CRPA – uzyskaj wpis do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych lub jesteś podmiotem, który nie prowadzi działalności gospodarczej, a zużywa wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, musisz dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych.

Jeśli jesteś osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, nie masz obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych.

Obowiązek rejestracji dotyczy cię, jeśli na przykład:

 • prowadzisz skład podatkowy,
 • jesteś zarejestrowanym odbiorcą,
 • jesteś zarejestrowanym wysyłającym,
 • masz zezwolenie na wyprowadzenie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego,
 • jesteś pośredniczącym podmiotem węglowym lub gazowym,
 • zużywasz wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy (np.: gdy produkujesz leki, wyroby spożywcze z wykorzystaniem alkoholu, lub korzystasz z gazu do celów opałowych),
 • wykorzystujesz wyroby akcyzowe objęte zerową stawką akcyzy (np.: benzen, toluen do produkcji farb i lakierów),
 • jesteś podmiotem pośredniczącym (kupujesz i sprzedajesz wyroby, energetyczne zwolnione z akcyzy, na przykład smary lub rozpuszczalniki),
 • sprowadzasz wyroby akcyzowe lub samochody osobowe z UE,
 • prowadzisz miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych,
 • jesteś podmiotem reprezentującym (reprezentujesz podmiot zagraniczny w zakresie obrotu suszem tytoniowym, energią elektryczną, wyrobami gazowymi),
 • chcesz uzyskać numer uprawnionego odbiorcy lub jednorazowego uprawnionego odbiorcy,
 • jesteś wysyłającym podmiotem zagranicznym, który nie wyznaczył przedstawiciela podatkowego.

Obowiązek rejestracji dotyczy również podmiotów, które nie prowadzą działalności gospodarczej (na przykład Straż Graniczna, GOPR, wojsko, Policja, jednostki samorządu terytorialnego), a które zużywają następujące wyroby zwolnione od akcyzy:

 • gaz LPG do celów opałowych,
 • paliwa lotnicze,
 • paliwa żeglugowe.

Rejestracja powinna objąć także przedsiębiorstwo w spadku, gdy:

 • zarząd sukcesyjny został ustanowiony dopiero po śmierci przedsiębiorcy,
 • zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony, a przedsiębiorstwo w spadku będzie prowadzić spadkobierca.

Jeśli jesteś osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej i zużywa gaz LPG zwolniony od akcyzy do celów opałowych, możesz dobrowolnie dokonać zgłoszenia rejestracyjnego.

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku WRP0001 Rejestracja danych firmy [SZPROT]

KROK 2

Podpisz wniosek

KROK 3

Wyślij wniosek

KROK 4

Odbierz UPO

KROK 5

Odbierz potwierdzenie rejestracji podmioti i ndania IDSISC

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

Zanim zaczniesz, sprawdź, czy dane firmy są już zarejestrowane na PUESC.strona otwiera się w nowym oknie

Aby zarejestrować na PUESC dane firmy w CRPA, przygotuj:

 • w przypadku firmy krajowej - dane podstawowe, które są widoczne w CEIDG lub REGON lub KRS,
 • w przypadku firmy zagranicznej:
 • aktualne dokumenty rejestrowe,
 • aktualne dokumenty, z których wynika prawo do reprezentowania firmy przez osobę, która podpisała upoważnienie.

Wniosek o rejestrację przed wysłaniem musi zostać podpisany:

 • podpisem kwalifikowanym, albo
 • podpisem zaufanym składanym za pomocą profilu zaufanego, albo
 • zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

Jeśli zużywasz wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy lub objęte zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, przygotuj kody CN zużywanych wyrobów.

Uwaga! Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z sekcją Najczęściej zadawane pytania (FAQ).strona otwiera się w nowym oknie

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Jeśli zakładasz konto, aby zarejestrować do CRPA podmiot, który reprezentujesz, podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Jeśli zakładasz konto, aby zarejestrować w CRPA zużywanie gazu LPG na cele opałowe jako osoba fizyczna lub rejestrujesz zużywanie wyrobów zwolnionych od akcyzy jako rolnik ryczałtowy nieposiadający NIP, w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję – „Chcę podać miejsce zużywania wyrobów zwolnionych od akcyzy”. Dla osób fizycznych lub rolników ryczałtowych nieposiadających NIP założenie konta z podaniem adresów zużywania wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy jest równoznaczne z wpisaniem do CRPA.

Jeżeli masz już konto i chcesz zarejestrować zużywanie gazu LPG jako osoba fizyczna lub rejestrujesz się do CRPA jako rolnik ryczałtowy nieposiadający NIP, skorzystaj z usługi Zmień swoje dane.strona otwiera się w nowym oknie

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.strona otwiera się w nowym oknie

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.strona otwiera się w nowym oknie

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESC.strona otwiera się w nowym oknie

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku WRP0001 Rejestracja danych firmy [SZPROT]

 1. Wybierz na PUESC formularz rejestracji danych firmy WRP0001 Rejestracja danych firmy [SZPROT].strona otwiera się w nowym oknie
 2. Wypełnij pola wniosku.
  Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól – znajdziesz je, klikając w podpowiedź „i”.
  Pola oznaczone czerwonymi gwiazdkami są obowiązkowe.
 3. Na karcie DANE PODSTAWOWE:
  1. W trakcie rejestracji danych firmy krajowej uzupełnij pole NIP i wybierz przycisk "Enter" lub "tabulator" na klawiaturze komputera. Na ekranie powinny pojawić się dane firmy.
   Uwaga! Jeżeli na ekranie nie pojawią się dane firmy, to upewnij się, że podałeś prawidłowy numer NIP. Jeżeli numer NIP jest poprawny, to kontynuuj wypełnianie wniosku. Dane firmy zostaną sprawdzone i potwierdzone przez urzędnika.
  2. Jeżeli rejestrujesz dane firmy zagranicznej, której siedziba jest na terenie UE, to:
   1. gdy firma ma już nadany numer EORI, to musisz go wpisać. Dane firmy zostaną automatycznie pobrane z unijnego systemu EOS.
   2. gdy firma nie ma nadanego numeru EORI, a będzie działać w innych obszarach niż „cło”, to musisz zaznaczyć oświadczenie o tym, że firma nie posiada tego numeru i wtedy na formularzu wniosku otrzymasz do uzupełnienia obowiązkowe pole VAT UE.
  3. Jeżeli rejestrujesz dane firmy zagranicznej, której siedziba jest poza UE (czyli w „kraju trzecim” - TC) i ma nadany numer EORI w kraju UE, to musisz go wpisać. Dane firmy zostaną automatycznie pobrane z unijnego systemu EOS.
  4. Jeżeli rejestrujesz dane firmy zagranicznej, której siedziba jest poza UE (czyli w „kraju trzecim” - TC) i nie ma nadanego numeru EORI w kraju UE, to musisz zaznaczyć oświadczenie, że firma nie posiada tego numeru i wtedy na formularzu wniosku otrzymasz do uzupełnienia obowiązkowe pole TC.
   W pole TC musisz wpisać numer nadany firmie w kraju trzecim dla celów podatkowych i celnych. Numer ten należy poprzedzić dwuliterowym kodem kraju, w którym firma ma siedzibę.
   Uwaga! Jeśli otrzymasz komunikat „Brak możliwości rejestracji podmiotu”, oznacza to, że dane firmy są już zarejestrowane na PUESC i nie możesz zarejestrować ich ponownie. Aby zarejestrować podmiot w CRPA, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESC.strona otwiera się w nowym oknie
 1. Na karcie DANE PODMIOTU:
  1. Podaj pełną i skróconą nazwę firmy oraz datę rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. Podaj formę prawną prowadzenia przez firmę działalności,
  3. Wprowadź kod PKD – wystarczy kod głównej działalności.
 2. Na karcie ADRES – podaj adres siedziby oraz adres do korespondencji.
 3. Na karcie DANE KONTAKTOWE – uzupełnij dane kontaktowe.
 4. Na karcie OBSZARY DZIAŁANIA wybierz „akcyza”.

UWAGA! Zakres danych wymaganych do wypełnienia na kartach AKCYZA zależy od tego, czy firma prowadzi działalność gospodarczą oraz od statusu podmiotu akcyzowego i typu wykonywanych czynności. Do czasu wpisania podmiotu do CRPA wniosek ma ustawiony cel zgłoszenia w akcyzie „Rejestracja”.

 1. Na kartach AKCYZA:
  1. Wskaż, czy prowadzisz działalność gospodarczą. Wybierz odpowiednią opcję pod „Zgłoszenie podmiotu”.
  2. W polu „Nazwa organu KAS do spraw akcyzy” wybierz właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Rozpoczynając wypełnianie pola od wyrazu „naczelnik”, otrzymasz pełną listę urzędów akcyzowych. Jeśli nie jesteś pewny wyboru, sprawdź właściwość organów akcyzowych.strona otwiera się w nowym oknie
  3. Wypełnij pole „Podstawa prawna”, wybierając właściwą wartość. Pamiętaj, że główną przesłanką ustalenia właściwości miejscowej w akcyzie jest miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu akcyzą. Adres siedziby jest przesłanką wtedy, gdy np. czynności akcyzowe wykonujesz co najmniej w dwóch rożnych lokalizacjach.
  4. Wypełnij dokładanie pozostałe pola formularza, podając adresy wykonywania działalności akcyzowej, rodzaje wyrobów i inne informacje wymagane dla twojej działalności akcyzowej. Przy większej ilości danych korzystaj z przycisku "Dodaj". Wybierz przycisk Dalej, aby uzupełnić pozostałe dane.
 2. Na karcie INFORMACJE DODATKOWE możesz:
  1. wpisać informacje dodatkowe. W tym celu wybierz opcję „Chcę wprowadzić informacje dodatkowe”.
  2. dodać załącznik do składanego wniosku. W tym celu wybierz opcję „Chcę załączyć załączniki do wniosku”.
   1. Jeśli chcesz dodać załącznik bezpośrednio z komputera – wskaż opcję „Załącz plik z dokumentem” i uzupełnij wymagane pola.
   2. Jeśli chcesz dodać zarejestrowany e-Dokument – wybierz opcję „Wybierz istniejący e-Dokument”, a następnie wpisz jego numer – sprawdź, co musisz wiedzieć w Zarządzaj e-Dokumentami.strona otwiera się w nowym oknie
   3. Jeśli chcesz dodać nowy plik, który jednocześnie zarejestrujesz jako e-Dokument – wybierz opcję „Dodaj nowy e-Dokument”, a następnie wybierz przycisk „Dodaj nowy e-Dokument” i w nowo otwartym oknie uzupełnij wszystkie wymagane pola. Sprawdź, co musisz wiedzieć w Zarządzaj e-Dokumentami.strona otwiera się w nowym oknie
 1. Wygeneruj dokument (wniosek) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz wniosek

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i podpisz wniosek. 

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym składanym za pomocą profilu zaufanego.

KROK 3

Wyślij wniosek

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wniosek.

KROK 4

Odbierz UPO

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.

 1. Dopóki nie obsłużymy twojego wniosku sprawa w zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Sprawy

będzie miała status "w toku".

UWAGA! Wysłany przez ciebie wniosek będzie weryfikowany w systemie. Może to potrwać kilka dni.

KROK 5

Odbierz potwierdzenie rejestracji podmiotu i nadania IDSISC

Przejdź do zakładki:

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i odszukaj dokument „Informacja o nadaniu IDSISC podmiotowi”. Zapoznaj się z nim - zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”. W rozstrzygnięciu otrzymasz „Informację o nadaniu IDSISC podmiotowi”.

UWAGA!  Jeżeli wniosek nie może zostać obsłużony przez prowadzącego sprawę, w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty pojawi się dokument „Informacja o konieczności uzupełnienia braków”. Zapoznaj się z nim, wybierając akcję „Podgląd dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd załączników”. Dostarcz brakujące dokumenty zgodnie z treścią pisma.

Obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego nie dotyczy: 

 • podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości, przy czym w przypadku jednostki samorządu terytorialnego łączna moc generatorów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego,
 • podmiotów zużywających mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju, które nabyte wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym (strona otwiera się w nowym oknie), odbierają wyłącznie odpowiednio na płycie lotniska bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym albo ze zbiornika zamontowanego na stałe w porcie bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na jednostce pływającej,
 • podmiotów zużywających niemających miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, które odbierają nabyte wyroby energetyczne określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym (strona otwiera się w nowym oknie) bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej oraz wyroby energetyczne określone w art. 32 ust 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym (strona otwiera się w nowym oknie),
 • zużywających podmiotów olejowych i pośredniczących podmiotów olejowych, które składają zgłoszenie rejestracyjne uproszczone,
 • podmiotów zużywających gaz zwolniony od akcyzy do celów opałowych, ze zbiornika zasilającego zbiorcze instalacje licznikowe; pośredniczących podmiotów tytoniowych, które dokonały wpisu  do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Rejestracja pośredniczących podmiotów tytoniowych

Jeśli zamierzasz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie handlu lub przetwarzania suszu tytoniowego (pośredniczący podmiot tytoniowy), nie dokonujesz zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA, ale musisz uzyskać wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych (strona otwiera się w nowym oknie).

Obowiązek składania deklaracji akcyzowych

Złożenie zgłoszenia rejestracyjnego nie oznacza, że musisz składać deklaracje akcyzowe. Taki obowiązek dotyczy głównie podatników, a więc przedsiębiorców produkujących, sprzedających lub sprowadzających wyroby akcyzowe z zagranicy.

Deklaracji nie muszą składać podmioty odbierające lub zużywające wyroby akcyzowe objęte zerową stawką akcyzy lub zwolnieniem od akcyzy. Przykładowo, deklaracji akcyzowych mimo, że są zarejestrowani w zakresie podatku akcyzowego, nie składają:

 • przedsiębiorcy nabywający alkohol do produkcji spożywczej (np. do wypieku ciast), wytwarzania leków, octu lub aromatów spożywczych,
 • kupujący gaz propan-butan na cele grzewcze,
 • kupujący rozpuszczalniki organiczne do produkcji farb i lakierów.

Zmiana danych zawartych w zgłoszeniu i zgłoszenie zaprzestania działalności

Zmianę danych w CRPA lub zgłoszenie zaprzestania wykonywania działalności akcyzowej wykonasz, korzystając z usługi Zmień dane firmy na PUESC.

W przypadku śmierci przedsiębiorcy i kontynuowania działalności po jego śmierci, zmianę musi zgłosić zarządca sukcesyjny (w przypadku gdy zarząd sukcesyjny został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy) lub osoba, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (strona otwiera się w nowym oknie), dokonująca czynności, o których mowa w art. 13 tej ustawy (w przypadku, gdy zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiebiorcy).

Jeżeli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem firmy lub osobą, która posiada upoważnienie do jej reprezentowania, możesz zarejestrować wszystkie dane firmy na PUESC.

Usługa jest dostępna tylko elektronicznie.

Jeśli jesteś upoważniony

Jeżeli rejestrujesz dane podmiotu, inne niż publicznie dostępne w CEIDG lub KRS, a występujesz jako osoba, która została upoważniona, musisz dołączyć do wniosku skan upoważnienia, z którego wynika zakres twoich uprawnień oraz skan potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. Nie dotyczy to osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu z mocy prawa, np. właściciela, prokurenta samoistnego, prezesa zarządu czy członka zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji w KRS.

Jeżeli upoważnienie jest wymagane, przekaż oryginał pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Możesz to zrobić poprzez:

 • przekazanie upoważnienia elektronicznego, podpisanego elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub uproszczenia celne, korzystając z usługi Zarządzaj sprawami i dokumentami,
 • przesłanie pełnomocnictwa elektronicznego, podpisanego elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub uproszczenia celne, na adres: pelnomocnictwo@mf.gov.pl
 • złożenie dokumentu w oddziale celnym, urzędzie celno-skarbowym lub delegaturze urzędu celno-skarbowego,
 • przesłanie dokumentów pocztą tradycyjną na adres:

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Wydział Centralna Rejestracja
ul. Smoluchowskiego 1
60-179 Poznań

 1. Do rejestracji danych firmy w CRPA na PUESC nie potrzebujesz upoważnienia, jeżeli jesteś osobą:
  1. uprawnioną do reprezentowania firmy z mocy prawa (np. właścicielem, prokurentem samoistnym, prezesem zarządu lub członkiem zarządu uprawnionym do samodzielnej reprezentacji w KRS),
  2. uprawnioną do samodzielnego reprezentowania firmy, lecz nie można tego potwierdzić w publicznych rejestrach, ale masz taki dokument - to załącz go na karcie ZAŁĄCZNIKI,
  3. wspólnikiem spółki cywilnej uprawnionym do samodzielnej reprezentacji i umowa spółki to potwierdza – to załącz ją na karcie ZAŁĄCZNIKI,
 2. W każdym innym przypadku do rejestracji danych firmy w CRPA na PUESC potrzebujesz upoważnienie. Sprawdź, jak dostarczyć upoważnienie w sekcji Jak dostarczyć upoważnienie.

Jeśli otrzymałeś upoważnienie do reprezentowania firmy na PUESC, to dostarcz je do Wydziału Centralna Rejestracja w Izbie Administracji Skarbowej Poznaniu.

Z treści upoważnienia musi wynikać zakres twoich uprawnień.

Nie zapomnij o uiszczeniu opłaty skarbowej od złożonego upoważnienia.

Jeżeli jesteś pełnomocnikiem, musisz uiścić opłatę skarbową od złożonego upoważnienia w kwocie 17 zł płatne na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
PKO BP S.A. nr 94102040270000160212620763

PAMIĘTAJ! Dostarcz upoważnienie wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej tylko jednym ze sposobów:

 • przekaż upoważnienie elektroniczne – to znaczy podpisane elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub uproszczenia celne:
  • jako załącznik (na karcie ZAŁĄCZNIKI) bezpośrednio w składanym wniosku, albo
  • korzystając z usługi Zarządzaj e-Dokumentami,

albo

 • złóż dokumenty w oddziale celnym, urzędzie celno-skarbowym lub delegaturze urzędu celno-skarbowego,

albo

 • wyślij dokumenty pocztą tradycyjną na adres:
  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  Wydział Centralna Rejestracja
  ul. Smoluchowskiego 1
  60-179 Poznań

Jeśli już wcześniej złożyłeś upoważnienie, to napisz o tym na karcie INFORMACJE DODATKOWE.

WRP0001 Rejestracja danych firmy [SZPROT]

Formularz wniosku o rejestrację danych firmy na portalu PUESC

Usługa jest bezpłatna.

Jeżeli jesteś pełnomocnikiem, musisz uiścić opłatę skarbową od złożonego pełnomocnictwa - przeczytaj więcej w sekcji Jak dostarczyć upoważnienie.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco, maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do 4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń wymagająca wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków wymagająca wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.
 1. Skąd mam wiedzieć jaki status podmiotu akcyzowego powinienem zaznaczyć dla mojego rodzaju działalności?

Definicje pojęć związanych z działalnością akcyzową znajdują się w ustawie z dnia 6 grudnia 2008  o podatku akcyzowym. Większość definicji (np. pośredniczący podmiot węglowy, pośredniczący podmiot gazowy, podmiot zużywający, zużywający podmiot gospodarczy czy wysyłający podmiot zagarniczny) określona jest w art. 2 ust. 1 ustawy. 

 1. Jakie są różnice pomiędzy podmiotem zużywającym i zużywającym podmiotem gospodarczym?
 • Podmiot zużywający to podmiot, który posiada miejsce zamieszkania, siedzibę  lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia, np. gaz LPG na cele opałowe, paliwa lotnicze, paliwa  żeglugowe, napoje alkoholowe wykorzystywane do produkcji artykułów spożywczych albo leków, wyroby energetyczne zużywane w procesie produkcji energii elektrycznej – szczegóły w art. 32 ustawy o podatku akcyzowym.
 • Zużywający podmiot gospodarczy to podmiot mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium kraju lub podmiot zagraniczny posiadający oddział z siedzibą na terytorium kraju, który zużywa na terytorium kraju w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, do celów uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy, np. wyroby energetyczne przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych  (wyroby energetyczne inne, niż paliwa wykorzystywane w przemyśle chemicznym do produkcji rozpuszczalników, rozcieńczalników, zmywaczy do farb – szczegóły w art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym).  
 1. Jak prawidłowo wskazać podstawę prawną właściwości naczelnika urzędu skarbowego?
 • O właściwości naczelnika urzędu skarbowego w pierwszej kolejności decyduje miejsce wykonywania czynności związanych z wyrobami akcyzowymi lub wystąpienie stanu faktycznego podlegającego opodatkowaniu akcyzą. Jeżeli czynności te wykonujesz w jednej lokalizacji lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości jednego naczelnika urzędu skarbowego -  właściwym wyborem będzie wskazanie art.  14 ust. 3 ustawy.
 • Adres siedziby lub miejsca zamieszkania – art. 14 ust. 4 ustawy wybierz w przypadku, gdy czynności akcyzowe wykonujesz w różnych lokalizacjach albo stany faktyczne podlegające opodatkowaniu występują we właściwości różnych naczelników urzędów skarbowych. W takim przypadku masz też prawo złożenia oświadczenia o wyborze właściwego dla siebie organu zgodnie z art. 14 ust. 4a ustawy. 
 1. Na formularzu obowiązkowe jest wypełnienie daty rozpoczęcia działalności w akcyzie. Co zrobić, gdy nie posiadam złożonego wcześniej druku AKC-R i nie pamiętam tej daty?

  Skontaktuj się z urzędem skarbowym właściwym w sprawach akcyzy, powinien pomóc ci w ustaleniu daty podanej w AKC-R lub powiadomieniu o rozpoczęciu działalności jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy. 
   
 2. Na formularzu rejestracyjnym znajdują się pola: numer koncesji i numer w rejestrze podmiotów przywożących. Czego dotyczą te pola, czy powinienem je wypełnić?

  Podanie numeru koncesji i numeru w rejestrze podmiotów przywożących jest wymagane wyłącznie dla podmiotów zobowiązanych do ich posiadania przepisami ustawy – Prawo energetyczne. Jeśli nie podlegasz takim obowiązkom możesz pominąć te pola na formularzu.
   
 3. Czy pośredniczący podmiot węglowy poza oznaczeniem statusu PPW powinien też zarejestrować się w statusie podatnika podatku akcyzowego?

  Jeżeli PPW będzie dokonywał również czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą powinien zarejestrować się także jako podatnik podatku akcyzowego. 
   
 4. Jaką datę rozpoczęcia działalności w akcyzie powinien w zgłoszeniu podać podmiot prowadzący miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych. Przeszłą datę rozpoczęcia działalności niszczenia, czy datę objęcia tej czynności obowiązkiem rejestracyjnym (01.02.2021)?

  Podmiot, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych, powinien w zgłoszeniu rejestracyjnym wskazać faktyczną (przeszłą) datę rozpoczęcia działalności w zakresie niszczenia wyrobów akcyzowych. 
   
 5. Czy właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego dla podmiotów prowadzących miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych ustala się ze względu na miejsce niszczenia wyrobów, według zasad z art. 14 ust. 3 i 14 ust. 4 ustawy?

  Właściwość miejscowa naczelnika urzędu skarbowego dla podmiotu prowadzącego miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych powinna być ustalana zgodnie z zasadami ogólnymi wynikającymi z art. 14 ust. 3 i 4 ustawy o podatku akcyzowym.
   
 6. Prowadzę działalność rolniczą niepodlegającą wpisowi do CEIDG. Czy powinienem zarejestrować się w CRPA jeśli zużywam gaz zwolniony z akcyzy? Jaki rodzaj działalności i status podmiotu akcyzowego muszę zaznaczyć?

  Zużywanie gazu zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie przez osoby prowadzące działalność rolniczą podlega obowiązkowi rejestracji w CRPA. Na formularzu rejestracyjnym należy wybrać „zgłoszenie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą” i statusu podmiotu akcyzowego „podmiot zużywający”. Na potrzeby obowiązku rejestracyjnego stosowana jest definicja działalności gospodarczej z art. 3 pkt 9 Ordynacji podatkowej, która obejmuje każdą działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej.
   
 7. Czy podmiot prowadzący działalność gospodarczą (finalny nabywca węglowy), nabywający wyroby węglowe do celów opałowych podlega obowiązkowi rejestracji w CRPA?

  Podmioty prowadzące działalność jako finalni nabywcy węglowi, podobnie jak finalni nabywcy gazowi oraz nabywcy końcowi energii elektrycznej, podlegają obowiązkowi rejestracji w CRPA. Podmioty te powinny zarejestrować się, wybierając na formularzu status podmiotu akcyzowego – „podmiot zużywający”.
   
 8. W budynkach należących do gminy zużywamy na cele opałowe gaz z sieci przesyłowej. Czy mamy obowiązek rejestracji w CRPA jako podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej?

  Zużywanie gazu ziemnego przez podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej nie podlega rejestracji w CRPA. Obowiązkiem rejestracyjnym objęte są natomiast podmioty zużywające nieprowadzące działalności gospodarczej, które nie są osobami fizycznymi, zużywające na cele opałowe gaz LPG, lecz również w przypadku zużywania gazu LPG z obowiązku wyłączone są podmioty zużywające ten wyrób ze zbiornika zasilającego zbiorcze instalacje licznikowe (art. 16 ust. 7a pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym).
   
 9. Rejestruję/aktualizuję spółkę cywilną – co powinienem wybrać w polu forma prawna i szczegóły formy prawnej? 

W polu "forma prawna" należy wybrać:

 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

a w polu "szczegóły formy prawnej":

 • spółka cywilna.
 1. Czy podmioty zużywające do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe w stanie skroplonym o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 rozlane do butli gazowych podlegają obowiązkowi rejestracji jako podmioty zużywające wyroby zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie?

  Nie, podmioty odbierające do celów opałowych gaz płynny w butlach gazowych nie muszą spełniać warunku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego. Warunek ten jest wyłączony na mocy § 5 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego.

 2. Czy sam fakt dokonania w CRPA rejestracji przez podmiot odbierający gaz płynny do celów opałowych pomimo wskazania niewłaściwej grupy wyrobów np. wskazania zamiast gazu płynnego wyrobów gazowych lub niewłaściwych kodów CN wyrobów uprawnia do sprzedaży gazu płynnego ze zwolnieniem od akcyzy?

  Warunkiem uprawniającym do nabywania ze zwolnieniem od akcyzy pozostałych węglowodorów gazowych od kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 jest m.in. dokonanie przez podmiot odbierający podlegający obowiązkowi rejestracji zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Właściwa rejestracja jest więc warunkiem korzystania ze zwolnienia od akcyzy. Błędy w rejestracji podlegają korekcie na wniosek zarejestrowanego podmiotu.

 3. Czy wyłączenie obowiązku rejestracji przy gazie płynnym zasilającym zbiorcze instalacje licznikowe dotyczy podmiotów, które posiadają kilka liczników?

  Obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego został wyłączony wobec podmiotów zużywających pozostałe węglowodory gazowe od kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 ze zbiornika zasilającego zbiorczą instalację licznikową rozumianą jako instalacja licznikowa, do której podłączone są urządzenia grzewcze więcej niż jednego podmiotu zużywającego wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

 4. Na jakim podmiocie, jednostce samorządu terytorialnego (gminie) czy jej jednostce organizacyjnej (np. szkole, przedszkolu) zużywającej zwolniony od akcyzy gaz LPG spoczywa obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA?

  Ze względu na centralizacje rozliczeń VAT obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego spoczywa na jednostce samorządu terytorialnego, która jest zamawiającym i nabywcą wyrobu akcyzowego zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie, a nie na jej jednostkach organizacyjnych. To dane identyfikacyjne gminy jako podatnika VAT, w tym numer identyfikacji podatkowej NIP, będą znajdować się na fakturze sprzedaży. W zgłoszeniu rejestracyjnym należy wtedy wskazać miejsca (adresy) zużywania gazu LPG, które są lub mogą być jednocześnie adresami jednostki organizacyjnej tej gminy (np. szkoły) oraz określić przewidywaną ilość zużycia w roku kalendarzowym.

 5. Kto ma obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA w przypadku podmiotów zużywających nieprowadzących działalności gospodarczej nie będących osobami fizycznymi zużywających zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe, gaz LPG (np. wojsko, Policja, Straż Pożarna, GOPR, instytucje kościelne)?

  Obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA jako podmiot zużywający obejmuje podmiot będący podatnikiem VAT, który jest zamawiającym i nabywcą wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz którego dane identyfikacyjne, w tym numer NIP znajdują się na fakturze sprzedaży.

  W przypadku jednostek organizacyjnych Kościoła rejestracji w CRPA powinny dokonać osoby prawne Kościoła wymieniona w ustawie z dnia 17 maja 1998 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz te jednostki organizacyjne, które osobowość prawną uzyskały na podstawie rozporządzenia Ministra-Kierownika Urzędu do spraw Wyznań. W przypadku gdy określona jednostka organizacyjna Kościoła stanowi odrębny podmiot (posiadający osobowość prawno-podatkową) i funkcjonuje samodzielnie w ramach struktury Kościoła, to taka jednostka powinna złożyć zgłoszenie rejestracyjne w podatku akcyzowym, jeżeli jest podmiotem dokonującym zamówienia i nabycia wyrobów akcyzowych. Za kryterium bowiem przyjąć należy czyje dane (w tym numer NIP) jako podmiotu zamawiającego i nabywającego wyroby akcyzowe znajdują się na fakturze sprzedaży.

 6. W ramach prowadzonej działalności zużywam gaz płynny zwolniony od akcyzy. Jaką grupę wyrobów powinienem wybrać na formularzu rejestracyjnym: wyroby gazowe czy paliwa opałowe (w tym gaz)?

  Gaz płynny LPG (propan – butan) nie jest wyrobem gazowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Definicja wyrobów gazowych (art. 2 ust. 1 pkt 1b) obejmuje wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00. Ponieważ kody gazu LPG (np. 2711 12 11, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 19 00) nie mieszczą się w definicji wyrobów gazowych, dla gazu propan – butan należy wybrać grupę wyrobów „paliwa opałowe (w tym gaz)”.

 7. Posiadam zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący, dokonujący obrotu wyrobami zwolnionymi od akcyzy ze względu na przeznaczenie. Jaki status podmiotu akcyzowego powinien wybrać w zgłoszeniu aktualizacyjnym? Na formularzu nie ma statusu – podmiot pośredniczący.

  Podmioty pośredniczące powinny wybrać na formularzu status „Podatnik podatku akcyzowego” i w polu „Rodzaj działalności akcyzowej podmiotu” wskazać – „Czynności podlegające zwolnieniu od akcyzy, w zakresie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie”.

 8. Jestem rolnikiem ryczałtowym i nie został mi nadany NIP. W jaki sposób powinienem zarejestrować się w CRPA, jeśli zużywam wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy?

  Rolnicy ryczałtowi, nieposiadający NIP i zużywający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, w celu rejestracji w CRPA muszą skorzystać z formularzy rejestracji osoby fizycznej.
  Osoby nieposiadające jeszcze konta na PUESC powinny wypełnić dane dotyczące zużywania wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy przy zakładaniu konta. Na formularzu rejestracyjnym należy wybrać rozszerzony zakres uprawnień, a jako cel rejestracji wskazać podanie miejsca zużywania wyrobów zwolnionych od akcyzy.
  Osoby posiadające już konto powinny wybrać formularz - WRR002 Aktualizacja danych osoby [SZPROT] - w celu uzupełnienia danych na karcie AKCYZA.
  Rolnicy ryczałtowi nieposiadający NIP na formularzach rejestracyjnych powinni zaznaczyć właściwe oświadczenie.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 20 luty 2023 12:33 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 16 lipiec 2021 10:26 Jacek Wojdak
Komórka odpowiedzialna: Departament Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier MF