawny, to kontynuuj wypełnianie wniosku. Dane firmy zostaną sprawdzone i potwierdzone przez urzędnika.
  2. Jeżeli rejestrujesz dane firmy zagranicznej, której siedziba jest na terenie UE, to:
   1. gdy firma ma już nadany numer EORI, to musisz go wpisać. Dane firmy zostaną automatycznie pobrane z unijnego systemu EOS.
   2. gdy firma nie ma nadanego numeru EORI, a będzie działać w obszarze „cła (EORI)”, to musisz najpierw uzyskać ten numer w kraju siedziby firmy,
   3. gdy firma nie ma nadanego numeru EORI, a będzie działać w innych obszarach niż „cło (EORI)”, to musisz zaznaczyć oświadczenie o tym, że firma nie posiada tego numeru i wtedy na formularzu wniosku otrzymasz do uzupełnienia obowiązkowe pole VAT UE.
  3. Jeżeli rejestrujesz dane firmy zagranicznej, której siedziba jest poza UE, czyli w „kraju trzecim” - TC) i ma nadany numer EORI w kraju UE, to musisz go wpisać. Dane firmy zostaną automatycznie pobrane z unijnego systemu EOS.
  4. Jeżeli rejestrujesz dane firmy zagranicznej, której siedziba jest poza UE (czyli w „kraju trzecim” – TC) i nie ma nadanego numeru EORI w kraju UE, to musisz zaznaczyć oświadczenie, że firma nie posiada tego numeru i wtedy na formularzu wniosku otrzymasz do uzupełnienia obowiązkowe pole TC.
   W pole TC musisz wpisać numer nadany firmie w kraju trzecim dla celów podatkowych i celnych. Numer ten należy poprzedzić dwuliterowym kodem kraju, w którym firma ma siedzibę.
   Uwaga! Jeśli otrzymasz komunikat „Brak możliwości rejestracji podmiotu.” oznacza to, że dane firmy są już zarejestrowane na PUESC i nie możesz zarejestrować ich ponownie. Jeżeli dane firmy zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne lub chcesz je zmienić, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESC.strona otwiera się w nowym oknie
 4. Na karcie DANE PODMIOTU:
  1. podaj pełną i skróconą nazwę firmy oraz datę rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. podaj formę prawną prowadzenia przez firmę działalności,
  3. wprowadź kod PKD – wystarczy kod głównej działalności.
 5. Na karcie VAT UE podaj VAT UE, jeśli go posiadasz – w tym celu wybierz przycisk Dodaj.
 6. Na karcie ADRES – podaj adres siedziby oraz adres do korespondencji.
 7. Na karcie DANE KONTAKTOWE – uzupełnij dane kontaktowe.
 8. Na karcie OBSZARY DZIAŁANIA wybierz jeden lub kilka obszarów:
  1. cło (EORI) – gdy rozpoczynasz handel z krajami spoza UE. Na pytanie „czy nadać numer EORI” – wybierz TAK,
  2. intrastat – gdy firma przekroczyła próg statystyczny i musi przesyłać zgłoszenia,
  3. monitorowanie przewozu – gdy chcesz wysyłać, aktualizować, uzupełniać lub potwierdzać zgłoszenia w systemie SENT,
  4. akcyza – gdy musisz wpisać firmę do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych,
  5. TaxFree – gdy firma zamierza prowadzić działalność w procedurze TAX FREE,
  6. POZOSTAŁE – gdy żaden w powyższych obszarów działania nie jest odpowiedni.
 9. Możesz podać dane na kartach:
 • DEDYKOWANY KONTAKT,
 • KONTA BANKOWE,
 • KANAŁY KOMUNIKACJI Z SYSTEMAMI SISC,
 • ODDZIAŁY.

Jeśli podasz te dane, to sprawdzimy, czy możesz samodzielnie reprezentować firmę. Sprawdź, czy do rejestracji danych firmy potrzebujesz upoważnieniastrona otwiera się w nowym oknie i jak je dostarczyć.strona otwiera się w nowym oknie
Podmiot zagraniczny, który posiada oddział zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce, powinien podać dane tego oddziału w trakcie rejestracji. Dane te należy podać na karcie ODDZIAŁY.

 1. Na karcie REPREZENTANT (OSOBA FIZYCZNA) i REPREZENTANT (PODMIOT):
  W formularzu, który służy do rejestracji danych firmy na PUESC, możesz od razu powiązać reprezentanta z firmą. Pamiętaj, że może to wydłużyć czas rejestracji.
  Jeśli jesteś osobą uprawnioną do samodzielnej reprezentacji firmy dodaj siebie jako reprezentanta - uzupełnij dane na karcie REPREZENTANT (OSOBA FIZYCZNA).
  1. na karcie REPREZENTANT (OSOBA FIZYCZNA) możesz dodać reprezentanta będącego osobą fizyczną. Jeśli chcesz dodać reprezentanta, to na pytanie: „Czy chcesz dodać osobę fizyczną jako reprezentanta podmiotu?” wybierz odpowiedź „Tak”. Skorzystaj z opisu usługi Powiąż reprezentanta z firmą.strona otwiera się w nowym oknie
  2. na karcie REPREZENTANT (PODMIOT) możesz dodać reprezentanta będącego inną firmą. Jeśli chcesz dodać reprezentanta, to na pytanie: „Czy chcesz dodać inny podmiot jako reprezentanta podmiotu?” wybierz odpowiedź „Tak”. Skorzystaj z opisu usługi: Powiąż reprezentanta z firmą.strona otwiera się w nowym oknie
 2. Na karcie INFORMACJE DODATKOWE możesz:
  1. wpisać informacje dodatkowe - w tym celu wybierz opcję „Chcę wprowadzić informacje dodatkowe”,
  2. dodać załącznik do składanego wniosku - w tym celu wybierz opcję „Chcę załączyć załączniki do wniosku”:
   1. jeśli chcesz dodać załącznik bezpośrednio z komputera – wskaż opcję „Wybierz plik”, a następnie wybierz jego zawartość z rozwijanej listy „Rodzaj załączanego dokumentu”,
   2. jeśli chcesz dodać zarejestrowany e-Dokument – wskaż jego numer w polu „Numer e-Dokumentu”, a następnie wybierz jego zawartość z rozwijanej listy „Rodzaj załączanego dokumentu” – sprawdź, co musisz wiedzieć w Zarządzaj e-Dokumentami,strona otwiera się w nowym oknie
   3. jeśli chcesz dodać nowy plik, który jednocześnie zarejestrujesz jako e-Dokument – wybierz opcję „Dodaj e-Dokument”, a następnie, w nowo otwartym oknie uzupełnij wszystkie wymagane pola. Sprawdź, co musisz wiedzieć w Zarządzaj e-Dokumentami.strona otwiera się w nowym oknie
 3. Na karcie OŚWIADCZENIA:
  1. aby wysłać wniosek, musisz zaznaczyć wymagane zgody i oświadczenia (oznaczone czerwoną gwiazdką),
  2. jeśli chcesz, aby numer EORI firmy był dostępny w wyszukiwarce na stronie Komisji Europejskiej, to zaznacz oświadczenie:
   Wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej Komisji Europejskiej informacji o nadanym mi numerze rejestracyjnym oraz o mojej nazwie i adresie siedziby.
 4. Wybierz przycisk Zakończ i utwórz dokument.
  Jeżeli na końcu wniosku w czerwonej ramce wyświetli się informacja o błędach, to popraw dane we wskazanych polach i wygeneruj dokument ponownie.
  Jeżeli na końcu wniosku wyświetli się komunikat informacyjny w niebieskiej ramce, to wybierz opcję Kontynuuj.

KROK 2

Podpisz wniosek

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i podpisz wniosek.

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. podpisem kwalifikowanym,
 2. podpisem zaufanym składanym za pomocą profilu zaufanego,
 3. zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

KROK 3

Wyślij wniosek

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wniosek.

KROK 4

Sprawdź, czy otrzymałeś Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

 1. W zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

sprawdź, czy otrzymałeś Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.

 1. Dopóki nie obsłużymy twojego wniosku, sprawa w zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Sprawy

będzie miała status „w toku”.

UWAGA! Wysłany przez ciebie wniosek może być weryfikowany kilka dni.

KROK 5

Sprawdź, czy otrzymałeś potwierdzenie rejestracji

W zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

odszukaj dokument Informacja o nadaniu ID SISC podmiotowi lub Informacja o konieczności uzupełnienia braków i przeczytaj treść.

W tym celu zaznacz go i wybierz opcję Podgląd Dokumentu, a następnie zakładkę Podgląd Załączników.

UWAGA! 
Jeżeli otrzymałeś dokument o nazwie Informacja o konieczności uzupełnienia braków, zapoznaj się z jego treścią i dostarcz brakujące dokumenty.

Jeżeli dane firmy zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESC.

Możesz też sprawdzić, czy firma otrzymała już numer EORI. Sprawdź jak to zrobić w opisie usług Sprawdź czy firma jest zarejestrowana.

 1. Do rejestracji danych firmy na PUESC nie potrzebujesz upoważnienia:
  1. jeżeli jesteś osobą:
   1. uprawnioną do reprezentowania firmy z mocy prawa (np. właścicielem, prokurentem samoistnym, prezesem zarządu lub członkiem zarządu uprawnionym do samodzielnej reprezentacji w KRS),
   2. uprawnioną do samodzielnego reprezentowania firmy, lecz nie można tego potwierdzić w publicznych rejestrach, ale masz taki dokument - to załącz go na karcie ZAŁĄCZNIKI,
   3. wspólnikiem spółki cywilnej uprawnionym do samodzielnej reprezentacji i umowa spółki to potwierdza – to załącz ją na karcie ZAŁĄCZNIKI,
  2. jeśli rejestrujesz dane firmy krajowej i we wniosku zaznaczysz i uzupełnisz tylko: obszar działania, podstawowe dane identyfikacyjne (tj. numer NIP, nazwa firmy, kod PKD, adres) i oświadczenia,
  3. jeśli rejestrujesz dane firmy z siedzibą w Unii Europejskiej i wpiszesz numer EORI tej firmy oraz zaznaczysz i uzupełnisz tylko: obszar działania, podstawowe dane identyfikacyjne (tj. numer EORI, nazwa firmy, kod PKD, adres) i oświadczenia.
 2. W każdym innym przypadku potrzebujesz dostarczyć upoważnienie. Sprawdź jak to zrobić w sekcji Jak dostarczyć upoważnienie

Jeśli otrzymałeś upoważnienie do reprezentowania firmy na PUESC, to dostarcz je do Wydziału Centralna Rejestracja w Izbie Administracji Skarbowej Poznaniu.

Z treści upoważnienia musi wynikać zakres twoich uprawnień.

Nie zapomnij o uiszczeniu opłaty skarbowej od złożonego upoważnienia.

Jeżeli jesteś pełnomocnikiem, musisz uiścić opłatę skarbową od złożonego upoważnienia w kwocie 17 zł płatne na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
PKO BP S.A. nr 94102040270000160212620763

PAMIĘTAJ! Dostarcz upoważnienie wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej tylko jednym ze sposobów:

 • przekaż upoważnienie elektronicznie - to znaczy podpisane elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub uproszczenia celne:
  • jako załącznik (na karcie ZAŁĄCZNIKI) bezpośrednio w składanym wniosku,
   albo
  • korzystając z usługi Zarządzaj e-Dokumentami

albo

 • złóż dokumenty w oddziale celnym, urzędzie celno-skarbowym lub delegaturze urzędu celno-skarbowego,

albo

 • wyślij dokumenty pocztą tradycyjną na adres:
  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  Wydział Centralna Rejestracja
  ul. Smoluchowskiego 1
  60-179 Poznań

Jeśli już wcześniej złożyłeś upoważnienie, to napisz o tym na karcie INFORMACJE DODATKOWE.

WRP0001­ Rejestracja danych firmy­ [SZPROT]

Formularz wniosku o rejestrację danych firmy na PUESC

Usługa jest bezpłatna.

Jeżeli jesteś pełnomocnikiem, musisz uiścić opłatę skarbową od złożonego pełnomocnictwa - przeczytaj więcej w sekcji Jak dostarczyć upoważnienie.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, gdy złożenie wniosku w formie elektronicznej nie może zostać odłożone w czasie, możesz wyjątkowo wypełnić wniosek papierowy. Znajdziesz go tutaj:

Wniosek o rejestrację danych/ powiadomienie podmiotu w SISC - plik pdf (154 KB)

Wypełniony wniosek składasz w oddziale celnym, gdzie twój towar oczekuje na odprawę.

Potwierdzenie nadania EORI dostaniesz na adres e-mail podany we wniosku.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 05.03.2024 13:06 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 02.07.2021 10:51 Jerzy Ciechocki