Single Window i kontrole inspekcji granicznych

Usługi w serwisie Single Window kierujemy do klientów KAS

 • przedsiębiorców – importerów/eksporterów i ich przedstawicieli,

którzy realizują w Polsce odprawy celne towarów.

W serwisie znajdziesz usługi, które pozwolą ci spełnić wymagania dotyczące obowiązku poddania towaru granicznym kontrolom inspekcji.

Jeśli chcesz uzyskać dokumenty (świadectwa, certyfikaty) wymagane do dokonania odprawy celnej towaru od inspekcji wykonujących kontrolę towaru przed wprowadzaniem do obrotu, zapoznaj się z opisami usług.

Jeżeli odwiedzasz PUESC w tej sprawie kolejny raz – po zalogowaniu do PUESC wybierz z menu głównego Single Window.

Jeżeli jesteś pracownikiem inspekcji granicznej, przejdż do Strefy pracownika inspekcji.

Jeżeli jesteś klientem KAS, dowiedz się więcej i skorzystaj z serwisu Single Window.

Zapoznaj się z filmami zamieszczonymi w serwisie YouTube (strony otwierają się w nowych oknach przeglądarki):

KROK WSTĘPNY

 1.  Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji w zakładce CEL REJESTRACJI wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • …,
 • wnioski kierowane do inspekcji w serwisie Single Window,”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj dane firmy na PUESC.

Jeśli rejestrujesz firmę  tylko w celu korzystania z Single Window, jako OBSZAR DZIAŁANIA firmy wybierz POZOSTAŁE.

Jeśli rejestrujesz firmę, by korzystać z innych usług/systemów na portalu PUESC lub masz już ją zarejestrowaną, nie musisz dodatkowo wybierać obszaru działania POZOSTAŁE, by skorzystać z Single Window.  

Uwaga! W formularzu, który służy do rejestracji firmy na PUESC, możesz od razu powiązać reprezentanta z firmą. Wymagane uprawnienia dla powiązania reprezentanta z firmą, które są konieczne dla skorzystania z usługi, są opisane w punkcie 3.

Pamiętaj, że jednoczesna rejestracja firmy z reprezentacją wydłuża czas rejestracji, ponieważ musisz dostarczyć oryginał upoważnienia.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESC

 1. Możesz zlecić obsługę wniosków do inspekcji reprezentantowi: pełnomocnikowi, pracownikowi lub firmie (np. agencji celnej).

W tym celu powiąż reprezentanta z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą.

Żeby skorzystać z usługi, twój reprezentant powinien posiadać uprawnienia do dowolnego systemu/usługi na portalu PUESC lub dedykowane uprawnienie do systemu Single Window.

Pamiętaj, że możesz powiązać z firmą jedynie takiego reprezentanta, który w upoważnieniu otrzymał uprawnienia do wnioskowanych przez ciebie na PUESC usług/systemów.

Z upoważnienia musi jednoznacznie wynikać, że reprezentant posiada uprawnienie do działania w imieniu twojej firmy.

 1. Złożysz elektronicznie wniosek o weryfikację świadectwa połowowego (SWW18) kierowany do:
 • właściwych ośrodków Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego, jeżeli przywozisz produkty rybołówstwa drogą morską,
 • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jeżeli przywozisz produkty rybołówstwa przez inne przejścia graniczne (drogowe, kolejowe albo lotnicze).

Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Uzyskaj graniczne dokumenty dotyczące rybołówstwa.

 1. Złożysz elektronicznie wniosek o przeprowadzenie granicznej kontroli sanitarnej żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (SWW12, SWW13), kierowany do właściwych jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej w całym kraju (Granicznych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych).

Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Uzyskaj graniczne dokumenty sanitarne.

 1. Złożysz elektronicznie informacje o zamiarze przywozu środków ochrony roślin przeznaczonych do stosowania w innym państwie członkowskim/przeznaczonych do stosowania w państwie trzecim (SWW11), kierowany do właściwych Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Uzyskaj graniczne dokumenty dotyczące środków ochrony roślin.

 1. Złożysz elektronicznie informacje o zamiarze przywozu artykułów rolno-spożywczych, w tym świeżych owoców i warzyw, przeznaczonych do stosowania w innym państwie członkowskim lub przeznaczonych do stosowania w państwie trzecim (SWW05, SWW06, SWW08, SWW10), kierowane do właściwych Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Uzyskaj graniczne dokumenty jakości handlowej art. rolno-spożywczych.

W 2024 roku planowane jest udostępnienie kolejnej usługi, dzięki której możliwe będzie uzyskanie w sposób elektroniczny dokumentów o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Wdrożenie nowej e-usługi zostanie poprzedzone komunikatem na PUESC w zakładce Aktualności.

Co możesz zrobić po wysłaniu wniosku

W serwisie Single Window:

 • wypełnisz formularz wniosku o dokonanie granicznej kontroli i wyślesz go do wybranej przez siebie inspekcji – wybierz zakładkę Nowy wniosek,
 • możesz zmienić albo anulować wniosek, który zapisałeś, ale jeszcze nie wysłałeś – wybierz zakładkę Sprawy i dokumenty | Robocze,
 • powielisz dane z istniejącego wniosku do nowego wniosku – wybierz w istniejącym wniosku lub sprawie zakładkę Wniosek i przycisk Duplikuj,
 • sprawdzisz status złożonego wniosku – wybierz zakładkę Sprawy i dokumenty | W toku,
 • szybko uzupełnisz brakujące dane lub załączniki – znajdź sprawy w statusie Niekompletny w zakładce Sprawy i dokumenty | W toku,
 • dowiesz się o etapie obsługi wniosku i wydaniu rozstrzygnięcia (w postaci np. świadectwa czy certyfikatu) – wybierz sprawę w zakładce Sprawy i dokumenty | Wszystkie,
 • znajdziesz wynik kontroli granicznej w postaci rozstrzygnięcia:
  • dla spraw, dla których będzie wydane więcej niż jedno rozstrzygnięcie w zakładce Sprawy i dokumenty |  Rozstrzygnięcia,
  • dla spraw, w których inspektor zakończył obsługę twojego wniosku, w zakładce Sprawy i dokumenty |  Zakończone,
 • zapłacisz online za czynności kontrolne lub wydanie rozstrzygnięcia – wybierz w sprawie zakładkę Płatność,
 • sprawdzisz numer rozstrzygnięcia, które będziesz mógł wykorzystać w zgłoszeniu celnym, zgodnie z opisem odpowiedniej usługi,
 • podejrzysz saldo oraz sprawdzisz wykorzystanie wydanych rozstrzygnięć dla twoich przesyłek – wybierz zakładkę Bilansowanie rozstrzygnięć,
 • sprawdzisz bieżący etap koordynowanych kontroli dotyczących twoich przesyłek -  wybierz zakładkę Koordynacje kontroli,
 • przeczytasz ważne powiadomienia kierowane do użytkowników - wybierz zakładkę Lista informacji,
 • wygenerujesz raporty w zakresie wniosków i otrzymanych rozstrzygnięć - wybierz zakładkę Raporty.
 • wybierzesz Rodzaj zdarzenia, na które firma otrzyma powiadomienie emailem lub smsem (na adres i nr telefonu podany w trakcie rejestracji firmy) – wybierz zakładkę Ustawienia aplikacji.

Statusy wniosków i spraw

Statusy wniosków i spraw dostępne na liście spraw w Single Window:

 • Roboczy – wniosek, który zapisałeś, ale jeszcze nie wysłałeś. Możesz go zmieniać albo anulować.
 • Wysłany – wniosek, który wysłałeś, ale proces obsługi tego wniosku nie został jeszcze rozpoczęty. Nie możesz już go zmienić, ale możesz go anulować.
 • Anulowany – wniosek, który anulowałeś.
 • Odebrany – wniosek, który odebrał adresat.
 • Odrzucony – wniosek, który został odrzucony, np. z powodu błędnie zaadresowanego wniosku (wniosek do tego typu towaru wydaje inna inspekcja).
 • Niekompletny – wniosek, który musisz uzupełnić. Możesz go zmienić, uzupełnić i jeszcze raz wysłać lub anulować.
 • Brak rozstrzygnięcia – wniosek, którego obsługa przez inspektora została zakończona bez wydania rozstrzygnięcia.
 • Kontrola dokumentów – sprawa, w której inspektor kontroluje dokumenty.
 • Kontrola towarowa – sprawa, w której inspektor kontroluje dokumenty i towary.
 • Zakończony – sprawa, która została zakończona przez inspektora.

Filtry w serwisie Single Window

Filtry znajdziesz w każdej zakładce. Możesz je rozwinąć lub zwinąć.

Rodzaje filtrów:

 • Filtry proste – przeszukasz sprawy po każdym polu wniosku/rozstrzygnięcia – wpisz lub wklej wartość, której szukasz i wybierz przycisk Filtruj,
 • Filtry zaawansowane – podaj zawężające warunki,
 • Filtry złożone – szukaj po każdym polu wniosku/rozstrzygnięcia.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 14.02.2024 12:39 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 21.04.2022 14:43 Sylwia Mystkowska