CRPA – uzyskaj wpis do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych lub jesteś podmiotem, który nie prowadzi działalności gospodarczej, a zużywa wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, musisz dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych.

Jeśli jesteś osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, nie masz obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych.

Obowiązek rejestracji dotyczy cię, jeśli na przykład:

 • prowadzisz skład podatkowy,
 • jesteś zarejestrowanym odbiorcą,
 • jesteś zarejestrowanym wysyłającym,
 • masz zezwolenie na wyprowadzenie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego,
 • jesteś pośredniczącym podmiotem węglowym lub gazowym,
 • zużywasz wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy (np.: gdy produkujesz leki, wyroby spożywcze z wykorzystaniem alkoholu, lub korzystasz z gazu do celów opałowych),
 • wykorzystujesz wyroby akcyzowe objęte zerową stawką akcyzy (np.: benzen, toluen do produkcji farb i lakierów),
 • jesteś podmiotem pośredniczącym (kupujesz i sprzedajesz wyroby, energetyczne zwolnione z akcyzy, na przykład smary lub rozpuszczalniki),
 • sprowadzasz wyroby akcyzowe lub samochody osobowe z UE,
 • prowadzisz miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych,
 • jesteś podmiotem reprezentującym (reprezentujesz podmiot zagraniczny w zakresie obrotu suszem tytoniowym, energią elektryczną, wyrobami gazowymi),
 • chcesz uzyskać numer uprawnionego odbiorcy lub jednorazowego uprawnionego odbiorcy,
 • jesteś wysyłającym podmiotem zagranicznym, który nie wyznaczył przedstawiciela podatkowego.

Obowiązek rejestracji dotyczy również podmiotów, które nie prowadzą działalności gospodarczej (na przykład Straż Graniczna, GOPR, wojsko, Policja, jednostki samorządu terytorialnego), a które zużywają następujące wyroby zwolnione od akcyzy:

 • gaz LPG do celów opałowych,
 • paliwa lotnicze,
 • paliwa żeglugowe.

Rejestracja powinna objąć także przedsiębiorstwo w spadku, gdy:

 • zarząd sukcesyjny został ustanowiony dopiero po śmierci przedsiębiorcy,
 • zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony, a przedsiębiorstwo w spadku będzie prowadzić spadkobierca.

Jeśli jesteś osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej i zużywa gaz LPG zwolniony od akcyzy do celów opałowych, możesz dobrowolnie dokonać zgłoszenia rejestracyjnego.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

Zanim zaczniesz, sprawdź, czy dane firmy są już zarejestrowane na PUESC.strona otwiera się w nowym oknie

Aby zarejestrować na PUESC dane firmy w CRPA, przygotuj:

 • w przypadku firmy krajowej - dane podstawowe, które są widoczne w CEIDG lub REGON lub KRS,
 • w przypadku firmy zagranicznej:
 • aktualne dokumenty rejestrowe,
 • aktualne dokumenty, z których wynika prawo do reprezentowania firmy przez osobę, która podpisała upoważnienie.

Wniosek o rejestrację przed wysłaniem musi zostać podpisany:

 • podpisem kwalifikowanym, albo
 • podpisem zaufanym składanym za pomocą profilu zaufanego, albo
 • zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

Jeśli zużywasz wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy lub objęte zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, przygotuj kody CN zużywanych wyrobów.

Uwaga! Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z sekcją Najczęściej zadawane pytania (FAQ).strona otwiera się w nowym oknie

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Jeśli zakładasz konto, aby zarejestrować do CRPA podmiot, który reprezentujesz, podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Jeśli zakładasz konto, aby zarejestrować w CRPA zużywanie gazu LPG na cele opałowe jako osoba fizyczna lub rejestrujesz zużywanie wyrobów zwolnionych od akcyzy jako rolnik ryczałtowy nieposiadający NIP, w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję – „Chcę podać miejsce zużywania wyrobów zwolnionych od akcyzy”. Dla osób fizycznych lub rolników ryczałtowych nieposiadających NIP założenie konta z podaniem adresów zużywania wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy jest równoznaczne z wpisaniem do CRPA.

Jeżeli masz już konto i chcesz zarejestrować zużywanie gazu LPG jako osoba fizyczna lub rejestrujesz się do CRPA jako rolnik ryczałtowy nieposiadający NIP, skorzystaj z usługi Zmień swoje dane.strona otwiera się w nowym oknie

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.strona otwiera się w nowym oknie

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.strona otwiera się w nowym oknie

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESC.strona otwiera się w nowym oknie

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku WRP0001 Rejestracja danych firmy [SZPROT]

 1. Wybierz na PUESC formularz rejestracji danych firmy WRP0001 Rejestracja danych firmy [SZPROT].strona otwiera się w nowym oknie
 2. Wypełnij pola wniosku.
  Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól – znajdziesz je, klikając w podpowiedź „i”.
  Pola oznaczone czerwonymi gwiazdkami są obowiązkowe.
 3. Na karcie DANE PODSTAWOWE:
  1. W trakcie rejestracji danych firmy krajowej uzupełnij pole NIP i wybierz przycisk "Enter" lub "tabulator" na klawiaturze komputera. Na ekranie powinny pojawić się dane firmy.
   Uwaga! Jeżeli na ekranie nie pojawią się dane firmy, to upewnij się, że podałeś prawidłowy numer NIP. Jeżeli numer NIP jest poprawny, to kontynuuj wypełnianie wniosku. Dane firmy zostaną sprawdzone i potwierdzone przez urzędnika.
  2. Jeżeli rejestrujesz dane firmy zagranicznej, której siedziba jest na terenie UE, to:
   1. gdy firma ma już nadany numer EORI, to musisz go wpisać. Dane firmy zostaną automatycznie pobrane z unijnego systemu EOS.
   2. gdy firma nie ma nadanego numeru EORI, a będzie działać w innych obszarach niż „cło”, to musisz zaznaczyć oświadczenie o tym, że firma nie posiada tego numeru i wtedy na formularzu wniosku otrzymasz do uzupełnienia obowiązkowe pole VAT UE.
  3. Jeżeli rejestrujesz dane firmy zagranicznej, której siedziba jest poza UE (czyli w „kraju trzecim” - TC) i ma nadany numer EORI w kraju UE, to musisz go wpisać. Dane firmy zostaną automatycznie pobrane z unijnego systemu EOS.
  4. Jeżeli rejestrujesz dane firmy zagranicznej, której siedziba jest poza UE (czyli w „kraju trzecim” - TC) i nie ma nadanego numeru EORI w kraju UE, to musisz zaznaczyć oświadczenie, że firma nie posiada tego numeru i wtedy na formularzu wniosku otrzymasz do uzupełnienia obowiązkowe pole TC.
   W pole TC musisz wpisać numer nadany firmie w kraju trzecim dla celów podatkowych i celnych. Numer ten należy poprzedzić dwuliterowym kodem kraju, w którym firma ma siedzibę.
   Uwaga! Jeśli otrzymasz komunikat „Brak możliwości rejestracji podmiotu”, oznacza to, że dane firmy są już zarejestrowane na PUESC i nie możesz zarejestrować ich ponownie. Aby zarejestrować podmiot w CRPA, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESC.strona otwiera się w nowym oknie
 1. Na karcie DANE PODMIOTU:
  1. Podaj pełną i skróconą nazwę firmy oraz datę rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. Podaj formę prawną prowadzenia przez firmę działalności,
  3. Wprowadź kod PKD – wystarczy kod głównej działalności.
 2. Na karcie ADRES – podaj adres siedziby oraz adres do korespondencji.
 3. Na karcie DANE KONTAKTOWE – uzupełnij dane kontaktowe.
 4. Na karcie OBSZARY DZIAŁANIA wybierz „akcyza”.

UWAGA! Zakres danych wymaganych do wypełnienia na kartach AKCYZA zależy od tego, czy firma prowadzi działalność gospodarczą oraz od statusu podmiotu akcyzowego i typu wykonywanych czynności. Do czasu wpisania podmiotu do CRPA wniosek ma ustawiony cel zgłoszenia w akcyzie „Rejestracja”.

 1. Na kartach AKCYZA:
  1. Wskaż, czy prowadzisz działalność gospodarczą. Wybierz odpowiednią opcję pod „Zgłoszenie podmiotu”.
  2. W polu „Nazwa organu KAS do spraw akcyzy” wybierz właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Rozpoczynając wypełnianie pola od wyrazu „naczelnik”, otrzymasz pełną listę urzędów akcyzowych. Jeśli nie jesteś pewny wyboru, sprawdź właściwość organów akcyzowych.strona otwiera się w nowym oknie
  3. Wypełnij pole „Podstawa prawna”, wybierając właściwą wartość. Pamiętaj, że główną przesłanką ustalenia właściwości miejscowej w akcyzie jest miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu akcyzą. Adres siedziby jest przesłanką wtedy, gdy np. czynności akcyzowe wykonujesz co najmniej w dwóch rożnych lokalizacjach.
  4. Wypełnij dokładanie pozostałe pola formularza, podając adresy wykonywania działalności akcyzowej, rodzaje wyrobów i inne informacje wymagane dla twojej działalności akcyzowej. Przy większej ilości danych korzystaj z przycisku "Dodaj". Wybierz przycisk Dalej, aby uzupełnić pozostałe dane.
 2. Na karcie INFORMACJE DODATKOWE możesz:
  1. wpisać informacje dodatkowe. W tym celu wybierz opcję „Chcę wprowadzić informacje dodatkowe”.
  2. dodać załącznik do składanego wniosku. W tym celu wybierz opcję „Chcę załączyć załączniki do wniosku”.
   1. Jeśli chcesz dodać załącznik bezpośrednio z komputera – wskaż opcję „Załącz plik z dokumentem” i uzupełnij wymagane pola.
   2. Jeśli chcesz dodać zarejestrowany e-Dokument – wybierz opcję „Wybierz istniejący e-Dokument”, a następnie wpisz jego numer – sprawdź, co musisz wiedzieć w Zarządzaj e-Dokumentami.strona otwiera się w nowym oknie
   3. Jeśli chcesz dodać nowy plik, który jednocześnie zarejestrujesz jako e-Dokument – wybierz opcję „Dodaj nowy e-Dokument”, a następnie wybierz przycisk „Dodaj nowy e-Dokument” i w nowo otwartym oknie uzupełnij wszystkie wymagane pola. Sprawdź, co musisz wiedzieć w Zarządzaj e-Dokumentami.strona otwiera się w nowym oknie
 1. Wygeneruj dokument (wniosek) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz wniosek

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i podpisz wniosek. 

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym składanym za pomocą profilu zaufanego.

KROK 3

Wyślij wniosek

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wniosek.

KROK 4

Odbierz UPO

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.

 1. Dopóki nie obsłużymy twojego wniosku sprawa w zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Sprawy

będzie miała status "w toku".

UWAGA! Wysłany przez ciebie wniosek będzie weryfikowany w systemie. Może to potrwać kilka dni.

KROK 5

Odbierz potwierdzenie rejestracji podmiotu i nadania IDSISC

Przejdź do zakładki:

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i odszukaj dokument „Informacja o nadaniu IDSISC podmiotowi”. Zapoznaj się z nim - zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”. W rozstrzygnięciu otrzymasz „Informację o nadaniu IDSISC podmiotowi”.

UWAGA!  Jeżeli wniosek nie może zostać obsłużony przez prowadzącego sprawę, w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty pojawi się dokument „Informacja o konieczności uzupełnienia braków”. Zapoznaj się z nim, wybierając akcję „Podgląd dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd załączników”. Dostarcz brakujące dokumenty zgodnie z treścią pisma.

Obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego nie dotyczy: 

 • podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości, przy czym w przypadku jednostki samorządu terytorialnego łączna moc generatorów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego,
 • podmiotów zużywających mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju, które nabyte wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym (strona otwiera się w nowym oknie), odbierają wyłącznie odpowiednio na płycie lotniska bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym albo ze zbiornika zamontowanego na stałe w porcie bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na jednostce pływającej,
 • podmiotów zużywających niemających miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, które odbierają nabyte wyroby energetyczne określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym (strona otwiera się w nowym oknie) bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej oraz wyroby energetyczne określone w art. 32 ust 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym (strona otwiera się w nowym oknie),
 • zużywających podmiotów olejowych i pośredniczących podmiotów olejowych, które składają zgłoszenie rejestracyjne uproszczone,
 • podmiotów zużywających gaz zwolniony od akcyzy do celów opałowych, ze zbiornika zasilającego zbiorcze instalacje licznikowe; pośredniczących podmiotów tytoniowych, które dokonały wpisu  do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Rejestracja pośredniczących podmiotów tytoniowych

Jeśli zamierzasz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie handlu lub przetwarzania suszu tytoniowego (pośredniczący podmiot tytoniowy), nie dokonujesz zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA, ale musisz uzyskać wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych (strona otwiera się w nowym oknie).

Obowiązek składania deklaracji akcyzowych

Złożenie zgłoszenia rejestracyjnego nie oznacza, że musisz składać deklaracje akcyzowe. Taki obowiązek dotyczy głównie podatników, a więc przedsiębiorców produkujących, sprzedających lub sprowadzających wyroby akcyzowe z zagranicy.

Deklaracji nie muszą składać podmioty odbierające lub zużywające wyroby akcyzowe objęte zerową stawką akcyzy lub zwolnieniem od akcyzy. Przykładowo, deklaracji akcyzowych mimo, że są zarejestrowani w zakresie podatku akcyzowego, nie składają:

 • przedsiębiorcy nabywający alkohol do produkcji spożywczej (np. do wypieku ciast), wytwarzania leków, octu lub aromatów spożywczych,
 • kupujący gaz propan-butan na cele grzewcze,
 • kupujący rozpuszczalniki organiczne do produkcji farb i lakierów.

Zmiana danych zawartych w zgłoszeniu i zgłoszenie zaprzestania działalności

Zmianę danych w CRPA lub zgłoszenie zaprzestania wykonywania działalności akcyzowej wykonasz, korzystając z usługi Zmień dane firmy na PUESC.

W przypadku śmierci przedsiębiorcy i kontynuowania działalności po jego śmierci, zmianę musi zgłosić zarządca sukcesyjny (w przypadku gdy zarząd sukcesyjny został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy) lub osoba, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (strona otwiera się w nowym oknie), dokonująca czynności, o których mowa w art. 13 tej ustawy (w przypadku, gdy zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiebiorcy).

Jeżeli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem firmy lub osobą, która posiada upoważnienie do jej reprezentowania, możesz zarejestrować wszystkie dane firmy na PUESC.

Usługa jest dostępna tylko elektronicznie.

 1. Do rejestracji danych firmy w CRPA na PUESC nie potrzebujesz upoważnienia, jeżeli jesteś osobą:
  1. uprawnioną do reprezentowania firmy z mocy prawa (np. właścicielem, prokurentem samoistnym, prezesem zarządu lub członkiem zarządu uprawnionym do samodzielnej reprezentacji w KRS),
  2. uprawnioną do samodzielnego reprezentowania firmy, lecz nie można tego potwierdzić w publicznych rejestrach, ale masz taki dokument - to załącz go na karcie ZAŁĄCZNIKI,
  3. wspólnikiem spółki cywilnej uprawnionym do samodzielnej reprezentacji i umowa spółki to potwierdza – to załącz ją na karcie ZAŁĄCZNIKI,
 2. W każdym innym przypadku do rejestracji danych firmy w CRPA na PUESC potrzebujesz upoważnienie. Sprawdź, jak dostarczyć upoważnienie w sekcji Jak dostarczyć upoważnienie.

Jeśli otrzymałeś upoważnienie do reprezentowania firmy na PUESC, to dostarcz je do Wydziału Centralna Rejestracja w Izbie Administracji Skarbowej Poznaniu.

Z treści upoważnienia musi wynikać zakres twoich uprawnień.

Nie zapomnij o uiszczeniu opłaty skarbowej od złożonego upoważnienia.

Jeżeli jesteś pełnomocnikiem, musisz uiścić opłatę skarbową od złożonego upoważnienia w kwocie 17 zł płatne na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
PKO BP S.A. nr 94102040270000160212620763

PAMIĘTAJ! Dostarcz upoważnienie wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej tylko jednym ze sposobów:

 • przekaż upoważnienie elektroniczne – to znaczy podpisane elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub uproszczenia celne:
  • jako załącznik (na karcie ZAŁĄCZNIKI) bezpośrednio w składanym wniosku, albo
  • korzystając z usługi Zarządzaj e-Dokumentami,

albo

 • złóż dokumenty w oddziale celnym, urzędzie celno-skarbowym lub delegaturze urzędu celno-skarbowego,

albo

 • wyślij dokumenty pocztą tradycyjną na adres:
  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  Wydział Centralna Rejestracja
  ul. Smoluchowskiego 1
  60-179 Poznań

Jeśli już wcześniej złożyłeś upoważnienie, to napisz o tym na karcie INFORMACJE DODATKOWE.

WRP0001 Rejestracja danych firmy [SZPROT]

Formularz wniosku o rejestrację danych firmy na portalu PUESC

Usługa jest bezpłatna.

Jeżeli jesteś pełnomocnikiem, musisz uiścić opłatę skarbową od złożonego pełnomocnictwa - przeczytaj więcej w sekcji Jak dostarczyć upoważnienie.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 26.01.2024 15:01 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 16.07.2021 10:26 Jacek Wojdak