System AES

Specyfikacje i materiały informacyjne dotyczące Automatycznego Systemu Eksportu (AES).

Pytania prosimy kierować:

Specyfikacje usług sieciowych

Specyfikacje komunikatów AES

Materiały informacyjne AES

e-Załączniki