Zapłać należności poprzez e-Płatności

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli chcesz zapłacić:

 • podatkek akcyzowy,
 • opłaty
  • paliwową,
  • emisyjną,
 • cło i podatki od importu,
 • kary i grzywny celno-skarbowe,
 • dokumenty z przekroczonym terminem płatności.

Dzięki usłudze możesz zapłacić za wiele dokumentów na raz.

Jeśli chcesz zapłacić tylko za jeden dokument:

 • deklarację AKC-US,
 • wniosek o wydanie banderol WNSB,
 • kontrolę/roztrzygnięcie wydane przez graniczną inspekcję

– możesz skorzystać z uproszczonej usługi Zapłać za dokument poprzez e-Płatności. 

Pamiętaj – Twój bank musi współpracować z operatorem płatności Paybynet.

Na stronie operatora usługi znajduje się aktualna lista banków współpracujących z Paybynet (strona otwiera się w nowym oknie).

Uwaga! Linki w sekcji "Rejestracja do usługi" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji możesz pominąć „CEL REJESTRACJI”.

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.strona otwiera się w nowym oknie

 1. Zarejestruj firmę na PUESC – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj dane firmy na PUESC.strona otwiera się w nowym oknie

Uwaga! W formularzu, który służy do rejestracji firmy na PUESC, możesz od razu powiązać reprezentanta z firmą. Wymagane uprawnienia dla powiązania reprezentanta z firmą, które są konieczne dla skorzystania z usługi, są opisane w punkcie 3 i 4.

Pamiętaj, że jednoczesna rejestracja firmy z reprezentacją wydłuża czas rejestracji, ponieważ musisz dostarczyć oryginał upoważnienia.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana. strona otwiera się w nowym oknie

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESC.strona otwiera się w nowym oknie

 1. Możesz zlecić obsługę płatności online upoważnionej osobie.

W tym celu powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą.strona otwiera się w nowym oknie

Pamiętaj, że możesz powiązać z firmą jedynie taką osobę, którą upoważniłeś w pełnym wymaganym zakresie do:

 • Płatności online za należności podatkowe zaksięgowane w ZEFIR 2, dot. podatku akcyzowego krajowego i wewnątrzwspólnotowego, opłaty paliwowej i emisyjnej (uprawnienie rozszerzone 21), w tym:
  • zapłaty online zaliczek dziennych,
  • dokonywania wpłat zbiorczych poprzez pliki specyfikacji,
  • sprawdzania stanu rozliczeń (w tym zaległości) oraz nadpłat.

i/lub

 • Płatności online za cło i podatki z tytułu importu oraz należności niepodatkowe zaksięgowane w ZEFIR 2, dot. należności wynikających m.in. ze zgłoszenia celnego, mandatów, kar i grzywien (uprawnienie rozszerzone 22), w tym:
  • dokonywania wpłat zbiorczych poprzez pliki specyfikacji,
  • sprawdzania stanu rozliczeń (w tym zaległości) oraz nadpłat.

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że upoważniłeś pełnomocnika/ pracownika w pełnym, wymaganym zakresie, określonym jak wyżej.

 1. Możesz zlecić obsługę płatności online za należności z tytułu importu (cła i podatki od importu) oraz należności niepodatkowe zaksięgowane w ZEFIR2 innej firmie (np. agencji celnej).

W tym celu powiąż inną firmę (np. agencję celną) z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą.strona otwiera się w nowym oknie

Pamiętaj, że dla obsługi płatności online możesz powiązać z firmą jedynie taką inną firmę (agencję celną), którą upoważniłeś do:

 • Płatności online za cło i podatki z tytułu importu oraz należności niepodatkowe zaksięgowane w ZEFIR 2 dot. należności wynikających m.in. ze zgłoszenia celnego, mandatów, kar i grzywien (uprawnienie rozszerzone 22), w tym:
  • dokonywania wpłat zbiorczych poprzez pliki specyfikacji,
  • sprawdzania stanu rozliczeń (w tym zaległości) oraz nadpłat.

Z upoważnienia udzielonego innej firmie (np. agencji celnej) musi jednoznacznie wynikać, że upoważniłeś inną firmę (np. agencję celną) w pełnym, wymaganym zakresie, określonym jak wyżej.

Aby pracownik innej firmy (np. agent celny) mógł zrobić płatność za należności z tytułu importu oraz należności niepodatkowe, z upoważnienia udzielonego jemu przez inną firmę  (agencję celną), musi jednoznacznie wynikać, że został upoważniony w pełnym, wymaganym zakresie, określonym jak wyżej.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

Zarejestruj się do usługi – zobacz, jak to zrobić w opisie Rejestracja do usługi.strona otwiera się w nowym oknie

KROK 0

 1. Zaloguj się na PUESC.
 2. Wybierz kontekst firmy, dla której chcesz zrobić płatność.
 3. Wybierz z menu Mój pulpit | e-Płatności.

KROK 1

Wybierz dokument do zapłaty:

 1. Płatność za dokumenty
  1. Wybierz z menu:
 • „Zapłać za należności”,
 • „Płatność za należności”.
 1. Skorzystaj z dostępnych filtrów.
 2. Odszukaj dokument/dokumenty, który chcesz opłacić.
 3. Zaznacz do zapłaty dokument/dokumenty, które chcesz opłacić.
 1. Pliki specyfikacji

Możesz zapłacić należności według przygotowanego przez siebie i sprawdzonego przez system zestawienia dokumentów do zapłaty.

Wybierz z menu:

 • „Pliki specyfikacji”,
 • „Wczytaj plik specyfikacji i zapłać e-Płatnością”.

O pliku specyfikacji przeczytaj więcej w sekcji Co załatwisz w serwisie e-Płatnościstrona otwiera się w nowym oknie oraz Co powinieneś wiedzieć.strona otwiera się w nowym oknie

Uwaga! Opłacenie należności online zwolni saldo zabezpieczenia w czasie rzeczywistym.

 1. Obsługa wpłat na zaliczki dzienne – dotyczy podatków, w przypadku których, zgodnie z przepisami, dokonuje się wstępnych wpłat za okresy dzienne (np. AKC-4).

Wybierz z menu:

 • „Obsługa wpłat na zaliczki dzienne”,
 • „Opłać zaliczki dzienne”.

KROK 2

Zweryfikuj propozycję płatności

 1. Zaznacz dokument/dokumenty.
 2. Wybierz przycisk Sprawdź możliwość zapłaty i Przejdź do płatności.
 3. W nowym oknie zobaczysz „Podsumowanie kwot do zapłaty według rodzajów należności”.
 4. Wybierz przycisk Zapłać przy wybranym dokumencie.

KROK 3

Zrealizuj przelew w swoim banku

 1. Wybierz bank i zaloguj się na swoje konto bankowe.
 2. Potwierdź propozycję przelewu z wykorzystaniem bankowych zabezpieczeń.

KROK 4

Sprawdź szczegóły zrealizowanej płatności

Sprawdź status zrealizowanych płatności:

 1. dla dokumentów – w zakładce Zapłać za należności | Historia operacji,
 2. dla plików specyfikacji – w zakładce Pliki specyfikacji | Wczytaj plik specyfikacji i zapłać e-Płatnością,
 3. dla zaliczek dziennych – Obsługa wpłat na zaliczki dzienne | Zobacz zapłacone zaliczki.

Uwaga! Oczekiwanie na potwierdzenie zrealizowania płatności może trwać do około 60 sekund. Zaktualizuj status – kliknij w dowolne miejsce tabeli.

Znajdziesz tam szczegółowe informacje o wykonanej płatności m.in. identyfikator płatności oraz datę i czas zapłaty.

Pogrubiona czcionka w tej sekcji oznacza pozycje menu, przyciski, nazwy pól wyboru, pól do uzupełnienia lub wyświetlane nazwy statusów.

Jak wejść do e-Płatności

 1. Zarejestruj się do usługi – zobacz, jak to zrobić w opisie Rejestracja do usługi.
 2. Zaloguj się na PUESC.
 3. Wybierz kontekst firmy, dla której chcesz zrobić płatność.
 4. Wybierz z menu Mój pulpit | e-Płatności,

W serwisie e-Płatności wybierz przycisk Wróć, żeby wrócić do menu wyższego poziomu.

W serwisie e-Płatności:

 1. opłacisz dokumenty złożone przez ciebie lub firmę, które zostały zaksięgowane w systemie ZEFIR2, – wybierz Zapłać za należności | Płatność za należności:
  1. skorzystaj z filtrów,
  2. zaznacz dokumenty do zapłaty,
  3. wybierz Sprawdź możliwość zapłaty,
  4. wybierz Przejdź do e-Płatności,
  5. wybierz Zapłać,
  6. zrealizuj przelew w swoim banku,
  7. po dokonaniu płatności zostaniesz przekierowany do Zapłać za należności | Historia operacji  – patrz punkt b,
 2. sprawdzisz stan dokumentów opłaconych poprzez Zapłać za należności - wybierz Zapłać za należności | Historia operacji:
  1. skorzystaj z filtrów,
  2. w kolumnie Status dokumenty mają status:
   1. W trakcie realizacji – dla płatności w toku, oczekiwanie na potwierdzenie zrealizowania płatności może trwać do około 60 sekund, zaktualizuj status – kliknij w dowolne miejsce tabeli,
   2. Transakcja zrealizowana – dla płatności zrealizowanych i potwierdzonych,
  3. numer transakcji odczytasz w kolumnie ID płatności – możesz wykorzystać go do zgłoszenia do CSD (patrz sekcja Jeżeli potrzebujesz pomocy (Help Desk) lub reklamacji do KIR (patrz pytanie nr 9 w sekcji Najczęściej zadawane pytania (FAQ)),
 3. sprawdzisz zaległości i je opłacisz - wybierz Zapłać za należności | Płatność za należności i wybierz filtr PRZETERMINOWANE TAK,
 4. opłacisz należności przygotowanym plikiem specyfikacji  – wybierz Pliki specyfikacji | Wczytaj plik specyfikacji i zapłać e-Płatnością:
  1. wybierz Wczytaj plik,
  2. wybierz właściwy Rachunek bankowy z listy rozwijalnej, Wczytaj plik, Zapisz,
  3. dane pliku specyfikacji pojawią się w nowym wierszu tabeli,
  4. Wyślij plik specyfikacji,
  5. po wysłaniu pliku nastąpi jego automatyczna weryfikacja w systemie ZEFIR2 i w kolumnie Status pojawi się wartość W trakcie weryfikacji,
  6. zaktualizuj status – kliknij w dowolne miejsce tabeli,
  7. po zakończeniu weryfikacji Status otrzyma wartość Dane poprawne albo Wystąpiły rozbieżności,

   Uwaga! Jeśli dokument z pliku specyfikacji nie jest zaksięgowany w systemie ZEFIR2, kwota tego dokumentu nie zostanie uwzględniona w przygotowanym przelewie. Możesz to sprawdzić w zweryfikowanym pliku.

  8. wybierz Zapłać,
  9. zrealizuj przelew w swoim banku,
  10. sprawdź stan opłaconego pliku specyfikacji – patrz punkt e,

   Uwaga! Płatność za zaliczki dzienne będzie możliwa dopiero po złożeniu pierwszej deklaracji.

 5. sprawdzisz stan opłaconego pliku specyfikacji w Pliki specyfikacji | Wczytaj plik specyfikacji i zapłać e-Płatnością:
  1. w kolumnie Status dokumenty mają status:
   1. poprzedni status (przed Zapłać) dla płatności w toku, oczekiwanie na potwierdzenie zrealizowania płatności może trwać do około 60 sekund, zaktualizuj status – kliknij w dowolne miejsce tabeli,
   2. Opłacony – dla płatności zrealizowanych i potwierdzonych,
  2. numer transakcji odczytasz w kolumnie Identyfikator płatności – możesz wykorzystać go do zgłoszenia do CSD (patrz sekcja Jeżeli potrzebujesz pomocy (Help Desk) lub reklamacji do KIR (patrz pytanie nr 9 w sekcji Najczęściej zadawane pytania (FAQ)), 
 6. zweryfikujesz plik specyfikacji – wybierz Pliki specyfikacji | Wczytaj plik specyfikacji i zapłać przelewem tradycyjnym:
  1. Wczytaj plik specyfikacji,
  2. wybierz Rachunek bankowy z listy rozwijalnej, Wczytaj plik, Zapisz,
  3. dane pliku specyfikacji pojawią się w nowym wierszu tabeli,
  4. Wyślij plik specyfikacji,
  5. po wysłaniu pliku nastąpi jego automatyczna weryfikacja w systemie ZEFIR2 i w kolumnie Status pojawi się W trakcie weryfikacji,
  6. zaktualizuj status – kliknij w dowolne miejsce tabeli,
  7. po zakończeniu weryfikacji Status otrzyma wartość Dane poprawne albo Wystąpiły rozbieżności,
 7. opłacisz zaliczki dzienne (AKC4/AKC4zo) – wybierz Obsługa wpłat na zaliczki dzienne | Opłać zaliczki dzienne:
  1. wypełnij wymagalne pola (oznaczone gwiazdką),
  2. wybierz Dodaj wiersz,
  3. UWAGA! wypełnij kolumny Rodzaj formularza, Data powstania obowiązku podatkowego, Kwota zaliczki,
  4. wybierz Zakończ edycję,
  5. zaznacz Oświadczenie,
  6. wybierz Zapłać,
  7. zrealizuj przelew w swoim banku,
  8. sprawdź stan opłaconych zaliczek dziennych – patrz punkt h,
 8. zobaczysz historię zapłaconych zaliczek dziennych (AKC4/AKC4zo) – wybierz Obsługa wpłat na zaliczki dzienne | Zobacz zapłacone zaliczki:
  1. w kolumnie Status dokumenty mają status:
   1. W trakcie realizacji – dla płatności w toku, oczekiwanie na potwierdzenie zrealizowania płatności może trwać do około 60 sekund, zaktualizuj status – kliknij w dowolne miejsce tabeli,
   2. Transakcja zrealizowana – dla płatności zrealizowanych i potwierdzonych, 
  2. numer transakcji odczytasz w kolumnie Identyfikator płatności – możesz wykorzystać go do zgłoszenia do CSD (patrz sekcja Jeżeli potrzebujesz pomocy (Help Desk) lub reklamacji do KIR (patrz pytanie nr 9 w sekcji  Najczęściej zadawane pytania (FAQ)),

   Uwaga! Płatność za zaliczki dzienne będzie możliwa dopiero po złożeniu pierwszej deklaracji.

 9. sprawdzisz stan swoich rozliczeń na dzień – wybierz Przegląd sald należności | Saldo na dzień:
  1. na ekranie zobaczysz bieżący stan rozliczeń,
  2. możesz wybrać Szczegóły rozliczeń – patrz punkt j,
 10. zobaczysz szczegóły rozliczeń - wybierz Przegląd sald należności | Zobacz szczegóły rozliczeń, możesz wybrać:
  1. Zestawienie nierozliczonych dokumentów
  2. Zestawienie nierozliczonych dokumentów na podstawie numeru zabezpieczenia
  3. Zestawienie nadpłat
  4. wygenerowane zestawienie odnajdziesz w Pobierz zamówione pliki – patrz punkt k,
 11. pobierzesz wygenerowane wcześniej dokumenty dotyczące stanu rozliczeń – wybierz Przegląd sald należności | Pobierz zamówione pliki.
 1. Dzięki usłudze możesz zapłacić za wszystkie dokumenty do zapłaty, w tym
  z przekroczonym terminem płatności. Możesz je wyświetlić korzystając z dostępnych filtrów.
 2. Pamiętaj, że w przypadku podatków musisz najpierw zapłacić najstarsze zaległości.
  Dopiero, gdy nie masz zaległości podatkowych, możesz opłacić podatki bieżące  -sprawdź art. 62 Ordynacji podatkowej (strona otwiera się w nowym oknie).

Podczas wykonywania płatności online, dostaniesz informację, czy istnieją dokumenty, które musisz zapłacić w pierwszej kolejności.

 1. Dzięki usłudze masz możliwość Przeglądu salda należności – możesz sprawdzić saldo na dzień, zobaczyć szczegóły rozliczeń, pobrać zestawienie nierozliczonych dokumentów korzystając z zakładki Pobierz zamówione pliki.
 2. Aby poprawnie przygotować plik specyfikacji, przeczytaj wyjaśnienia, które dotyczą:
  1. sporządzania pliku specyfikacji dla należności celnych (strona otwiera się w nowym oknie),
  2. sporządzania pliku specyfikacji dla należności podatkowych (strona otwiera się w nowym oknie).

Krajowa Administracja Skarbowa nie pobiera opłat za skorzystanie z płatności online. Płatność online zostanie powiększona o prowizję naliczoną przez operatora płatności Paybynet.

Wysokość prowizji możesz sprawdzić na stronie KIR (strona otwiera się w nowym oknie).

 

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie po stronie SISC, po stronie KIR lub współpracujących banków, a także ze względu na zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, zapłać należności na rzecz KAS lub partnerów KAS, które nie mogą zostać przesunięte w czasie, w inny sposób.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 26.01.2024 15:18 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 26.10.2021 11:46 Artur Orlicz