Zarządzaj e-Dokumentami

Jeżeli do wysyłanego przez ciebie zgłoszenia, deklaracji lub wniosku musisz załączyć jakiś dokument, możesz jego wersję elektroniczną wczytać na PUESC, a we wniosku podać numer nadany temu dokumentowi przez system.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (DOK0001).

Raz wczytany dokument możesz załączać wielokrotnie do różnych spraw, podając tylko jego numer.

Po zalogowaniu, w zakładce Mój pulpit > e-Dokumenty możesz:

  • dodawać nowe dokumenty,
  • przeglądać dokumenty wcześniej dodane.

Po umieszczeniu dokumentu w e-Dokumentach będziesz:

  • miał zawsze do niego dostęp – z każdego urządzenia elektronicznego, na którym zalogujesz się do PUESC,
  • mógł podawać jego numer w dokumentach (wnioskach, zgłoszeniach, deklaracjach) składanych przez PUESC bez konieczności dołączania go do sprawy.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY 

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Do skorzystania z usługi wystarczający jest „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.
Z usługi możesz również skorzystać, jeśli posiadasz konto z rozszerzonym zakresem uprawnień.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz DOK0001

  1. Wybierz na PUESC formularz DOK0001 Dokument do wykorzystania [SEAP]strona otwiera się w nowym oknie
    (do formularza dodawania e-Dokumentu możesz dojść także, wybierając na PUESC pozycję e-Dokumenty w menu Mój pulpit).
  2. Użyj przycisku „Dodaj e-Dokument”.
  3. Wypełnij formularz. Pola oznaczone gwiazdką są konieczne do wypełnienia.
  4. Wciśnij przycisk „Wyślij”.

KROK 2

Odczytaj numer e-Dokumentu

e-Dokument zarejestrował się w systemie i jest widoczny w tabeli widocznej na ekranie. Odczytaj jego numer z kolumny Numer e-Dokumentu.

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 25.08.2023 13:50 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 01.08.2022 14:53 Sylwia Mystkowska