Uzyskaj graniczne dokumenty dotyczące środków ochrony roślin

Jeśli planujesz wprowadzenie na terytorium kraju środków ochrony roślin (w celu przemieszczania lub składowania) przeznaczonych do stosowania w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim, musisz złożyć stosowną informację do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN).

Usługa skierowana jest do przedsiębiorców, którzy zamierzają wprowadzać środek ochrony roślin na terytorium kraju oraz do ich przedstawicieli.

Opis funkcjonalności serwisu Single Window znajduje się w sekcji Co załatwisz w serwisie Single Window.

Dzięki usłudze:

 • upewnisz się, że twój wniosek jest kompletny,
 • szybko uzupełnisz brakujące dane lub załączniki,
 • uzyskasz opinię WIORiN do informacji o zamiarze wprowadzenia środków ochrony roślin na terytorium RP (SWR09) bądź decyzję zakazującą wprowadzenia środków ochrony roślin na terytorium RP (SWR22),
 • otrzymasz dane, które będziesz mógł wykorzystać przy składaniu elektronicznego zgłoszenia celnego.

Z usługi skorzystasz za pomocą formularzy lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Poinformuj o zamiarze wprowadzenia środka ochrony roślin na terytorium Polski wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce wprowadzenia tych środków, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem planowanego ich wprowadzenia.

Pamiętaj – informację musisz podpisać w sposób określony w KROKU 3.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

Zarejestruj się do usług Single Window – zobacz, jak to zrobić w opisie Rejestracja do usług Single Window dla klientów.strona otwiera się w nowym oknie

KROK 0

 1. Zaloguj się na PUESC.
 2. Wybierz kontekst firmy, dla której chcesz złożyć wniosek.
 3. Wybierz z głównego menu Single Window.

KROK 1

Wybierz wniosek "Informacja o zamiarze przywozu środków ochrony roślin"

 1. W serwisie Single Window wybierz zakładkę Nowy wniosek.
 2. Spośród wniosków, które zobaczysz po wybraniu zakładki Nowy wniosek, wybierz Informacja o zamiarze przywozu środków ochrony roślin.
 3. Otwórz go, klikając dwukrotnie na jego nazwę lub za pomocą przycisku akcji Otwórz.

KROK 2

Wypełnij formularz

 1. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, wybierając ikonę (przycisk) „i”.
 2. W dowolnym momencie możesz zapisać formularz, aby później do niego powrócić.
 3. Wniosek, który zapisałeś, ale którego jeszcze nie wysłałeś, znajdziesz w serwisie Single Window w zakładce Sprawy i dokumenty | Robocze.
 4. Jeśli chcesz dołączyć do wniosku załączniki (np. skany posiadanych dokumentów) – możesz je dołączyć, korzystając z sekcji Załączniki.

KROK 3

Podpisz i wyślij wniosek

 1. Aby podpisać i wysłać wniosek, skorzystaj z przycisku Wyślij.
  Możesz podpisać wniosek na 3 sposoby:
  1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
  3. profilem zaufanym.
 2. Wysłany wniosek możesz zobaczyć:
 • w serwisie Single Window w zakładce Sprawy i dokumenty | W toku,
 • na portalu PUESC w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.

Pamiętaj! Serwis Single Window jest odrębnym serwisem PUESC – w nim będziesz mógł skorzystać z takich funkcjonalności dotyczących wniosków, które nie są dostępne na portalu PUESC. Swój wysłany wniosek możesz również sprawdzić na PUESC, jednak na portalu nie odczytasz aktualnego, właściwego dla Single Window statusu swojego wniosku.

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

 1. O stanie sprawy poinformują cię statusy.
 2. Opis statusów przeczytasz w sekcji Co załatwisz w serwisie Single Windowstrona otwiera się w nowym oknie, w części zatytułowanej Statusy wniosków i spraw.
 3. Postępuj odpowiednio do statusu.

KROK 5

Odbierz rozstrzygnięcie

Wydane przez inspekcję rozstrzygnięcie znajdziesz w serwisie Single Window:

 • dla spraw, dla których będzie wydane więcej niż jedno rozstrzygnięcie w zakładce Sprawy i dokumenty |  Rozstrzygnięcia,
 • dla spraw, w których inspektor zakończył obsługę twojego wniosku, w zakładce Sprawy i dokumenty |  Zakończone.

Sprawę, w której wydane zostało rozstrzygnięcie, znajdziesz również w serwisie Single Window w zakładce Sprawy i dokumenty | Wszystkie.

UWAGA!

Wydaną opinię WIORiN będziesz mógł wykorzystać w zgłoszeniu celnym. W polu 44 zgłoszenia wpisz jej akronim 7P38 oraz numer opinii. Numer znajdziesz w polu „Numer opinii” w sekcji Nagłówek opinii (Rozstrzygnięcia) w Single Window. System obsługujący zgłoszenia celne automatycznie sprawdzi, czy twoja opinia została wydana przez inspektora. Nie musisz przynosić go do urzędu celno-skarbowego.

W przypadku gdy uzyskasz ww. opinię poza systemem Single Window, w polu 44 zgłoszenia wpisz akronim 7P39 oraz numer opinii.

Przedsiębiorca, który zamierza dokonać wprowadzenia środków ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu ich składowania lub przemieszczania, jest obowiązany na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej poinformować o zamiarze wprowadzenia tych środków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wprowadzenia tych środków w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem planowanego ich wprowadzenia.

Środki ochrony roślin muszą być dopuszczone do obrotu lub stosowania w państwie przeznaczenia.

W chwili obecnej z usługi skorzystasz za pomocą formularza. Kanał webservice (usługa sieciowa) jest w trakcie przygotowywania. Po udostępnieniu kanału będziesz mógł przesyłać komunikaty (wnioski) przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje w sekcji System PKWD-SINGLE WINDOW.

Za złożenie informacji o zamiarze wprowadzenia na teren RP środków ochrony roślin WIORiN nie pobiera opłat.

Krajowa Administracja Skarbowa nie pobiera opłat za korzystanie z serwisu Single Window.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, gdy złożenie wniosku w formie elektronicznej nie może zostać odłożone w czasie, przekaż do właściwego organu wniosek wraz z załącznikami w formie papierowej. Rozstrzygnięcie otrzymasz w tej samej formie.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 27.03.2024 14:47 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 09.07.2021 15:49 Piotr Wróbel