Uzyskaj graniczne dokumenty dotyczące rybołówstwa

Żeby przywieźć do Unii Europejskiej produkty rybołówstwa, powinieneś mieć zatwierdzone świadectwo połowowe. Sprawdzenie świadectwa i jego zatwierdzenie odbywa się na wniosek. Możesz złożyć elektronicznie wniosek o sprawdzenie i zatwierdzenie świadectwa połowowego. W tym przypadku zatwierdzenie uzyskasz również w formie elektronicznej.

Usługa skierowana jest do przedsiębiorców – importerów produktów rybołówstwa oraz do przedstawicieli importerów.

Opis funkcjonalności serwisu Single Window znajduje się w sekcji Co załatwisz w serwisie Single Window.

Dzięki usłudze:

 • upewnisz się, że twój wniosek jest kompletny,
 • szybko uzupełnisz brakujące dane lub załączniki,
 • uzyskasz zatwierdzenie świadectwa połowowego,
 • otrzymasz dane, które będziesz mógł wykorzystać przy składaniu elektronicznego zgłoszenia celnego.

Z usługi skorzystasz za pomocą formularzy lub kanału webservice (usługa sieciowa).

KROK WSTĘPNY

Zarejestruj się do Single Window

KROK 0

Zaloguj się

KROK 1

Wybierz wniosek o weryfikację świadectwa połowowego SWW18

KROK 2

Wypełnij formularz

KROK 3

Podpisz i wyślij wniosek

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

KROK 5

Odbierz rozstrzygnięcie

Aby złożyć wniosek o sprawdzenie i zatwierdzenie świadectwa połowowego, musisz mieć:

 • prawidłowo wypełnione świadectwo połowowe zatwierdzone przez organ państwa bandery, uzupełnione przez importera, lub
 • kopię świadectwa połowowego, której musi towarzyszyć uwiarygodnione urzędowo oświadczenie zakładu przetwórczego w innym kraju trzecim niż państwo bandery statku dokonującego połowów produktów rybołówstwa, wymienionych w świadectwie połowowym.

Wniosek złóż co najmniej na 3 dni robocze przed przewidywanym terminem przywozu towarów.

Jeżeli przywozisz produkty rybołówstwa drogą morską – złóż wniosek do Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego (GIRM). Jeżeli przywozisz produkty rybołówstwa przez inne przejścia graniczne (drogowe, kolejowe albo lotnicze) – złóż wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W przypadku GIRM właściwy ośrodek zamiejscowy, do którego należy złożyć wniosek, znajdziesz na stronie Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego (strona otwiera się w nowym oknie).

Pamiętaj – wniosek musisz podpisać w sposób określony w KROKU 3.

Uwaga! Jeżeli masz świadectwo połowowe tylko w formie papierowej, musisz dostarczyć je do GIRM.

KROK WSTĘPNY

Zarejestruj się do usług Single Window – zobacz, jak to zrobić w opisie Rejestracja do usług Single Window dla klientów.

KROK 0

 1. Zaloguj się Zaloguj się na PUESC

 2. Wybierz kontekst firmy, dla której chcesz złożyć wniosek.
 3. Wybierz z głównego menu Single Window.

KROK 1

Wybierz wniosek o weryfikację świadectwa połowowego SWW18

 1. W serwisie Single Window, wybierz zakładkę Nowy wniosek.
 2. Spośród wniosków, które zobaczysz po wybraniu zakładki Nowy wniosek, wybierz SWW18 Wniosek o weryfikację świadectwa połowowego. Otwórz go, klikając dwukrotnie na jego nazwę lub za pomocą przycisku akcji Otwórz.

KROK 2

Wypełnij formularz

 1. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, wybierając ikonę (przycisk) „i”.
 2. W dowolnym momencie możesz zapisać formularz, aby później do niego powrócić.
 3. W polu Jednostka inspekcji wybierz właściwy organ:
  1. dla transportu morskiego – Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego (GIRM),
  2. dla pozostałych rodzajów transportu – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 4. Wniosek, który zapisałeś ale którego jeszcze nie wysłałeś, ma status Roboczy i znajdziesz go w serwisie Single Window w zakładce Sprawy i dokumenty | Robocze.

Uwaga! Wniosku w statusie Roboczy nie znajdziesz na portalu PUESC wśród dokumentów w zakładce Mój pulpit.

 1. Jeśli chcesz dołączyć do wniosku załączniki (np. skany posiadanych dokumentów) – możesz je dołączyć, korzystając z sekcji Załączniki.

KROK 3

Podpisz i wyślij wniosek

 1. Aby podpisać i wysłać wniosek, skorzystaj z przycisku Wyślij.

Możesz podpisać wniosek na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. profilem zaufanym ePUAP.
 1. Wysłany wniosek możesz zobaczyć:
 • w serwisie Single Window w zakładce Sprawy i dokumenty | W toku,
 • na portalu PUESC w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.

Pamiętaj! Serwis Single Window jest odrębnym serwisem PUESC – w nim będziesz mógł skorzystać z takich funkcjonalności dotyczących wniosków, które nie są dostępne na portalu PUESC. Swój wysłany wniosek możesz również sprawdzić na PUESC, jednak na portalu nie odczytasz aktualnego, właściwego dla Single Window statusu swojego wniosku!

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

 1. O stanie sprawy poinformują cię statusy.
 2. Opis statusów przeczytasz w sekcji Co załatwisz w serwisie Single Window, w części zatytułowanej Statusy wniosków i spraw.
 3. Sprawdzaj status sprawy w serwisie Single Window.
 4. Postępuj odpowiednio do statusu.

KROK 5

Odbierz rozstrzygnięcie

Wydane przez inspekcję rozstrzygnięcie znajdziesz w serwisie Single Window:

 • w zakładce Sprawy i dokumenty | Wszystkie oraz
  • dla spraw, dla których będzie wydane więcej niż jedno rozstrzygnięcie w zakładce Sprawy i dokumenty |  Rozstrzygnięcia,
  • dla spraw, w których inspektor zakończył obsługę twojego wniosku, w zakładce Sprawy i dokumenty |  Zakończone.

Wydane przez inspekcję rozstrzygnięcie znajdziesz również na portalu PUESC w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.

Uwaga! Zatwierdzone świadectwo połowowe będziesz mógł wykorzystać w zgłoszeniu celnym. W polu 44 zgłoszenia wpisz jego akronim: 7P37 oraz numer. Numer znajdziesz w polu Numer własny w sekcji Nagłówek zatwierdzonego świadectwa (Rozstrzygnięcia) w serwisie Single Window. System obsługujący zgłoszenia celne automatycznie sprawdzi, czy twoje świadectwo zostało zatwierdzone przez inspektora. Nie musisz przynosić świadectwa do urzędu celno-skarbowego.

Towary, w odniesieniu do których świadectwo połowowe podlega sprawdzeniu i zatwierdzeniu, sklasyfikowane są w rozdziale 03 i pozycji taryfowej 1604 i 1605 Nomenklatury Scalonej, z wyjątkiem produktów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008.

Możesz zweryfikować dane w świadectwie połowowym, jeśli jest wystawione przez odpowiednią władzę, w następujących krajach (strony otwierają się w nowych oknach przeglądarki):

Możesz przesyłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie „Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje”. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji System PKWD-SINGLE WINDOW.

Usługa jest bezpłatna – Krajowa Administracja Skarbowa nie pobiera opłat za korzystanie z serwisu Single Window, a właściwe organy nie pobierają opłat za sprawdzenie i zatwierdzenie świadectw połowowych.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, gdy złożenie wniosku w formie elektronicznej nie może zostać odłożone w czasie, przekaż do właściwego organu wniosek wraz z załącznikami w formie papierowej. Rozstrzygnięcie otrzymasz w tej samej formie.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal CSD Centralny Service Desk

        przejdź do portalu  CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)

W CSD wybierz usługę Single Window oraz typ zgłoszenia:

 • zapytania i inne wnioski klienta,
 • usługa nie działa prawidłowo dla klienta.
 • e-mail – helpdesk-eclo@mf.gov.pl,
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi Single Window,
  • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefon - 33 483 20 55 - czas oczekiwania oraz inne istotne informacje - kliknij w link otworzy się nowe okno

UWAGA: Wsparcie telefoniczne jest świadczone wyłącznie w zakresie zakładania konta na platformie PUESC, rejestracji firmy oraz powiązania osoby z firmą na potrzeby korzystania z usługi.

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco, maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do 4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.

W przygotowaniu

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2021 13:51 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 09 lipca 2021 12:21 Piotr Wróbel
Komórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF