Uzyskaj graniczne dokumenty dotyczące rybołówstwa

Jeżeli chcesz przywieźć do Unii Europejskiej produkty rybołówstwa, powinieneś mieć zatwierdzone świadectwo połowowe. Sprawdzenie świadectwa i jego zatwierdzenie odbywa się na wniosek. Możesz złożyć elektronicznie wniosek o sprawdzenie i zatwierdzenie świadectwa połowowego. W tym przypadku zatwierdzenie uzyskasz również w formie elektronicznej.

Usługa skierowana jest do przedsiębiorców – importerów produktów rybołówstwa oraz do przedstawicieli importerów.

Opis funkcjonalności serwisu Single Window znajduje się w sekcji Co załatwisz w serwisie Single Window.

Dzięki usłudze:

 • upewnisz się, że twój wniosek jest kompletny,
 • szybko uzupełnisz brakujące dane lub załączniki,
 • uzyskasz zatwierdzenie świadectwa połowowego,
 • otrzymasz dane, które będziesz mógł wykorzystać przy składaniu elektronicznego zgłoszenia celnego.

Z usługi skorzystasz za pomocą formularzy lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

Aby złożyć wniosek o sprawdzenie i zatwierdzenie świadectwa połowowego, musisz mieć:

 • prawidłowo wypełnione świadectwo połowowe zatwierdzone przez organ państwa bandery, uzupełnione przez importera, lub
 • kopię świadectwa połowowego, której musi towarzyszyć uwiarygodnione urzędowo oświadczenie zakładu przetwórczego w innym kraju trzecim niż państwo bandery statku dokonującego połowów produktów rybołówstwa, wymienionych w świadectwie połowowym.

Wniosek złóż co najmniej na 3 dni robocze przed przewidywanym terminem przywozu towarów.

Jeżeli przywozisz produkty rybołówstwa drogą morską – złóż wniosek do Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego (GIRM). Jeżeli przywozisz produkty rybołówstwa przez inne przejścia graniczne (drogowe, kolejowe albo lotnicze) – złóż wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W przypadku GIRM właściwy ośrodek zamiejscowy, do którego należy złożyć wniosek, znajdziesz na stronie Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiegostrona otwiera się w nowym oknie.

Pamiętaj – wniosek musisz podpisać w sposób określony w KROKU 3.

Uwaga! Jeżeli masz świadectwo połowowe tylko w formie papierowej, musisz dostarczyć je do GIRM.

KROK WSTĘPNY

Zarejestruj się do usług Single Window – zobacz, jak to zrobić w opisie Rejestracja do usług Single Window dla klientów.strona otwiera się w nowym oknie

KROK 0

 1. Zaloguj się na PUESC

 2. Wybierz kontekst firmy, dla której chcesz złożyć wniosek.
 3. Wybierz z głównego menu Single Window.

KROK 1

Wybierz wniosek o weryfikację świadectwa połowowego SWW18

 1. W serwisie Single Window, wybierz zakładkę Nowy wniosek.
 2. Spośród wniosków, które zobaczysz po wybraniu zakładki Nowy wniosek, wybierz SWW18 Wniosek o weryfikację świadectwa połowowego. Otwórz go, klikając dwukrotnie na jego nazwę lub za pomocą przycisku akcji Otwórz.

KROK 2

Wypełnij formularz

 1. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, wybierając ikonę (przycisk) „i”.
 2. W dowolnym momencie możesz zapisać formularz, aby później do niego powrócić.
 3. W polu Jednostka inspekcji wybierz właściwy organ:
  1. dla transportu morskiego – Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego (GIRM),
  2. dla pozostałych rodzajów transportu – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 4. Wniosek, który zapisałeś ale którego jeszcze nie wysłałeś, ma status Roboczy i znajdziesz go w serwisie Single Window w zakładce Sprawy i dokumenty | Robocze.

Uwaga! Wniosku w statusie Roboczy nie znajdziesz na portalu PUESC wśród dokumentów w zakładce Mój pulpit.

 1. Jeśli chcesz dołączyć do wniosku załączniki (np. skany posiadanych dokumentów) – możesz je dołączyć, korzystając z sekcji Załączniki.

KROK 3

Podpisz i wyślij wniosek

 1. Aby podpisać i wysłać wniosek, skorzystaj z przycisku Wyślij.

Możesz podpisać wniosek na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. profilem zaufanym ePUAP.
 1. Wysłany wniosek możesz zobaczyć:
 • w serwisie Single Window w zakładce Sprawy i dokumenty | W toku,
 • na portalu PUESC w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.

Pamiętaj! Serwis Single Window jest odrębnym serwisem PUESC – w nim będziesz mógł skorzystać z takich funkcjonalności dotyczących wniosków, które nie są dostępne na portalu PUESC. Swój wysłany wniosek możesz również sprawdzić na PUESC, jednak na portalu nie odczytasz aktualnego, właściwego dla Single Window statusu swojego wniosku!

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

 1. O stanie sprawy poinformują cię statusy.
 2. Opis statusów przeczytasz w sekcji Co załatwisz w serwisie Single Windowstrona otwiera się w nowym oknie, w części zatytułowanej Statusy wniosków i spraw.
 3. Sprawdzaj status sprawy w serwisie Single Window.
 4. Postępuj odpowiednio do statusu.

KROK 5

Odbierz rozstrzygnięcie

Wydane przez inspekcję rozstrzygnięcie znajdziesz w serwisie Single Window:

 • w zakładce Sprawy i dokumenty | Wszystkie oraz
  • dla spraw, dla których będzie wydane więcej niż jedno rozstrzygnięcie w zakładce Sprawy i dokumenty |  Rozstrzygnięcia,
  • dla spraw, w których inspektor zakończył obsługę twojego wniosku, w zakładce Sprawy i dokumenty |  Zakończone.

Wydane przez inspekcję rozstrzygnięcie znajdziesz również na portalu PUESC w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.

Uwaga! Zatwierdzone świadectwo połowowe będziesz mógł wykorzystać w zgłoszeniu celnym. W polu 44 zgłoszenia wpisz jego akronim: 7P37 oraz numer. Numer znajdziesz w polu Numer własny w sekcji Nagłówek zatwierdzonego świadectwa (Rozstrzygnięcia) w serwisie Single Window. System obsługujący zgłoszenia celne automatycznie sprawdzi, czy twoje świadectwo zostało zatwierdzone przez inspektora. Nie musisz przynosić świadectwa do urzędu celno-skarbowego.

Towary, w odniesieniu do których świadectwo połowowe podlega sprawdzeniu i zatwierdzeniu, sklasyfikowane są w rozdziale 03 i pozycji taryfowej 1604 i 1605 Nomenklatury Scalonej, z wyjątkiem produktów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008.

Możesz zweryfikować dane w świadectwie połowowym, jeśli jest wystawione przez odpowiednią władzę, w następujących krajach (strony otwierają się w nowych oknach przeglądarki):

W chwili obecnej z usługi skorzystasz za pomocą formularza. Kanał webservice (usługa sieciowa) jest w trakcie przygotowywania. Po udostępnieniu kanału będziesz mógł przesyłać komunikaty (wnioski) przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje w sekcji System PKWD-SINGLE WINDOW.

Usługa jest bezpłatna – Krajowa Administracja Skarbowa nie pobiera opłat za korzystanie z serwisu Single Window, a właściwe organy nie pobierają opłat za sprawdzenie i zatwierdzenie świadectw połowowych.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, gdy złożenie wniosku w formie elektronicznej nie może zostać odłożone w czasie, przekaż do właściwego organu wniosek wraz z załącznikami w formie papierowej. Rozstrzygnięcie otrzymasz w tej samej formie.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 24.08.2023 12:45 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 09.07.2021 12:21 Piotr Wróbel