System OSOZ2

Specyfikacje i materiały informacyjne dotyczące Zintegrowanego Systemu Obsługi Zabezpieczeń (OSOZ2).

Specyfikacja techniczna usługi sieciowej SEAP

Specyfikacje komunikatów OSOZ2

Specyfikacja komunikatów usługi sieciowej OSOZ2 nie jest publikowana. Specyfikacja ta jest jedynie udostępniana na żądanie.