EORI - uzyskaj numer identyfikacyjny na potrzeby importu i eksportu towarów

Jeśli twoja firma będzie importować towary z krajów spoza Unii Europejskiej (UE) lub eksportować je do krajów spoza UE, to będzie jej potrzebny numer EORI. Numer EORI jest identyfikatorem, który funkcjonuje wyłącznie na potrzeby celne związane z realizacją obowiązków celnych w przywozie i wywozie towarów z i do krajów trzecich (spoza UE). Numer ten nadawany jest we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Przedsiębiorców (ang. Economic Operators Registration and Identification system), obowiązuje w całej UE i jest używany jako wspólny numer referencyjny w kontaktach z organami celnymi w dowolnym państwie członkowskim.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat EORI, to przejdź do Portalu podatkowego (strona otworzy się w nowym oknie przeglądarki).

Jeśli chcesz uzyskać numer EORI dla firmy, sprawdź, czy firma jest zarejestrowana na PUESC. W tym celu skorzystaj z wyszukiwarki firm, która jest opisana w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.

Jak uzyskać numer EORI?

Uwaga! W Polsce numer EORI może uzyskać tylko:

  • firma krajowa lub
  • firma zagraniczna z kraju trzeciego, tj. firma spoza UE,  jeżeli numer ten nie został jej dotąd nadany w jednym z krajów UE.

Firma zagraniczna:

  • z kraju UE, która posiada numer EORI lub
  • spoza UE, która posiada numer EORI nadany w jednym z krajów UE,

posługuje się na PUESC numerem EORI nadanym w jednym z krajów UE. Taką firmę należy zarejestrować na PUESC, podając we wniosku ten numer.

Numer EORI nie zostanie nadany na PUESC firmie z UE. W takim przypadku uzyskaj go w kraju siedziby firmy.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 14:20 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 26.04.2022 08:50 Sylwia Mystkowska