Uzyskaj graniczne dokumenty sanitarne

Jeżeli przywozisz żywność pochodzenia niezwierzęcego oraz materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, możesz złożyć elektronicznie wniosek o przeprowadzenie granicznej kontroli sanitarnej takich towarów.

Usługa skierowana jest do przedsiębiorców – importerów żywności pochodzenia niezwierzęcego, materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz do przedstawicieli importerów.

Opis funkcjonalności serwisu Single Window znajduje się w sekcji Co załatwisz w serwisie Single Window.

Dzięki usłudze:

 • upewnisz się, że twój wniosek jest kompletny,
 • szybko uzupełnisz brakujące dane lub załączniki,
 • uzyskasz świadectwo spełniania wymagań zdrowotnych przez skontrolowane towary,
 • otrzymasz dane, które będziesz mógł wykorzystać przy składaniu elektronicznego zgłoszenia celnego,
 • nie będziesz musiał przedkładać papierowej formy świadectwa podczas dokonywania odprawy celnej.

Z usługi skorzystasz za pomocą formularzy lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Przed skorzystaniem z usługi przygotuj certyfikaty, deklaracje i wyniki badań laboratoryjnych (oraz ich tłumaczenia), które potwierdzają, że towar spełnia wymagania zdrowotne wynikające z przepisów prawa. Otrzymasz je od kontrahenta w państwie trzecim. 

Wniosek o przeprowadzenie granicznej kontroli sanitarnej złóż nie później niż na 48 godzin przed planowanym przywozem towaru, a w przypadku środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie nie później niż na 24 godziny przed ich przywozem.

Pamiętaj – wniosek musisz podpisać w sposób określony w KROKU 3.

KROK WSTĘPNY

Zarejestruj się do usług Single Window – zobacz, jak to zrobić w opisie Rejestracja do usług Single Window dla klientów.

KROK 0

 1. Zaloguj się na PUESC.
 2. Wybierz kontekst firmy, dla której chcesz złożyć wniosek.
 3. Wybierz z głównego menu Single Window.

KROK 1

Wybierz wniosek o przeprowadzenie granicznej kontroli sanitarnej SWW12 lub SWW13

 1. W serwisie Single Window wybierz zakładkę Nowy wniosek.
 2. Spośród wniosków, które zobaczysz po wybraniu zakładki Nowy wniosek, wybierz:
 • SWW12 Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego – dotyczy dwóch grup towarów:
  • żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz
  • materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • SWW13 Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej substancji pomagającej w przetworzeniu.

Otwórz go, klikając dwukrotnie na jego nazwę lub za pomocą przycisku akcji Otwórz.

KROK 2

Wypełnij formularz

 1. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, wybierając ikonę (przycisk) „i”.
 2. W dowolnym momencie możesz zapisać formularz, aby później do niego powrócić.
 3. Wniosek, który zapisałeś, ale którego jeszcze nie wysłałeś, znajdziesz w serwisie Single Window w zakładce Sprawy i dokumenty | Robocze.
 4. Jeśli chcesz dołączyć do wniosku załączniki (np. skany posiadanych dokumentów) – możesz je dołączyć, korzystając z sekcji Załączniki.

KROK 3

Podpisz i wyślij wniosek

 1. Aby podpisać i wysłać wniosek, skorzystaj z przycisku Wyślij.

Możesz podpisać wniosek na 3 sposoby:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 • profilem zaufanym ePUAP.
 1. Wysłany wniosek możesz zobaczyć:
 • w serwisie Single Window w zakładce Sprawy i dokumenty | W toku,
 • na portalu PUESC w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.

Pamiętaj! Serwis Single Window jest odrębnym serwisem PUESC – w nim będziesz mógł skorzystać z takich funkcjonalności dotyczących wniosków, które nie są dostępne na portalu PUESC. Swój wysłany wniosek możesz również sprawdzić na PUESC, jednak na portalu nie odczytasz aktualnego, właściwego dla Single Window statusu swojego wniosku!

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

 1. O stanie sprawy poinformują cię statusy.
 2. Opis statusów przeczytasz w sekcji Co załatwisz w serwisie Single Window, w części zatytułowanej Statusy wniosków i spraw.
 3. Postępuj odpowiednio do statusu.

KROK 5

Zapłać za kontrolę

Graniczna kontrola sanitarna nie jest bezpłatna. Stawki opłat za czynności w ramach tej kontroli znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia (strona otwiera się w nowym oknie). W serwisie Single Window znajdziesz informację o wysokości opłaty za twoją kontrolę oraz będziesz mógł ją zapłacić:

 1. W serwisie Single Window w zakładce Sprawy i dokumenty | W toku wnioski gotowe do zapłaty oznaczone są ikonką dolara w kolumnie Płatność oraz w kolumnie Akcja.

 2. Otwórz sprawę, w której ta ikonka się pojawiła i w sprawie wybierz zakładkę Płatność.

 3. W zakładce Płatność wybierz przycisk Potwierdź dokonanie płatności.

 4. Zostaniesz przekierowany na stronę Krajowej Izby Rozliczeniowej Paybynet.

 5. Postępuj zgodnie z informacjami na stronie Paybynet.

Status wykonanej płatności odczytasz w sprawie, w której zapłaciłeś opłatę, w zakładce Płatność w polu Status płatności.

Opłat na rzecz inspekcji sanitarnej możesz również dokonać przelewem na konto inspekcji – w tym celu skontaktuj się z właściwą jednostką inspekcji sanitarnej. Opłat możesz dokonać także, korzystając z szybkich płatności online.

KROK 6

Odbierz rozstrzygnięcie

Wydane przez inspekcję rozstrzygnięcie znajdziesz w serwisie Single Window:

 • dla spraw, dla których będzie wydane więcej niż jedno rozstrzygnięcie w zakładce Sprawy i dokumenty |  Rozstrzygnięcia,
 • dla spraw, w których inspektor zakończył obsługę twojego wniosku, w zakładce Sprawy i dokumenty |  Zakończone.

Sprawę, w której wydane zostało rozstrzygnięcie, znajdziesz również w serwisie Single Window w zakładce Sprawy i dokumenty | Wszystkie.

UWAGA!

Uzyskane w Single Window świadectwo sanitarne zadeklaruj w zgłoszeniu celnym, wpisując w „polu 44” zgłoszenia jego akronim „7P45” oraz numer. Numer znajdziesz w polu „Numer rozstrzygnięcia” w sekcji Nagłówek „Rozstrzygnięcia” w Single Window. System obsługujący zgłoszenia celne automatycznie sprawdzi, czy świadectwo zostało wydane przez inspektora. Nie trzeba przynosić świadectwa do urzędu celno-skarbowego.

Przywożona z państw trzecich żywność pochodzenia niezwierzęcego oraz materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością podlegają granicznej kontroli sanitarnej. Listę przejść granicznych, na których przeprowadzana jest graniczna kontrola sanitarna, znajdziesz na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego (strona otwiera się w nowym oknie). Towary, które takiej kontroli podlegają, znajdziesz w wykazie Ministra Zdrowia (strona otwiera się w nowym oknie).

W chwili obecnej z usługi skorzystasz za pomocą formularza. Kanał webservice (usługa sieciowa) jest w trakcie przygotowywania. Po udostępnieniu kanału będziesz mógł przesyłać komunikaty (wnioski) przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje w sekcji System PKWD-SINGLE WINDOW.

Krajowa Administracja Skarbowa nie pobiera opłat za korzystanie z serwisu Single Window.

Stawki opłat za czynności w ramach granicznej kontroli sanitarnej znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia (strona otwiera się w nowym oknie).

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, gdy złożenie wniosku w formie elektronicznej nie może zostać odłożone w czasie, przekaż do właściwego organu wniosek wraz z załącznikami w formie papierowej. Rozstrzygnięcie otrzymasz w tej samej formie.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 26.04.2024 10:36 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 24.09.2021 07:46 Anna Chełminiak-Przykaza