Zapłać za dokument poprzez e-Płatności

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli chcesz zapłacić za jeden dokument:

 • deklarację AKC-US,
 • wniosek o wydanie banderol WNSB,
 • kontrolę/ rozstrzygnięcie wydane przez graniczną inspekcję (po udostępnieniu powiązanych usług Single Window).

Jeśli chcesz zapłacić:

 • podatki
  • akcyzowy,
 • opłaty
  • paliwową,
  • emisyjną,
 • cło i podatki od importu,
 • kary i grzywny celno-skarbowe,
 • dokumenty z przekroczonym terminem płatności

– skorzystaj z zaawansowanej usługi Zapłać należności poprzez e-Płatności. 

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

Możesz zapłacić online za dokument pod warunkiem, że:

 • dokument zarejestrowany na PUESC umożliwia tę formę płatności (AKC-US, WNSB, dokumenty dostępne w serwisie Single Window),
 • poprawnie wysłałeś dokument i dostałeś potwierdzenie jego przyjęcia na PUESC,
 • nie upłynął termin płatności dokumentu,
 • w kolumnie „Status e-płatności” dokument ma status „Do zapłaty”,
 • nie masz zaległości wynikających ze starszych dokumentów podatkowych, które nie zostały zapłacone – warunek dotyczy płatności za AKC-US i WNSB.

Pamiętaj – Twój bank musi współpracować z operatorem płatności Paybynet. Na stronie operatora usługi znajduje się aktualna lista banków współpracujących z Paybynet.strona otwiera się w nowym oknie

KROK WSTĘPNY

Żeby skorzystać z płatności za dokument, musisz mieć na PUESC dostęp do tego dokumentu.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wybierz dokument do zapłaty

Możesz to zrobić na 2 sposoby:

 1. Jeśli chcesz zapłacić za deklaracje AKC-US,  wniosek o wydanie banderol WNSB lub za kontrolę/rozstrzygnięcie wydane przez graniczne inspekcje, wybierz zakładkę

Mój pulpit | Moje Sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie

a następnie:

 • odszukaj dokument, który chcesz opłacić,
 • sprawdź, czy złożony dokument (deklaracja, wniosek) uzyskał w kolumnie „Status e-Płatności” status „Do zapłaty”,
 • wybierz przycisk „Zapłać",

lub

 1. Jeśli chcesz zapłacić za kontrolę/rozstrzygnięcie przez graniczne inspekcje, możesz to zrobić także w serwisie Single Window:
 • wybierz serwis Single Window,strona otwiera się w nowym oknie
 • wybierz zakładkę „Sprawy i dokumenty”, a następnie zakładkę „Wszystkie”,
 • na liście spraw odszukaj sprawę, którą chcesz opłacić - symbol dolara oznacza możliwość płatności elektronicznej,
 • otwórz sprawę,
 • wybierz zakładkę „Płatność”,
 • wybierz przycisk „Zapłać".

KROK 2

Zweryfikuj propozycję płatności

 1. Po chwili otrzymasz podsumowanie płatności za dokument.
 2. Zweryfikuj wyświetlone dane, takie jak kwota do zapłaty, dane wpłacającego.
 3. Zapoznaj się z warunkami wykonania płatności online i zaakceptuj je.
 4. Wybierz przycisk "Zapłać".

KROK 3

Zrealizuj przelew w swoim banku

 1. Wybierz bank i zaloguj się na swoje konto bankowe.
 2. Potwierdź propozycję przelewu z wykorzystaniem bankowych zabezpieczeń.
 3. Zostaniesz przekierowany na PUESC i otrzymasz informację, czy przelew został zrealizowany.

KROK 4

Sprawdź szczegóły zrealizowanej płatności

 1. Po zrealizowaniu płatności zostaniesz przekierowany na PUESC do zakładki

Mój pulpit | Moje Sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie

 1. Do 60 sekund od wykonania płatności status płatności na opłaconym dokumencie zmieni się na "Transakcja zrealizowana" oraz pojawi się dodatkowy przycisk "Szczegóły płatności". Znajdziesz tam szczegółowe informacje o wykonanej płatności m.in. identyfikator płatności oraz datę i czas zapłaty.
 1. Usługa pozwala na zapłatę należności w formie płatności elektronicznych online w czasie rzeczywistym.
  Płatności online możesz zrobić na rzecz Krajowej Administracji Skarbowej, a także na rzecz partnerów KAS – inspekcji granicznych współpracujących z KAS i Służbą Celno-Skarbową w ramach usług dostępnych w serwisie Single Window.
 2. Operatorem płatności online dla klientów KAS korzystających z PUESC jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR).
 3. Poprzez płatność online nie zapłacisz opłaty skarbowej.

Krajowa Administracja Skarbowa nie pobiera opłat za skorzystanie z płatności online. Płatność online zostanie powiększona o prowizję naliczoną przez operatora płatności Paybynet.

Wysokość prowizji możesz sprawdzić na stronie KIR (strona otwiera się w nowym oknie).

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie po stronie SISC, po stronie KIR lub współpracujących banków, a także ze względu na zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji zapłać należności na rzecz KAS lub partnerów KAS, które nie mogą zostać przesunięte w czasie, w inny sposób.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 26.01.2024 15:16 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 26.10.2021 13:48 Artur Orlicz